Centrum Segmentacji Kontaktów – Zapisywanie segmentów

Podczas korzystania z Centrum Segmentacji Kontaktów można tworzyć i zapisywać aż do 50 segmentów. Z opcji Centrum można korzystać także w innych miejscach w systemie. Tworząc segmenty z poziomu np. wysyłki wiadomości możesz je także zapisywać.

 

Zapisywanie segmentów poza Centrum Segmentacji Kontaktów pojawia się wszędzie, gdzie jest opcja wyboru kontaktów, między innymi w  Zarządzaniu kontaktami 

CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj

lub przy Eksporcie kontaktów do pliku

CDP => Lista kontaktów => Eksport


Przygotowując segment Ad Hoc lub modyfikując istniejący segment z poziomu adresowania wysyłki lub zarządzania kontaktami masz 3 możliwości zapisania przygotowanego segmentu.

 
 

[1] Zapisywanie segmentu – pozwala nadpisać zmiany na istniejącym segmencie i na bieżąco zachowywać wprowadzane modyfikacje. Działa tylko podczas pracy na gotowym segmencie.

[2] Zapisywanie jako nowy segment – służy do zapisywania nowego segmentu podczas pracy poza Centrum Segmentacji Kontaktów.

[3] Wycofywanie zmian – cofa wszystkie wprowadzone zmiany bez zapisywania.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Listopad 21 2022 Listopad 18 2022