Konfiguracja konta wysyłkowego

System SALESmanago pozwala na wysyłanie e-maili z dwóch różnie skonfigurowanych kont wysyłkowych:

  • konto E-mail Marketing – konto wysyłkowe na serwerze SALESmanago
  • własne konto E-mail.

 Aby dodać nowe konto e-mail przejdź do

USTAWIENIA => KONTA E-MAIL


Spis treści

  1. Dodawanie konta E-mail Marketing
  2. Dodawanie własnego konta E-mail
  3. Widok kont e-mail

1. Dodawanie konta E-mail Marketing

Ta opcja pozwala na stworzenie konta wysyłkowego na serwerze SALESmanago (opcja zalecana). Aby utworzyć konto E-mail Marketing, kliknij + Dodaj nowe kono E-mail Marketing.

 

Następnie przejdź przez ustawienia:

[1] Nazwa – wewnętrzna nazwa konta w systemie, służąca do jego identyfikacji.

[2] E-mail  – adres e-mail, który będzie wyświetlany odbiorcy.

[3] Nazwa wyświelana – nazwa nadawcy wyświetlana w skrzynce odbiorczej adresata przed tematem wiadomości.

[4] Nadpisz pole OD  – funkcja dodatkowa – pozwala na zaciąganie nadawcy z wartości szczegółu na karcie kontaktu. Opcja ta pozwala na wysyłanie jednej wiadomości do wielu kontaktów, gdzie dla każdego kontaktu może być wyświetlany inny nadawca wiadomości. Po zaznaczeniu checkboxa wyświetlają się dodatkowe pola.

[5] Odpowiedz do [E-mail]  – adres e-mail, na który trafią odpowiedzi na wysłane wiadomości z tego konta. Jeśli tworzony adres e-mail nie istnieje, możesz wpisać tutaj prawdziwy, istniejący adres e-mail, na który będzie można przesłać odpowiedź.

[6] Odpowiedz do [nazwa wyświetlana] – nazwa, która pojawi się przy odpowiedzi.

[7] Nadpisz pole DO –  funkcja dodatkowa – pozwala na zaciąganie adresata z wartości szczegółu na karcie kontaktu. Po zaznaczeniu checkboxa wyświetlają się dodatkowe pola.

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij Zapisz.

UWAGA: Każde konto E-mail Marketing musi zostać zaakceptowane przez SALESmanago.


 2. Dodawanie własnego konta e-mail

Opcja ta pozwala na integrację systemu SALESmanago z własnym kontem wysyłkowym, obsługującym protokół SMTP. Aby dodać własne konto e-mail kliknij  + Dodaj własne konto e-mail.

 

Następnie wprowadź ustawienia własnego konta e-mail oraz, jeśli chcesz sprawdzać pocztę przychodzącą, również ustawienia poczty przychodzącej.

 

Ustawienia konta e-mail:

 

[1] Nazwa – wprowadź wewnętrzną nazwę konta w systemie, służącą do jego identyfikacji.

[2] E-mail – wprowadź istniejący adres e-mail, z którego będą prowadzone wysyłki.

[3] Nazwa wyświetlana – wprowadź nazwę, która będzie widoczna w polu nadawca.

[4] Odpowiedz do [e-mail] (pozostaw pusty jeżeli chcesz użyć domyślnego) – opcjonalny adres, na który zostaną wysłane odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę na to pole, gdyż na adres e-mail konta wysyłane będą automatyczne zwrotki w przypadku błędu dostarczenia, których może być bardzo dużo, a na pole „Odpowiedz do” zostaną przekazane e-maile, gdzie odbiorca kliknął „Odpowiedz” na naszą wiadomość. Jeśli zostawimy to pole niewypełnione, odpowiedzi będą kierowane na adres z którego wysyłamy wiadomości.

[5] Odpowiedz do [nazwa wyświetlana] – wprowadź nazwę, która będzie wyświetlona w polu „odpowiedz do”.

[6] SMTP host – adres serwera SMTP.

[7] SMTP port  – port, na którym obsługiwana jest poczta.

[8] SMTP użytkownik – nazwa użytkownika (login) konta SMTP.

[9] SMTP hasło  – hasło konta, które podaje się podczas logowania do konta SMTP.

[10] Używane TLS – zaznacz tę opcję, jeśli system szyfrowania TLS stosowany jest przez twoją skrzynkę.

[11] Uwierzytelnianie – zaznacz tę opcję, jeśli uwierzytelnianie stosowane jest przez twoją skrzynkę.

[12] Używanie SSL  – zaznacz tę opcję, jeśli system szyfrowania SSL stosowany jest przez twoją skrzynkę.

[13] Współdzielenie  – zaznacz tę opcję, jeśli konto wysyłkowe ma być widoczne dla innych użytkowników.

[14] Proxy – więcej informacji na temat proxy  znajduje się tutaj.

 

SALESmanago może odbierać informacje o poczcie przychodzącej. Opcja ta pozwala automatycznie oznaczać kontakty, których e-mail zwraca błędy tzw. zwrotki twarde i miękkie – czyli sytuacje, w której serwer kontaktu przyjmuje wiadomość, lecz po pewnym czasie informuje w e-mailu zwrotnym o problemie z jej dostarczeniem np. konto adresata zostało usunięte, adresat ma przekroczony limit wiadomości na skrzynce, itp. Informacje o poczcie przychodzącej można też wykorzystać za pośrednictwem reguł automatyzacji, np. do przypisania kontaktowi dodatkowego scoringu lub do poinformowania handlowca alertem o zainteresowaniu kontaktu, używając Zdarzenia: otrzymano e-mail od kontaktu. W przypadku, gdy adres e-mail generuje twarde zwrotki, SALESmanago automatycznie oznacza taki kontakt jako błędny.

 

Ustawienia poczta przychodzącej:

[1] Wybierz protokół  – protokół odczytu poczty (IMAP lub POP3).

[2] POP3/IMAP host – host poczty przychodzącej.

[3] Użytkownik POP3/IMAP – nazwę użytkownika (login) konta.

[4] Hasło POP3/IMAP – hasło konta, które podaje się podczas logowania do konta.

[5] POP3/IMAP port – port na którym obsługiwana jest poczta.

[6] Używanie SSL dla maili przychodzących – jeden z systemów szyfrowania, jeśli stosowany jest przez skrzynkę, należy zaznaczyć tę opcję.

[7]  Ilość wiadomości – maksymalna ilość wiadomości do odczytania jednorazowo.

[8] Usuwaj wiadomości zwrotne z serwera (zwrotki z błędami) – zaznaczenie tej opcji spowoduje usuwanie w SALESmanago maile zwrotne z informacją o błędzie dostarczenia poczty.

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij Sprawdź ustawienia, a system sprawdzi, czy wpisane wartości są poprawne oraz wyśle wiadomość testową na adres konta, z jakim zalogowaliśmy się do SALESmanago.

 

Jeżeli wszystko działa poprawne, możesz zapisać konto. Kliknij Zapisz.


3. Widok kont e-mail

Wszystkie utworzone konta będą widoczne na ekranie kont e-mail.

 

[1] Szukaj – możesz wyszukać konto po jego nazwie lub adresie e-mail.

[2] Filtruj – możesz przefiltrować widok –  dostępne opcje: wszystkie, konta e-mail marketing, własne konta e-mail.

[3] Podstawowe informacje – w tym miejscu wyświetlane będą najważniejsze informacje dotyczące konta, takie jak nazwa, adres e-mail, czy data utworzenia.

[4] Status konta – w tym miejscu wyświetlana będzie informacja o statusie konta.

[6] Usuń – kliknij, aby usunąć konto.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022