Akcja: Wyślij dynamiczny Web Push

Dzięki regułom automatyzacji możesz zautomatyzować procesy komunikacji z klientem w różnych kanałach, przyspieszyć proces sprzedaży, dostarczać handlowcom gotowe do zakupu leady oraz indywidualnie reagować na zachowanie kontaktów na stronie WWW. Teraz w regułach automatyzacji możesz dodać również Akcję: Wyślij dynamiczny Web Push, która uatrakcyjni twoje kampanie marketingowe. Dynamiczny Web Push to powiadomienie, które zawiera produkty z porzuconego koszyka lub produkty oglądane podczas ostatniej wizyty. Przy pomocy akcji Wyślij dynamiczny Web Push możesz automatycznie wysyłać powiadomienia zarówno Web Push jak i Rich Web Push do kontaktów, które spełnią warunki określone w regule.

WAŻNE: Do wykorzystania tej funkcji systemu potrzebny jest odpowiednio przygotowany plik XML. Zalecamy upewnić się czy plik XML jest poprawny oraz czy miał wykonaną transformatę. Żeby zlecić transformatę oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z bok@salesmanago.pl

 

Aby użyć akcji Wyślij dynamiczny Web Push przejdź do

PROCESY AUTOMATYZACJI => REGUŁY AUTOMATYZACJI => DODAJ NOWĄ REGUŁĘ => ELEMENTY


Spis treści
1. Przykłady wdrożeń
2. Ustawienia powiadomień Web Push
3. Ustawienia powiadomień Rich Web Push


 1. Przykłady wdrożeń

1. Wysyłaj ostatnio oglądane produkty
Możesz zwiększyć swoją sprzedaż, wysyłając użytkownikowi powiadomienie Web Push lub Rich Web Push, zawierające produkt, który był ostatnio przez niego oglądany. Można wysłać takie powiadomienie, jako reakcję na kolejną wizytę użytkownika na stronie sklepu internetowego.
 
2. Ratuj porzucony koszyk
Istnieje dużo strategii na ratowanie porzuconych koszyków. Do osoby porzucającej koszyk zawsze wysyłamy standardowy e-mail produktowy, ale możemy również wysłać powiadomienie Web Push lub Rich Web Push zawierający produkt i tym samym przypomnieć klientowi o niesfinalizowanych zakupach.
 
3. Zwiększ zaangażowanie kontaktu za pomocą kampanii win-back
Kampanie win back polegają na ratowaniu zaangażowania kontaktu. Przykładowo, jeżeli widzisz, że kontakt nie wchodził na Twoją stronę www w ciągu ostatnich 30 dni, wyślij do niego Web Push lub atrakcyjny Rich Web Push z informacją o najnowszej ofercie.

 

Przykładowy dynamiczny Web Push


2. Ustawienia powiadomień Web Push i Rich Web Push

Z listy elementów wybierz Akcja: Wyślij dynamiczny Web Push.

Następnie przejdź do dostosowania szczegółowych ustawień akcji.

WAŻNE: Nie trzeba dodawać podlinkowania do produktu zawartego w dynamicznym powiadomieniu Web Push, ponieważ jest dodawane ono automatycznie.

[1] Nazwa – wpisz nazwę powiadomienia, która będzie nazwą systemową. Oznacza to, że będzie można później odnaleźć to powiadomienie w systemie pod wybraną nazwą. Można również dodać proste ikony i symbole za pomocą przycisku obok pola tekstowego.

[2] Scenariusz doboru produktu – wybierz jakie produkty będą wyświetlane w powiadomieniu. Do wyboru są produkty z porzuconego koszyka, ostatnio oglądane lub scenariusze wspomagane przez AI.

WAŻNE: W scenariuszu doboru produktu możesz skorzystać z opcji związanych z AI pod warunkiem, że masz włączony moduł SALESmanago Copernicus Machine Learning & AI recommendations. W przeciwnym razie, opcje te nie są widoczne.

[3] Formularz Web Push – wybierz formularz zgody na wyświetlanie powiadomień. Użytkownicy strony będą musieli wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień. Ikona z okiem otwiera podgląd wybranego formularza.

WAŻNE: Pamiętaj, możesz mieć wiele formularzy zgody, ale tylko jeden może być aktywny na danym adresu URL. Użyj tego samego formularza dla wielu powiadomień zarówno Web Push, jak i Rich Web Push.

[4] E-sklep – wybierz z rozwijanej listy

[5] Wyślij po – określ czas, po jakim powiadomienie zostanie wysłane. Czas możesz określić w godzinach, dniach, tygodniach oraz latach.

[6] Web Push, Rich Web Push – wybierz przynajmniej jedną z dwóch opcji

WAŻNE:Jeśli zaznaczysz obie opcje, system wyśle powiadomienie Rich Web Push do odbiorców, którzy mogą je wyświetlić w takiej formie, natomiast pozostali odbiorcy otrzymają powiadomienia Web Push

[7] Tytuł – wybierz jednostki informacyjne (nazwa, opis, cena, cena promocyjna), które będą się wyświetlały w tytule powiadomienia, a opcjonalnie możesz również wprowadzić dowolny tekst przed lub po elemencie informacyjnym. Jednostki te pochodzą z pliku XML. Można dodać także proste ikony i symbole za pomocą przycisku obok pola.

[8] Treść – wybierz jednostki informacyjne (nazwa, opis, cena, cena promocyjna), które będą się wyświetlały w treści powiadomienia, a opcjonalnie możesz również wprowadzić dowolny tekst przed lub po elemencie informacyjnym. Jednostki te pochodzą z pliku XML. Można dodać także proste ikony i symbole za pomocą przycisku obok pola.

[9] Ikona powiadomienia – wybierz element graficzny klikając w Galerię. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar obrazka to 150 x 150 px lub mniej. Większe obrazki zostaną zmniejszone do rozmiaru dopuszczalnego w powiadomieniach Web push (zależne od przeglądarki).

[10] Czas ważności – wybierz czas ważności powiadomienia określając go w minutach, godzinach, dniach, tygodniach.

[11] Zapisz zmiany – kliknij aby zatwierdzić ustawienia

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024