Dodanie wpisu DKIM na hostingu home.pl

DKIM to metoda która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy wiadomości na weryfikację, czy otrzymana wiadomość e-mail, która została wysłana z konkretnego adresu, została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phisingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla Twojej domeny:

  • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości;
  • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na Twoim koncie w SALESmanago z Twoją domeną, w powyższych polach należy podać następujące wartości:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl. gdzie jako nazwatowjejdomeny.pl podajesz nazwę domeny, dla której wpis ma zostać dodany;
  • w polu typ rekordu wybieramy CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.

UWAGA! Zarówno wpis dodany do pozycji nazwa oraz wartość powinien być wprowadzony z kropką na końcu. Jeżeli, po wprowadzeniu wpisu z kropką pojawi się błąd należy ją usunąć zarówno z pozycji nazwa, jak i wartość. Dla domen polskich w pozycji wartość wprowadzamy smgrid.pl, dla pozostałych domen – smgrid.com.


Instrukcja dodawania wpisu DKIM na hostingu home.pl

UWAGA! Ścieżka dodania wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu home.pl może się różnić od podanej w instrukcji, w zależności od wersji posiadanego panelu administratora.

WIDOK PANELU ADMINISTRATORA WARIANT PIERWSZY:

Krok 1. 

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu home.pl zaloguj się do swojego panelu administratora. Kolejno, z lewego menu wybierz pozycję Domeny. Na liście domen kliknij przycisk ‘Opcje’ przy domenie, dla której wpis DKIM ma zostać dodany. Kolejno z listy rozwijanej wybierz pozycję Zarządzaj rekordami DNS.

Krok 2. 

Wybierz przycisk Dodaj nowy rekord zaznaczony na ilustracji.

[1] Ustaw typ rekordu na CNAME.

[2] Nazwa kanoniczna – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl.

[3] Host – wpisz salesmanago._domainkey  

Potwierdź ustawienia przyciskiem OK


WIDOK PANELU ADMINISTRATORA WARIANT DRUGI

  1. Krok pierwszy

Zaloguj się do swojego panelu administratora home.pl. Kolejno, z lewego menu wybierz pozycję Usługi, a następnie Domeny i kliknij domenę, dla której chcesz dodać wpis.

2. Krok drugi

Wybierz Konfigurację usługi zaznaczoną na ilustracji powyżej.

3. Krok trzeci

Wprowadź następujące ustawienia dla parametrów:

[1] Nazwa hosta – wpisz salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz).

[2] Typ rekordu – ustaw CNAME

[3] Główna wartość rekordu – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl. (pamiętaj, aby dla domen, które nie są wykupione na polskim hostingu podać wartość salesmanago._domainkey.smgrid.com.)

Na samym końcu kliknij Zapisz.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808