Zaawansowane filtry i ustawienia e-maili

Na platformie SALESmanago możesz zdefiniować zaawansowane ustawienia e-maili, które będą mieć zastosowanie do wszystkich wysyłanych wiadomości. Ustawienia te dotyczą maksymalnej liczby e-maili, jaka może zostać wysłana do pojedynczego Kontaktu w określonym czasie; dni tygodnia, w jakie e-maile mogą być wysyłane z twojego konta; oraz stosowania przekierowań w e-mailach.

Aby zdefiniować zaawansowane ustawienia e-mail, przejdź do

Ustawienia → Inne → Inne → zakładka Aplikacja → Zaawansowane ustawienia e-mail


Spis treści

  1. Podstawowe informacje
  2. Zaawansowane ustawienia e-maili

1. Podstawowe informacje

Na platformie SALESmanago możesz ustawić limity na liczbę wiadomości, które mogą zostać wysłane z twojego konta do pojedynczego Kontaktu w ciągu jednego dnia, tygodnia i miesiąca. Możesz określić limit na łączną liczbę e-maili wysyłanych do pojedynczego Kontaktu, jak również na liczbę e-maili wysyłanych w ramach wysyłek masowych oraz e-maili wysyłanych z aktywnych Procesów Automatyzacji (Reguł Automatyzacji i Workflow). Jeżeli w dowolnym dniu liczba e-maili przeznaczonych dla pojedynczego Kontaktu przekroczy określone limity, wysyłka nadmiarowych wiadomości zostanie zablokowana.

Możesz również ustawić wysyłkę e-maili tylko na określone dni tygodnia, a także zarządzać opcją przekierowań.

Aby zdefiniować zaawansowane ustawienia e-maili, przejdź do Menu → Ustawienia → Inne → Inne → zakładka Aplikacja → Zaawansowane ustawienia e-mail.


2. Zaawansowane ustawienia e-maili

[1] Filtr częstotliwości e-maili – zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz określić maksymalną liczbę e-maili, jaka może zostać wysłana do pojedynczego Kontaktu w danym przedziale czasowym.

Jeżeli zaznaczysz to pole, pojawią się nowe opcje:

[A] Użyj tylko filtra dnia – zaznacz to pole, jeżeli chcesz określić dzienny limit na liczbę e-maili wysyłanych do pojedynczego Kontaktu. Użyj listy rozwijanej, aby określić maksymalną liczbę wiadomości, jaką pojedynczy Kontakt może otrzymać w ciągu jednego dnia.

UWAGA: Jeżeli zaznaczysz to pole, opcje [B], [C] i [D] (zob. poniżej) znikną.

[B] Masowe e-maile – użyj listy rozwijanej, aby określić maksymalną liczbę wiadomości z wysyłek masowych, jaką pojedynczy Kontakt może otrzymać w ciągu jednego dnia/tygodnia/miesiąca. Możesz określić jedną, dwie lub wszystkie trzy wartości.

[C] E-maile z Reguł i Workflow – użyj listy rozwijanej, aby określić maksymalną liczbę e-maili wysyłanych w ramach Procesów Automatyzacji, jaką pojedynczy Kontakt może otrzymać w ciągu jednego dnia/tygodnia/miesiąca. Możesz określić jedną, dwie lub wszystkie trzy wartości.

Dowiedz się więcej o ustawieniach e-maili wysyłanych przez Reguły Automatyzacji i Workflow >>

[D] Wszystkie e-maile – użyj listy rozwijanej, aby określić maksymalną liczbę e-maili (dowolnego rodzaju), jaką pojedynczy Kontakt może otrzymać w ciągu jednego dnia/tygodnia/miesiąca. Możesz określić jedną, dwie lub wszystkie trzy wartości.

PRZYKŁAD: Jeżeli wybierzesz poniższe ustawienia:

żaden Kontakt nie otrzyma więcej niż dwa e-maile masowe w ciągu dnia; żaden Kontakt nie otrzyma więcej niż 4 e-maile z Procesów Automatyzacji w ciągu dnia; oraz żaden Kontakt nie otrzyma więcej niż 15 e-maili dowolnego rodzaju w ciągu miesiąca.

[2] Filtrowanie według dnia tygodnia – jeżeli chcesz zezwolić na wysyłanie e-maili z twojego konta jedynie w określone dni tygodnia, zaznacz odpowiednie pola.

Przykładowo, jeżeli zaznaczysz wszystkie opcje poza niedzielą, e-maile, których wysyłka przypada na niedzielę, będą wysyłane następnego dnia (w poniedziałek).Jeżeli chcesz zezwolić na wysyłanie e-maili w dni wolne od pracy, zaznacz pole: Wysyłaj w święta [A].

UWAGA: Systemowa lista świąt obejmuje m.in. Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia), może jednak nie uwzględniać wszystkich świąt państwowych.

UWAGA: Przy wysyłce e-maili pamiętaj o zastosowanych filtrach. Jeżeli chcesz mieć pewność, że e-mail dotrze do wszystkich wybranych odbiorców, niezależnie od aktywnych filtrów e-maili, zaznacz opcję Ignoruj zaawansowane filtry e-mail na ekranie wysyłki:

UWAGA: Liczba Kontaktów, która wyświetla się na ekranie wysyłki po kliknięciu na przycisk Przelicz, nie uwzględnia filtrów, które mogą mieć zastosowanie do poszczególnych Kontaktów. Dlatego wynik wyświetlony na tym etapie może się różnić od liczby wysłanych wiadomości, którą możesz później zobaczyć w Analityce e-maili.

[3] Używaj przekierowań — jeżeli ta opcja jest włączona, linki zawarte w wiadomościach e-mail prowadzą do strony docelowej poprzez system zliczania kliknięć SALESmanago. Proces przekierowania trwa około 30 milisekund i jest niezauważalny dla użytkownika. Dzięki tej funkcji system SALESmanago jest w stanie zliczać kliknięcia użytkowników w e-mailach.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli wyłączysz tę opcję:

  • Linki zawarte w e-mailach będą prowadzić bezpośrednio na docelową stronę internetową. W efekcie system SALESmanago nie będzie w stanie śledzić kliknięć i dostarczać statystyk CTR oraz map kliknięć.
  • Procesy Automatyzacji będą uruchamiane tylko jeżeli Kontakt kliknie na link prowadzący do monitorowanej witryny.

Dowiedz się więcej o analizie kliknięć >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023