Dodawanie skryptu wyrażającego zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push do dowolnego elementu na stronie internetowej

Powiadomienia Web Push to krótkie wiadomości, które możesz wysłać prosto na urządzenie odbiorcy. Warunkiem, który musi być spełniony, aby takie powiadomienie mogło zostać wysłane do użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody w formularzu na otrzymywanie powiadomień.

Skrypt, wyrażający zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać dodany w dowolnym miejscu na stronie internetowej. W efekcie użytkownik, który naciśnie element na stronie, do którego został dodany ten skrypt, zostanie zapisany na otrzymywanie powiadomień Web Push.


Spis treści

1. Dodać kod monitorujący do źródła strony

2. Włączanie wyświetlania formularza zgody

3. Wywołanie funkcji w JavaScript


1. Dodać kod monitorujący do źródła strony

Imponująca większość funkcji na platformie SALESmanago oparta jest o działanie kodu monitorującego. Tak jest również w przypadku funkcjonalności Web Push. Aby móc z niej skorzystać, a także by móc dodać do elementów na stronie internetowej skrypt wyrażający zgodę na otrzymywanie powiadomień, należy mieć wgrany kod monitorujący do źródła strony Więcej informacji


2. Włączanie wyświetlania formularza zgody

Aby móc wysyłać powiadomienia Web Push do użytkowników, potrzebujesz ich wyrażonej zgody poprzez formularz zgody ( Więcej informacji ). Utwórz taki formularz, a następnie włącz jego wyświetlanie.

 


3. Wywołanie funkcji w JavaScript

Drugim krokiem jest wywołanie funkcji w języku JavaScript:

smWebPushConfirm()

Przykład zastosowania:

Można dodać wywołanie funkcji do przycisku umieszczonego na stronie, np.:

<button onclick=”smWebPushConfirm()”>
Show Web Push consent
</button>

Przycisk po ostylowaniu będzie wyglądał w następujący sposób:

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808