Akcja: wyślij wiadomość SMS do kontaktu

Dzięki regule automatyzacji Wyślij wiadomość SMS, po wystąpieniu dowolnego Zdarzenia, możemy wysłać SMS’a do kontaktu, jeśli posiadamy do niego nr telefonu komórkowego oraz mamy skonfigurowaną bramkę SMS. Sprawdź jak skonfigurować bramkę SMS.

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Wyślij wiadomość SMS do kontaktu.

[2] SMS: możemy wybrać wcześniej przygotowany szablon wiadomości, bądź stworzyć nową wiadomość z tego miejsca.

[3] Bramka: wybierz z listy bramkę SMS, z którą została przeprowadzona konfiguracja.

[4] Od: opcjonalnie można podać nazwę nadawcy wiadomości SMS.

[5] Po: możemy określić po jakim czasie od momentu spełnienia założeń reguły wiadomość SMS ma zostać wysłana.

[6] Treść wiadomości: w tym miejscu możemy wpisać treść nowej wiadomości SMS.

[7] Używaj znaków alfanumerycznych: po zaznaczenia tej opcji wszystkie znaki specjalne (np. ą,ę,ó,ä,¿, ë,¡) użyte w treści wiadomości, zostaną zmienione.

[8] Definiuj czas wysyłki: pozwala zdefiniować czas wysyłki, poprzez wybór zakresu czasu, w którym ma nastąpić wysyłka (godziny od/do)

WAŻNE: Jeśli z jakiegoś powodu reguła uruchomi się poza wskazanym okresem wysyłki, wiadomości nie zostaną wysłane tego dnia, lecz następnego w podanym wcześniej okresie czasu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808