Workflow | Warunek: kontakt kliknął link w e-mailu

Ten warunek jest spełniony jeśli kontakt kliknął w link znajdujący się w przesłanym do niego e-mailu, lub nie.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt kliknął link w e-mailu.

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element ustawień. po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie kliknęły w link w e-mailu podany w punkcie [C].

[B] E-mail – otrzymany przez kontakt e-mail, w którym kliknął w zdefiniowany adres URL. Klikając przycisk “Podgląd” możesz podejrzeć e-mail.

[C] URL – adres URL z e-maila, po wejściu na który warunek zostanie spełniony przez użytkownika. W polu URL należy wskazać frazę (np. „login”), nie protokół, czy domenę.

WAŻNE: Aby warunek zadziałał adres URL nie może być podany z „https://www.”, należy wpisać całość adresu bez protokołu komunikacji klienta z serwerem oraz subdomeny. Np. „salesmanago.com”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808