Dodawanie wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu az.pl

DKIM to metoda która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy wiadomości na weryfikację, czy otrzymana wiadomość e-mail, która została wysłana z konkretnego adresu, została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phisingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla Twojej domeny:

  • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości;
  • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na Twoim koncie w SALESmanago z Twoją domeną, w powyższych polach należy podać następujące wartości:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl. gdzie jako nazwatowjejdomeny.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.

UWAGA! Zarówno wpis dodany do pozycji nazwa oraz wartość powinien być wprowadzony z kropką na końcu. Jeżeli, po wprowadzeniu wpisu z kropką pojawi się błąd należy ją usunąć zarówno z pozycji nazwa, jak i wartość. Dla domen polskich w pozycji wartość wprowadzamy smgrid.pl, dla pozostałych domen – smgrid.com.


Instrukcja dodawania wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu az.pl

  1. Krok pierwszy

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu az.pl zaloguj się do swojego panelu administratora. Kolejno wybierz pozycję Przejdź na Moje Domeny.

2. Krok drugi

Kolejno, przy domenie, dla której chcesz dodać wpis DKIM najedź kursorem na przycisk Dostępne Operacje i z listy rozwijanej wybrierz pozycję Konfiguracja DNS.

3. Krok trzeci

Dla trzech wyszczególnionych pól należy podać następujące wartości:

[1] Typ rekordu – ustaw CNAME

[2] Alias – wpisz salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz)

[3] Wskazanie – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl (pamiętaj aby dla domen, które nie są wykupione na polskim hostingu podać wartość salesmanago._domainkey.smgrid.com.).

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808