Dodanie wpisu DKIM dla domen zamieszczonych na hostingu cPanel

DKIM to metoda, która pozwala łączyć domenę internetową z serwisem pocztowym i służy potwierdzeniu autentyczności adresu e-mail, z którego została wysłana wiadomość. Pozwala to odbiorcy na weryfikację, czy wysłana z konkretnego adresu treść została zautoryzowana przez właściciela domeny. Ma to na celu zapobiec podszywania się pod nadawcę adresu e-mail, czyli taktykę stosowaną w phishingu oraz spamowaniu.

Podstawowe zasady dodawania wpisu DKIM dla twojej domeny:

 • każdy rekord domeny składa się z trzech wartości: nazwy, typu oraz wartości,
 • aby dodać wpis DKIM autoryzujący adres mailowy utworzony na twoim koncie SALESmanago z twoją domeną, należy dodać dwa rekordy, jak wskazane poniżej.

UWAGA: Aby wpisy do DNS w aplikacji cPanel zostały prawidłowo zinterpretowane przy weryfikacji zabezpieczeń poczty, powinny być zakończone kropką. W przypadku wpisów bez kropki aplikacja doda je automatycznie.

W przedstawionych niżej polach należy wprowadzić następujące rekordy DNS:

 • Dla pierwszego rekordu:
  • w polu nazwa: salesmanago._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której ma zostać dodany wpis,
  • w polu typ rekordu wybierz CNAME,
  • w polu wartość: salesmanago._domainkey.smgrid.pl.
 • Dla drugiego rekordu:
  • w polu nazwa: salesmanago2._domainkey.twojadomena.pl., gdzie jako twojadomena.pl podajesz nazwę domeny, dla której ma zostać dodany wpis,
  • w polu typ rekordu wybierz CNAME;
  • w polu wartość: salesmanago2._domainkey.smgrid.pl.

Instrukcja dodawania wpisu DKIM dla domen w hostingu cPanel

 1. Krok pierwszy

Aby dodać wpis DKIM dla domeny zamieszczonej w hostingu cPanel, zaloguj się do swojego panelu administratora. W menu znajdź sekcję DOMAINS i wybierz Zone Editor.

2. Krok drugi

Na liście domen odszukaj tę, dla której chcesz dodać rekord CNAME, i wybierz CNAME Record.

3. Krok trzeci

W polu Name wpisz salesmanago._domainkey.twojadomena.pl, a w polu CNAME salesmanago._domainkey.smgrid.com (pamiętaj, aby dla domen polskich wartość tę wprowadzić jako salesmanago._domainkey.smgrid.pl).

4. Krok czwarty

W kolejnym oknie podaj jeszcze raz te same dane: w polu Name wpisz salesmanago2._domainkey.twojadomena.pl, a w polu CNAME salesmanago2._domainkey.smgrid.com (pamiętaj, aby dla domen polskich wartość tę wprowadzić jako salesmanago._domainkey.smgrid.pl).

Wprowadzone zmiany powinny być dostępne w ciągu godziny.

Jeśli chcesz sprawdzić poprawność DKIM:

 • zgłoś się do opiekuna projektu,
 • skorzystaj z darmowych narzędzi internetowych (np. https://mxtoolbox.com/dkim.aspx),
 • przejdź do dashboardu E-mail Marketingu.

Czytaj więcej o dashboardzie E-mail Marketingu >>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024