Konfiguracja bramki SMS

Marketing mobilny wiąże się nierozerwalnie z medium, jakim jest SMS. Bramka SMS to interfejs, który pozwala na wysyłanie SMS-ów bez użycia telefonu komórkowego. Bramki SMS umożliwiają masową wysyłkę wiadomości marketingowych o różnym charakterze, w tym SMS-ów urodzinowych, kodów rabatowych, informacji o przyjęciach zamówień, wyprzedażach i rabatach. Bramki mogą być integrowane z różnymi platformami, także z SALESmanago.

Włączenie marketingu mobilnego do strategii niesie wiele korzyści. Wysyłanie wiadomości tekstowych jest łatwe i stosunkowo tanie, np. w porównaniu z kampanią outdoorową, czy reklamą telewizyjną. Wiadomości SMS ma wysoki współczynnik open rate (OR), ponieważ komunikacja przez smartfony ma dla osób otrzymujących wiadomości bardziej osobisty charakter. Kanał ten jest szczególnie ceniony przez lokalne firmy, które dzięki niemu mogą w łatwy sposób informować lojalną grupę konsumencką o świetnych okazjach, nowościach i ofertach specjalnych.

Aby rozpocząć konfigurację bramki SMS, przejdź do:

Mobile Marketing → Integracja kont → SMS


Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. Lista obsługiwanych bramek SMS
 3. Konfiguracja wybranych bramek SMS
  a) SMSAPI
  b) Infobip
  c) Twilio
  d) Dynmark
 4. Ustawienia skonfigurowanej bramki

1. Informacje ogólne

Bramka SMS pozwala na szybkie i ekonomiczne wysyłanie pojedynczych lub masowych SMS-ów. Spersonalizowane SMS-y masowe pozwalają docierać do klientów w szybko rozwijającym się kanale mobilnym. Poprzez integrację bramki SMS z platformą CDP możesz uzupełnić swoją komunikację omnichannel to wyjątkowo skuteczne medium. Dane z platformy pozwalają bardzo dokładnie targetować przekaz do odpowiednich segmentów bazy danych. SMS-y mogą być wykorzystane w różnych procesach, w tym np. w scenariuszach Workflow. W podstawowej wersji są to proste, tekstowe wiadomości. Można je dodatkowo uzupełniać linkami do ofert specjalnych, lub wykorzystać do przesyłania kodów rabatowych.


2. Lista obsługiwanych bramek SMS

Poniżej znajdziesz alfabetyczną listę bramek SMS zintegrowanych z platformą SALESmanago. Kliknij na pozycję na liście, aby przejść do strony operatora.

WAŻNE: Pamiętaj, że niektóre bramki umożliwiają wysyłkę wiadomości jedynie w obrębie określonego kraju (albo wysyłka za granicę podlega odrębnemu cennikowi). Koniecznie zapoznaj się z warunkami oferowanymi przez danego dostawcę usług.


3. Konfiguracja wybranych bramek SMS

Aby skonfigurować bramkę SMS, przejdź do Mobile Marketing→ Integracja kont. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać zakładkę SMS, a następnie kliknąć kafelek + Dodaj operatora.

Z listy bramek wybierz tę, z którą chcesz zintegrować system SALESmanago.

WAŻNE: Możesz zintegrować więcej niż jedną bramkę SMS. Zintegrowane bramki pojawią się jako lista w formie kafelków na ekranie Integracja kont.

Integracja z bramką SMS zazwyczaj polega na podaniu loginu i hasła oraz, w pewnych przypadkach, dodatkowych danych uwierzytelniających.


[A] SMSAPI

Aby zintegrować bramkę SMSAPI, wypełnij poszczególne pola i zapisz postęp.

[1] Nazwa integracji konta – nazwa wczyta się automatycznie na podstawie wybranego operatora.

[2] Login – wprowadź nazwę użytkownika, którą podajesz przy logowaniu się do systemu SMSAPI.

[3] Hasło – wprowadź hasło, którym logujesz się w SMSAPI.

[4] Pole nadawcy – wpisz dokładnie taką samą nazwę, jak ta ustawiona wcześniej w systemie SMSAPI. Jeśli masz więcej skonfigurowanych pól nadawcy, możesz je wpisać tutaj, rozdzielając poszczególne pozycje przecinkami. Przy wysyłce SMS możesz wybrać, z którego konta ma być wysłana wiadomość.

[5] Typ SMS – wybierz ten typ wiadomości, który masz w pakiecie SMSAPI.

 • Eco SMS
 • Pro SMS
 • Priority SMS

[6] Endpoint – endpoint jest to adres, pod którym znajduje się aplikacja SMSAPI. Do adresu endpointa nie należy dodawać „http://”, „https://” ani końcowego ukośnika (/). Z rozwijanego menu możesz wybrać odpowiedni endpoint. Do wyboru masz:

 • smsapi.pl,
 • smsapi.com.

[7] Domyślny prefix numeru telefonu – podaj prefix (np. „+48”), który będzie dodawany domyślnie do numerów telefonów, które mają 9 lub mniej znaków.

[8] Pozwól na znaki diakrytyczne – znaki diakrytyczne to znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod, obok lub wewnątrz litery, zmieniające sposób jej odczytu i tworzące przez to nową literę, np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony. Zaznacz ten checkbox jeśli chcesz, żeby znaki diakrytyczne wyświetlały się w wiadomościach.

[9] Skracaj linki w wiadomościach – skrócone linki są bardziej przyjazne i atrakcyjne dla użytkownika. Format skróconego linku: http://esm.to/ lub https://esm.to/ z doklejonymi 9 losowo wybranymi znakami. Zaznacz ten checkbox, jeśli chcesz, żeby system automatycznie skracał dodane linki.

WAŻNE: Pamiętaj, że nawet skrócone linki wliczają się w limit znaków wiadomości. Weź to pod uwagę, tworząc teksty w kampanii SMS wykorzystującej linki skrócone.

[10] Aktywuj – zaznacz ten checkbox, aby po zapisaniu ustawień od razu aktywować integrację.

Po wprowadzeniu danych zapisz postępy, aby dodać integrację.

Aby zapisać ustawioną integrację, kliknij button [1] Zapisz.


[B] Infobip

Aby zintegrować bramkę Infobip, wypełnij poszczególne pola i zapisz postęp.

[1] Nazwa integracji konta – nazwa wczyta się automatycznie na podstawie wybranego operatora.

[2] Login –  wprowadź nazwę użytkownika, którą podajesz przy logowaniu się do systemu Infobip.

[3] Hasło – wprowadź hasło, którym logujesz się w Infobip. 

[4] Nadawca – wpisz dokładnie taką samą nazwę, jak ta zarejestrowana przez operatora Infobip. 

[5] Domyślny prefix numeru telefonu – podaj prefix (np. „+48”), który będzie dodawany domyślnie do numerów telefonów, które mają 9 lub mniej znaków..

[6] Pozwól na znaki diakrytyczne– znaki diakrytyczne to znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod, obok lub wewnątrz litery, zmieniające sposób jej odczytu i tworzące przez to nową literę, np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony. Zaznacz ten checkbox jeśli chcesz, żeby znaki diakrytyczne wyświetlały się w wiadomościach.

[7] Skracaj linki w wiadomościach– skrócone linki są bardziej przyjazne i atrakcyjne dla użytkownika. Format skróconego linku: http://esm.to/ lub https://esm.to/ z doklejonymi 9 losowo wybranymi znakami. Zaznacz ten checkbox, jeśli chcesz, żeby system automatycznie skracał dodane linki.

WAŻNE:Pamiętaj, że nawet skrócone linki wliczają się w limit znaków wiadomości. Weź to pod uwagę, tworząc teksty w kampanii SMS wykorzystującej linki skrócone.

[8] Aktywuj– zzaznacz ten checkbox, aby po zapisaniu ustawień od razu aktywować integrację.

Po wprowadzeniu danych zapisz postępy, aby dodać integrację.

Aby zapisać ustawioną integrację, kliknij button [1]Zapisz.


[C] Twilio

Aby zintegrować bramkę Twilio, wypełnij poszczególne pola i zapisz postęp.

[1] Nazwa integracji konta – nazwa wczyta się automatycznie na podstawie wybranego operatora.

[2] Sid konta – wprowadź Sid konta, który znajdziesz w zakładce Account Info w Console Dashboard po zalogowaniu na konto Twilio.

[3] Token – wprowadź token, który znajdziesz w zakładce Account Info w Console Dashboard po zalogowaniu na konto Twilio.

[4] Nadawca – wpisz Numer lub Alphanumeric Sender ID zarejestrowane na koncie Twilio. 

[5] Domyślny prefix numeru telefonu – podaj prefix (np. „+48”), który będzie dodawany domyślnie do numerów telefonów, które mają 9 lub mniej znaków.

[6] Pozwól na znaki diakrytyczne – znaki diakrytyczne to znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod, obok lub wewnątrz litery, zmieniające sposób jej odczytu i tworzące przez to nową literę, np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony. Zaznacz ten checkbox jeśli chcesz, żeby znaki diakrytyczne wyświetlały się w wiadomościach.

[7] Skracaj linki w wiadomościach – skrócone linki są bardziej przyjazne i atrakcyjne dla użytkownika. Format skróconego linku: http://esm.to/ lub https://esm.to/ z doklejonymi 9 losowo wybranymi znakami. Zaznacz ten checkbox, jeśli chcesz, żeby system automatycznie skracał dodane linki.

WAŻNE: Pamiętaj, że nawet skrócone linki wliczają się w limit znaków wiadomości. Weź to pod uwagę, tworząc teksty w kampanii SMS wykorzystującej linki skrócone.

[8] Aktywuj – zaznacz ten checkbox, aby po zapisaniu ustawień od razu aktywować integrację.

Po wprowadzeniu danych zapisz postępy, aby dodać integrację.

Aby zapisać ustawioną integrację, kliknij button [1] Zapisz.


[D] Dynmark

Aby zintegrować bramkę Dynmark, wypełnij poszczególne pola i zapisz postęp.

[1] Nazwa integracji konta – nazwa wczyta się automatycznie na podstawie wybranego operatora.

[2] Login – wprowadź nazwę użytkownika, którą podajesz przy logowaniu się do systemu Dynmark.

[3] Hasło – wprowadź hasło, którym logujesz się w Dynmark. 

[4] Nadawca – wpisz nazwę nadawcy. Minimalna długość nazwy to 2 znaki, maksymalna 11 dla danego nadawcy. Jeśli chcesz podać więcej niż jednego nadawcę, wpisz kolejne pozycje oddzielając je przecinkami.

[5] Domyślny prefix numeru telefonu –  podaj prefix (np. „+48”), który będzie dodawany domyślnie do numerów telefonów, które mają 9 lub mniej znaków.

[6] Pozwól na znaki diakrytyczne – znaki diakrytyczne to znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod, obok lub wewnątrz litery, zmieniające sposób jej odczytu i tworzące przez to nową literę, np. ę, ż, ä, ü, ß oraz emotikony. Zaznacz ten checkbox jeśli chcesz, żeby znaki diakrytyczne wyświetlały się w wiadomościach.

[7] Skracaj linki w wiadomościach – skrócone linki są bardziej przyjazne i atrakcyjne dla użytkownika. Format skróconego linku: http://esm.to/ lub https://esm.to/ z doklejonymi 9 losowo wybranymi znakami. Zaznacz ten checkbox, jeśli chcesz, żeby system automatycznie skracał dodane linki.

WAŻNE: Pamiętaj, że nawet skrócone linki wliczają się w limit znaków wiadomości. Weź to pod uwagę, tworząc teksty w kampanii SMS wykorzystującej linki skrócone.

[8] Aktywuj – zaznacz ten checkbox, aby po zapisaniu ustawień od razu aktywować integrację.

Po wprowadzeniu danych zapisz postępy, aby dodać integrację.

Aby zapisać ustawioną integrację kliknij, button [1] Zapisz.


4. Ustawienia skonfigurowanej bramki

Skonfigurowane bramki wyświetlają się na ekranie Mobile Marketing → Integracja kont → SMS w postaci mozaiki kafelków.

Najeżdżając kursorem na wybrany kafelek, zyskujesz dostęp do ustawień bramki.

integration_twilio

Aby przejść do ustawień bramki, kliknij button Ustawienia.

integration_twilio

Na nowym ekranie zobaczysz panel integracji. 

[1] Obecne ustawienia –w tej sekcji podejrzysz aktualne ustawienia integracji wybranej bramki.

[2] Status integracji – w prawym górnym rogu znajduje się obecny status integracji konta.

[3] Edytuj – to przycisk, który pozwala zmienić wprowadzone do tej pory ustawienia bramki.

Po przejściu do ekranu edycji zobaczysz ekran taki sam jak przy integracji konta.

 1. Informacje – w tej sekcji możesz dowolnie modyfikować wprowadzone wcześniej informacje.
 2. Zapisz – przycisk Zapisz pozwala utrwalić zmiany.

[4] Testowy SMS – ten przycisk pozwala szybko wysłać wiadomość testową i sprawdzić, czy integracja została przeprowadzona poprawnie.

Po kliknięciu przycisku Testowy SMS zobaczysz wyskakujące okno. Z tego poziomu możesz szybko stworzyć i wysłać wiadomość testową.

 1. Numer telefonu –– w tym polu wpisz numer telefonu kontaktu znajdującego się w twojej bazie kontaktów, na który ma zostać wysłana wiadomość testowa. Numer telefonu musi mieć prefix. 
 2. Treść wiadomości – wprowadź treść testowej wiadomości. Maksymalnie możesz wpisać 150 znaków.
 3. Anuluj – jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości testowej, możesz użyć tego przycisku do anulowania procesu.
 4. Wyślij – kliknięcie tego przycisku spowoduje wysłanie wiadomości testowej na wskazany numer telefonu.
 5. X – jeśli chcesz przerwać proces możesz także skorzystać z przycisku X w prawym górnym rogu. Zamyka okno bez zapisywania i wysyłania wiadomości. 

[5] Akcja – to rozwijane menu daje dostęp do dwóch akcji:

 • Dezaktywuj – dezaktywuje integrację konta. Nie będzie można wysyłać SMSów z tego konta, aż do ponownej aktywacji.
 • Usuń – trwale usuwa zintegrowane konto.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023