Ustawienia E-mail i SMS

System SALESmanago pozwala odgórnie ustalić limit wysyłanych wiadomości do wszystkich kontaktów posiadanych w bazie w określonym przedziale czasu.

Aby przejść do edycji ustawień wybieramy USTAWIENIA->INNE->Aplikacja -> Ustawienia E-mail i SMS.

filtr_1

Jeśli aktywujemy filtr E-mail – domyślnie tylko jedna wiadomość dziennie będzie wysyłana do jednego kontaktu.  Ograniczenie to można zmienić na 2 sposoby.

Opcja 1. 

Aktywuj prosty filtr wiadomości – włączenie tej opcji pozwala na wybranie dowolnej liczby wiadomości e-mail jaka może zostać wysłana do jednego kontaktu w ciągu jednego dnia. Limit ten dotyczy wiadomości wysłanych poprzez mailingi oraz reguły automatyzacji. W przypadku, gdy w danym dniu do jednego kontaktu powinno zostać wysłanych więcej wiadomości niż określa limit, reszta wiadomości przepadnie, nigdy nie zostanie wysłana do użytkownika.

filtr_3

Opcja 2.

[1] Wybór filtrowania zaawansowanego

W tym przypadku można określić limity wysyłki dla jednego kontaktu odnoszące się do liczby wysłanych E-maili, a także maili wysłanych z Reguł. Dodatkowo można określić ile maksymalnie może zostać wysłanych wiadomości. Ograniczenie można ustawiać ze względu na dzień, tydzień i miesiąc.

Przykładowo można ustawić, aby w ciągu dnia zostało wysłanych:  3 wiadomości e-mail oraz 2 wiadomości z reguł, jednakże maksymalnie wszystkich wysłanych wiadomości w ciągu jednego dnia może być 4.

filter1PL

filter2PL

[2] DODATKOWO system pozwala na wybranie dni tygodnia, w które wiadomości mogą zostać wysłane. Jeśli np. odznaczymy, aby w niedzielę system nie wysyłał żadnego maila, wówczas wiadomości, które powinny zostać wysłane w ten dzień zostaną wysłane na następny dzień, czyli w poniedziałek.

Opcja „wysyłaj w święta” dotyczy polskich świąt takich jak Nowy Rok, Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych, 1 maja oraz 3 maja, Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki), 15 sierpnia, 1 Listopada, 11 Listopada oraz pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ważne: jeżeli zaznaczymy zbyt małą ilość wysyłanych wiadomości, wiadomości z prostego i zaawansowanego filtru automatycznie przepadają, czyli nie zostaną wysłane. Wiadomości wybrane do wysyłki w dni tygodnia przechodzą na kolejny dzień.

DODATKOWE USTAWIENIA RAM CZASOWYCH DLA E-MAILI ODPALANYCH PRZEZ REGUŁY AUTOMATYZACJI>> 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808