Podawanie adresów URL w regułach – wzorce URL

W regułach automatyzacji dostępne są zdarzenia oraz warunki, które wymagają wprowadzenia wzorca URL np. „kontakt kliknął URL”.

Obok podania pełnego URL, prostego wyszukania można stosować tzw. wzorce adresu URL lub zaawansowane wyrażenia regularne.

Podając prosty ciąg znaków, system wyszuka go w URL np.:

hiszpania pasuje do URL’i zawierających słowo hiszpania
objazd pasuje do URL’i zawierających słowo objazd takich jaknp.: /objazd.html, /objazd/info.html,/wyszukaj-wycieczki/?objazd=true, /wyszukaj-wycieczki/?q=objazd
wczasy pasuje do URL’i takich jak: /wyszukaj-wycieczki/?wczasy=true, /wyszukaj-wycieczki/?q=wczasy

Można też wyszukać więcej niż jeden tekst w adresie URL. Stosujemy wtedy na początku prefiks any: a po nim szukane frazy oddzielone przecinkami. Jeżeli jakakolwiek pasuje całość dopasowania jest prawdziwa. Przykłady:

any:seminar, info pasuje np. do URL /info/seminar.htm i np. do /a/b/c/seminar.txt
any:kanaryjskie, wyspypasuje do URL /wyspykanaryjskie-wycieczka, /wakacje/wyspy

Aby użyć wzorca URL szukany tekst rozpoczynamy od słowa path: Wzorzec URL składa się z kilku specjalnych kombinacji znaków:

? może zostać dopasowany do dowolnego, pojedynczego znaku
* odpowiada 0 lub więcej dowolnych znaków, bez uwzględnienia znaku rozdzielającego ścieżkę /
** odpowiada 0 lub więcej znaków w dowolnej hierarchii ścieżki

Oto kilka przykładów:

path:/** – odpowiada dowolnemu adresowi URL
path:/**/seminar* pasuje np. do URL /info/seminar.htm ale również do /a/b/c/seminar.txt
path:/*kanaryjskie* pasuje do URL /wyspy-kanaryjskie-wycieczka ale już nie do /wakacje/wyspy-kanaryjskie-wycieczka (patrz kolejny przykład)
path:/**/*kanaryjskie* pasuje do takich URL jak: /wakacje/wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka
path:/*hiszpania* pasuje do URL /hiszpania-wycieczka ale nie do /wakacje/hiszpania-wycieczka aby wzór pasował do wszystkich URL’i zawierających słowo hiszpania należy użyć:
path:/**/*hiszpania* pasuje do wszystkich URL zawierających słowo hiszpania w „nazwie pliku” np. /hiszpania-wycieczka, /hiszpania-wycieczka.htm, /wycieczki/hiszpania-wycieczka.htm ale nie pasuje do URL zawierającego hiszpania w „nazwie katalogu” czyli np. /wycieczki/hiszpania/wycieczka-barcelona.htm aby dopasować słowo w nazwie katalogu należy użyć:
path:/**/*hiszpania*/** pasuje do URL’i takich jak: /wycieczki/w-hiszpania-w/wycieczka-barcelona.htm, /wycieczki/w-hiszpania-w/wycieczka-barcelona/ i np. /wycieczki/w-hiszpania-w/wycieczki-barcelona/wycieczka.html
path:/**/*objazd* pasuje do URL’i takich jak: /wyszukaj-wycieczki/?objazd=true, /wyszukaj-wycieczki/?q=objazd
path:/**/*wczasy* pasuje do URL’i takich jak: /wyszukaj-wycieczki/?wczasy=true, /wyszukaj-wycieczki/?q=wczasy
path:com/t?st.htm – pasuje do com/test.htm jak i com/tast.htm lub com/txst.htm
path:com/*.htm – pasuje do wszystkich plików .htm w katalogu com
path:com/**/test.htm – pasuje do wszystkich plików test.htm w dowolnym podkatalogu ścieżki com

Aby użyć wyrażenia regularnego, szukany tekst rozpoczynamy od słowa reg: np.:

reg:.*kanaryjskie.* pasuje do takich URL jak: /wakacje/wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka, /wyspy-kanaryjskie-wycieczka

Podstawowe informacje o wyrażeniach regularnych można przeczytać tutaj: część 1 oraz część 2

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023