Ustawienie własnego przycisku w Live Chat

Live Chat umożliwia szybką i sprawną komunikację z klientami. Dzięki niemu jesteś do dyspozycji klienta cały czas i możesz szybko zareagować na wszystkie zapytania i problemy klienta.

Personalizacja przycisku w Live Chat pozwala Ci ustawić swój customowy przycisk, np. z logiem Twojej firmy, a także jego pozycje w dowolnym miejscu na stronie. Po przyciśnięciu rozwija się okno czatu na ekranie, w którym użytkownik może rozpocząć konwersację z konsultantem lub zostawić dla niego wiadomość, jeżeli konsultant jest offline.


Główne kroki:

 1. Przejdź do ustawień live chatu
 2. Ukryj przycisk
 3. Kod JavaScript
 4. Jak zmienić wygląd okna live chatu

1. Pierwszym niezbędnym krokiem do spersonalizowania własnego przycisku jest ukrycie domyślnego przycisku z systemu. Można to zrobić wchodząc w tryb edycji Live Chatu lub przy tworzeniu czatu w pierwszym kroku ustawień.

Aby otworzyć okno edycji istniejących chatów, należy udać się do sekcji: Live chat Edytuj LiveChaty

Aby przejść do edycji wybranego chatu, kliknij w ikonę wyróżnioną na widoku poniżej.


2. W ustawieniach okna Live Chatu na samym dole znajduje się checkbox Ukryj przycisk. Po zaznaczeniu tej opcji, po prawej stronie ekranu w podglądzie zniknie przycisk, który rozwija okno Live Chatu.


3. Kod JavaScript.

window.smLiveChat = {
  enabled: false, 
  toggleChat: function() 
};
enabled: false, – czy live chat już się załadował
toggleChat: function() – pokaż/ukryj czat
window.smLiveChat.toggleChat = function () {
  return toggleResult;
};
Możliwe wartości dla toggleResult:
 • Czat się nie otworzył, oczekiwanie na odpowiedź z serwera
toggleResult = {
  success: false,
  opened: false,
  code: 1,
  reason: "Waiting for response from server"
};
 • Czat otworzył się poprawnie
toggleResult = {
  success: true,
  opened: boolean
};
 • Czat się nie otworzył:
toggleResult = {
  success: false,
  opened: false,
  code: 2,
  reason: "No chat available for current location"
};

Natomiast w momencie, gdy na stronie wyświetli się czat wywoła się funkcja:

window.smLiveChatAfterInitCallback: function()

4. Jak zmienić wygląd okna Live Chatu?

Aby dodać własną grafikę i zmienić wygląd okna Live Chatu, znajdź w skrypcie INSERT_IMAGE_URL i tam umieść URL obrazka.

Następnie skopiuj poniższe i umieść przed zamknięciem sekcji body.

  (function(){
    var imgUrl = 'INSERT_IMAGE_URL';
    var C_NAME = 'smlccl';
    var IS_COOKIE_CREATED = false;
    var onImgClick = function(div){
      if(!IS_COOKIE_CREATED){
        smCreateCookie(C_NAME, 'true', 365 * 5);
        IS_COOKIE_CREATED = true;
        div.remove();
      }
    };
    var createAndInsertImage = function(chat, chatIframe){
      var img = document.createElement('img');
      var imgStyle = 'margin: 0!important;padding: 0!important;border: 0!important;z-index: 98!important;cursor: pointer!important;';
      img.setAttribute('src', imgUrl);
      img.setAttribute('style', imgStyle);
      var div = document.createElement('div');
      var bottom = ( parseInt(window.getComputedStyle(chatIframe).getPropertyValue('bottom')) + 70 ) + 'px';
      var divStyle = 'position:fixed;right: 25px!important;z-index: 98!important;';
      div.setAttribute('style', divStyle);
      div.style.bottom = bottom;
      var clearListener = chatIframe.contentWindow.document.body.addEventListener('click', function(){
        onImgClick(div);
      }, true);
      img.onclick = function(){
        if(window.smLiveChat){}
        window.smLiveChat.toggleChat();
        onImgClick(div);
      };
      div.appendChild(img);
      chat.appendChild(div);
      window.addEventListener('resize', function(){
        div.style.bottom = ( parseInt(window.getComputedStyle(chatIframe).getPropertyValue('bottom')) + 70 ) + 'px';
      });
      return div;
    };
    var smInsertImageToChat = function(){
      var chats = document.getElementsByClassName('bhr-chat');
      var chatIframes = document.getElementsByClassName('bhr-chat__launch');
      if(chats.length && chatIframes.length) {
        var chat = chats[0];
        var chatIframe = chatIframes[0];
        createAndInsertImage(chat, chatIframe);
      }
    };
    var clientWidth = function () { return Math.max(window.innerWidth, document.documentElement.clientWidth);};
    window.smLiveChatAfterInitCallback = function(){
      if(typeof smReadCookie == 'function' && smReadCookie(C_NAME) !== 'true' && clientWidth() > 480){
        smInsertImageToChat();
      }
    };
  })();

WAŻNE: Pamiętaj aby powyższy kod wstawić w znacznikach script.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022