Przykład reguły automatyzacji: wysyłka e-maila po odwiedzeniu adresu URL

Sposób wykorzystania:  Taką regułę warto ustawić, jeśli po odwiedzeniu przez kontakt konkretnego adresu URL chcesz automatycznie wysłać wcześniej przygotowaną wiadomość. Np. po odwiedzeniu cennika na swojej stronie możesz wysłać wiadomość zawierającą więcej informacji o ofercie. 

INSTRUKCJA:

Żeby rozpocząć, przejdź z ekranu startowego do Procesy Automatyzacji → Reguły automatyzacji → Dodaj Nową Regułę.

Otworzy się kreator reguł.

main_screenpl

[1] Ustawienia

[2] Przełącznik służący do włączania i wyłączania reguły.

[3] Zapisz – po zakończeniu pracy nad regułą zapisz ją naciskając ten przycisk.

[4] Kategorie – stąd wybierz elementy, które chcesz dodać w polu „Proces automatyzacji” – zdarzenia, warunki, akcje. W każdej kategorii może być więcej niż jeden element.

Po kliknięciu w Ustawienia otworzy się okno:

settingspl

[1] Nadaj regule nazwę systemową.

[2] Przypisz regułę do grupy – wybierz grupę z rozwijanej listy albo [3] dodaj nową grupę.

[4] Współdzielenie oznacza, że reguła będzie widoczna na wszystkich kontach użytkownika, a także będzie działać dla wszystkich kontaktów w systemie.

[5] Ilość uruchomień dla jednego kontaktu (x) – oznacza, że reguła będzie mogła zostać uruchomiona x razy dla każdego kontaktu, który odwiedzi określony adres URL.

[6] Odstęp czasowy pomiędzy uruchomieniami reguły dla jednego kontaktu – oznacza, że reguła po pierwszym uruchomieniu dla jednego kontaktu będzie mogła zostać ponownie uruchomiona, jeśli po upływie podanego czasu kontakt ponownie odwiedzi określony adres URL.

Kliknij Zapisz zmiany żeby zachować ustawienia. Następny krok to dodanie zdarzenia.

add_eventspl

[1] Kliknij Dodaj zdarzenia.

[2] Kliknij ikonę Plus. Otworzy się lista z prawej strony, na której wyszukaj „Kontakt odwiedził adres URL”.

[3] Kliknij wybrane zdarzenie. Pojawi się ono na polu „Proces automatyzacji”

url_visitpl

[1] Kliknij tę ikonę, żeby usunąć element.

[2] Kliknij tę ikonę, żeby otworzyć szczegóły zdarzenia.

[3] Kliknij tę ikonę, żeby otworzyć ustawienia warunków zdarzenia.

URL_visit_cogPL

[1] Wybierz stronę, której ma dotyczyć to zdarzenie.

[2] Wpisz adres URL podstrony w obrębie strony monitorowanej, po której odwiedzeniu do kontaktu ma zostać automatycznie wysłany email. Możesz też skorzystać z wzorców URL >>

[3] Podaj ile czasu kontakt musi przebywać na podanym URL, żeby jego wizyta została policzona jako to zdarzenie.

url_visit_clockpl

[1] Ustaw po jakim czasie system ma sprawdzić, czy warunek został spełniony.

[2] Ustaw po jakim czasie system ma ponownie sprawdzać, czy warunek został spełniony.

[3] Kliknij Zapisz zmiany żeby zachować ustawienia,

Teraz dodaj warunek. Zostanie on dołączony do zdarzenia. W ustawieniach warunku podaj URL źródła.

add_conditionspl

Teraz dodaj Akcję. Pojawi się rozgałęzienie dla [1] spełnionego (Jeśli TAK) i [2] niespłenionego (jeśli NIE) warunku. Wybierz akcję „Wyślij e-mail do kontaktu”.

add_actionspl

Następnie otwórz ustawienia akcji.

send_email_clockpl

[1] Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać przy użyciu tej akcji. Możesz podejrzeć wiadomość przyciskiem Podgląd.

[2] Wybierz okres od wystąpienia zdarzenia przy spełnionych warunkach, po jakim ma zostać wysłana wiadomość.

[3] Zaznacz checkbox, żeby automatycznie dobrać optymalny czas wysyłki dla kontaktów aktywnych albo wybierz z rozwijanej listy.

[4] Zaznacz checkbox, żeby automatycznie wysyłać kopię emaila do właściciela kontaktu.

[5] W tym polu możesz wprowadzić dowolny inny adres email, który otrzyma kopię wiadomości.

Pamiętaj, żeby reguła zaczęła działać należy ją włączyć i zapisać.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808