Dodanie wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu Home.pl

DKIM to metoda, która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail, z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy na weryfikację, czy wysłana z konkretnego adresu treść została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phishingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla twojej domeny:

 • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości,
 • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na twoim koncie SALESmanago z twoją domeną, należy dodać dwa rekordy, jak wskazane poniżej.

UWAGA: Aby wpisy do DNS zostały prawidłowo zinterpretowane przy weryfikacji zabezpieczeń poczty, powinny być zakończone kropką. W przypadku wpisów bez kropki aplikacja doda je automatycznie.

W przedstawionych niżej polach należy wprowadzić następujące rekordy DNS:

 • Dla pierwszego rekordu:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której ma zostać dodany wpis,
  • w polu typ rekordu wybierz CNAME,
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.
 • Dla drugiego rekordu:
  • w polu nazwa: salesmanago2._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której ma zostać dodany wpis,
  • w polu typ rekordu wybierz CNAME,
  • w polu wartość: salesmanago2._domainkey.smgrid.pl.

Instrukcja dodawania wpisu DKIM na hostingu home.pl

UWAGA: Ścieżka dodania wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu home.pl może różnić się od tej podanej w instrukcji w zależności od posiadanej wersji panelu administracyjnego.

A. Widok panelu administratora (wariant pierwszy)

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu home.pl, zaloguj się do swojego panelu administratora. Następnie z lewego menu wybierz Domeny, kliknij przycisk Opcje przy domenie, dla której wpis DKIM ma zostać dodany i z rozwijanej listy wybierz Zarządzaj rekordami DNS.

Kliknij przycisk Dodaj nowy rekord i wprowadź odpowiednie dane:

 • [1] Typ rekordu – ustaw CNAME,
 • [2] Nazwa kanoniczna – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl.,
 • [3] Host – wpisz salesmanago._domainkey.

Potwierdź ustawienia przyciskiem OK

Następnie ponownie kliknij Dodaj nowy rekord, i wprowadź następujące dane: 

 • [1] Typ rekordu – ustaw CNAME,
 • [2] Nazwa kanoniczna – wpisz salesmanago2._domainkey.smgrid.pl.,
 • [3] Host – wpisz salesmanago2._domainkey.

Potwierdź ustawienia przyciskiem OK.

B. Widok panelu administratora (wariant drugi)

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu home.pl, zaloguj się do swojego panelu administratora. Następnie z lewego menu wybierz Usługi Domeny i kliknij domenę, dla której chcesz dodać wpis.

Wybierz Konfigurację usługi i wprowadź następujące ustawienia dla parametrów:

 • [1] Nazwa hosta – wpisz salesmanago._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz),
 • [2] Typ rekordu – ustaw CNAME,
 • [3] Główna wartość rekordu – wpisz salesmanago._domainkey.smgrid.pl. (pamiętaj, aby dla domen, które nie są wykupione na polskim hostingu, podać wartość salesmanago._domainkey.smgrid.com.).

Zatwierdź zmiany, klikając Zapisz.

Następnie w analogiczny sposób wprowadź dane dla kolejnego wpisu: 

 • [1] Nazwa hosta – wpisz salesmanago2._domainkey.nazwatowjejdomeny.pl (gdzie nazwatowjejdomeny.pl to nazwa domeny, z której korzystasz),
 • [2] Typ rekordu – ustaw CNAME,
 • [3] Główna wartość rekordu – wpisz salesmanago2._domainkey.smgrid.pl. (pamiętaj, aby dla domen, które nie są wykupione na polskim hostingu, podać wartość salesmanago2._domainkey.smgrid.com.).

Wprowadzone zmiany powinny być dostępne w ciągu godziny.

Jeśli chcesz sprawdzić poprawność DKIM:

 • zgłoś się do opiekuna projektu,
 • skorzystaj z darmowych narzędzi internetowych (np. https://mxtoolbox.com/dkim.aspx),
 • przejdź do dashboardu E-mail Marketingu.

Czytaj więcej o dashboardzie E-mail Marketingu >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024