Web Push – analityka

W Analityce Powiadomień Web Push możesz śledzić dostarczalność i skuteczność swoich powiadomień web push, a także zarządzać powiadomieniami i formularzami zgody.

0PL

Żeby przejść do Analityki Web Push, z menu głównego wybierz Website Marketing, a następnie na pasku górnym Web Push.

.

DANE OGÓLNE

Twoje powiadomienia Web Push – na wykresie możesz porównać jaka część wysłanych powiadomień została wyświetlona i kliknięta w wybranym zakresie czasu.

[1] Zakres – tutaj możesz zmienić zakres czasu wyświetlany na kafelkach poniżej i na wykresie.

[2] Wysłane powiadomienia – łączna ilość wszsystkich powiadomień Web Push wysłanych w wybranym zakresie czasu.

[3] Wyświetlone powiadomienia – łączna ilość wszystkich powiadomień Web Push wysłanych w wybranym zakresie czasu.

[4] Kliknięte powiadomienia – uśredniony wskaźnik liczby klikniętych powiadomień Web Push wysłanych w wybranym zakresie czasu.

WAŻNE: Statystyki powiadomień Web Push są zbierane od kwietnia 2018 r. i jest to najwcześniejszy zakres czasu dla którego można zobaczyć szczegóły statystyk. 

.

LISTA POWIADOMIEŃ

2PL

[1] Wybierz typ – tu możesz wybrać, jakie powiadomienia mają być wyświetlane na liście (do wyboru: wszystkie, zaplanowane, wysłane).

[2] Formularz zgody – kliknij ten przycisk, żeby przełączyć listę na wyświetlanie formularzy zgody.

[3] Dodaj nowy formularz zgody – kliknij, żeby stworzyć nowy formularz zgody na otrzymywanie powiadomień web push.

[4] Dodaj nowe powiadomienie web push – kliknij, żeby stworzyć nowe powiadomienie web push.

[5] Podgląd – w tym miejscu wyświetla się podgląd aktualnie otwartego powiadomienia web push.

[6] Szczegóły powiadomienia – w tym miejscu wyświetlają się podstawowe informacje na temat aktualnie otwartego powiadomienia web push – data utworzenia i wysłania, ile razy to powiadomienie zostało wysłane oraz do której strony jest podlinkowane.

[7] Opcje

  • Duplikuj – tworzy kopię tego powiadomienia w systemie (domyślnie nieaktywną, możesz ją uruchomić później),
  • Szczegóły – wyświetla dodatkowe informacje na temat tego powiadomienia,
  • Edytuj – pozwala zmienić wygląd, teksty i inne ustawienia tego powiadomienia,
  • Usuń – trwale usuwa to powiadomienie z systemu (razem z powiązanymi danymi z analityki).

[8] Przełącz stronę – przełącza widok listy w wybranym kierunku,

.

LISTA FORMULARZY ZGODY

3PL

[1] Powiadomienia web push – kliknij ten przycisk, żeby przełączyć listę na wyświetlanie powiadomień web push.

[2] Dodaj nowy formularz zgody – kliknij, żeby stworzyć nowy formularz zgody na otrzymywanie powiadomień web push.

[3] Dodaj nowe powiadomienie web push – kliknij, żeby stworzyć nowe powiadomienie web push.

[4] Podgląd – w tym miejscu wyświetla się podgląd aktualnie otwartego formularza zgody.

[5] Szczegóły formularza – w tym miejscu wyświetlają się podstawowe informacje na temat aktualnie otwartego formularza zgody – data utworzenia, tag przypisywany do kontaktów, które zgodzą się otrzymywać powiadomienia oraz strona, której formularz dotyczy formularz.

[6] Opcje

  • Generuj kod – tworzy kod formularza zgody do wklejenia na stronę monitorowaną.
  • Lista kontaktów – wyświetla listę kontaktów, które zgodziły się otrzymywać powiadomienia.
  • Edytuj – pozwala zmienić wygląd, teksty i inne ustawienia tego formularza zgody,
  • Usuń – trwale usuwa ten formularza zgody z systemu.

[7] Przełącz stronę – przełącza widok listy w wybranym kierunku,