Kreator alertu

Kreator Alertu pozwala wysyłać automatyczne powiadomienia o bieżącej aktywności kontaktu na zdefiniowanej stronie do użytkownika systemu. Alert zostaje wysłany w momencie wejścia kontaktu na monitorowaną witrynę. Jeżeli w kreatorze zdefiniowane jest kilka stron, alert zostaje wysłany po odwiedzeniu przynajmniej jednej z nich. Alert zawiera podstawowe dane demograficzne wraz z krótką historią ostatniej aktywności kontaktu.

Ta opcja jest wyjątkowo przydatna dla działu handlowego/sprzedaży umożliwiając dotarcie prosto do klienta dzięki natychmiastowej informacji o jego zainteresowaniach.

Aby stworzyć alert aktywności użytkownika, przejdź do zakładki Procesy automatyzacji -> Kreator -> Alert


[A] Nazwa

a,a1

[A1] Wprowadź nazwę alertu – aby rozpocząć ustawianie alertu, wprowadź dla niego nazwę.

Kliknij Następne, aby przejść dalej.


[B] Wybierz stronę

B

[B1] Odwiedzana strona (URL) – tu wybierz docelową stronę internetową. Po wejściu kontaktu na tę stronę alert zostaniee wysłany do użytkownika.

[B2] ** – jeżeli chcesz, aby alert wysyłany był po odwiedzeniu przez kontakt dowolnej podstrony, podaj tutaj jej adres URL (końcową część linku). W ten sposób możesz wyodrębnić grupę potencjalnych klientów zainteresowanych konkretnym tematem.

[B3] przez min – oznacza minimalny czas kontaktu na stronie powodujący wysłanie alertu.

Ważne: czas mierzony jest od wejścia na podstronę do przejścia na kolejną. Jeżeli strona zostanie wcześniej zamknięta, alert nie będzie wysłany.

Kliknięcie znaku „+” otwiera nowe rubryki do wybrania kolejnych stron.

Kliknij Następne, aby przejść dalej.


[C] Częstotliwość

c

[C1] Jak często chcesz otrzymywać alerty – wybierz, jak często alerty mają być wysyłane. Ich częstotliwość można wybrać według podanych opcji:

 • raz na dzień,
 • raz na tydzień,
 • raz na miesiąc,

lub spersonalizować ile razy na dzień, tydzień, miesiąc chcesz otrzymywać powiadomienia:

 • wybierz dokładnie.

Przykład: Jeśli wybierzesz opcję „raz na dzień”, a kontakt odwiedzi stronę kilka razy w ciągu dnia, dostaniesz tylko jeden alert w dany dzień.

Kliknij Następne, aby przejść dalej.


[D] Szczegóły

D

[D1] Kto ma otrzymywać alerty – wybierz odbiorcę alertu.

 • Wyślij alert do mnie – alert zostanie dostarczony do użytkownika zalogowanego w danym momencie na stronie panelu.
 • Wyślij alert do Głównego Właściciela kontaktu – alert zostanie dostarczony do osoby, do której przypisany jest kontakt, na przykład do handlowca, który ma przypisaną grupę kontaktów.
 • dołącz na CC – oprócz alertu dostarczonego do mnie lub do Głównego Właściciela kontaktu można dodać kolejnego odbiorcę, lub odbiorców wpisując ich adresy e-mail (maksymalnie 255 znaków).

[D2] Opis alertu – dla alertu możesz stworzyć opis, który będzie zawarty w jego górnej części. Warto w tym miejscu dodać informacje, w jakim momencie dany alert jest wysyłany do użytkownika. 

[D3] Dodaj załącznik – możesz także dodać załącznik. Treść takiego załącznika można wpisać ręcznie lub wprowadzić szablon Freemaker, a następnie wybrać format.

Kliknij Następne, aby przejść dalej.


[E] Podsumowanie

e
[E1] Podsumowanie Twojego alertu – jest to podsumowanie procesu tworzenia alertu:

 • alert na: strona, którą kontakt musi odwiedzić, aby alert został wysłany,
 • wysłany: jak często alert będzie wysyłany,
 • adresat: na jaki adres e-mail będzie wysłany alert,
 • treść załącznika: informacje o ewentualnie dodanym załączniku.

[E2] Aktywuj alert – aby aktywować powiadomienia, przełącz opcję z OFF na ON.

Kliknij Zapisz, żeby zapisać alert w systemie.

Gotowy alert będzie wyglądał następująco:

alert_1


Więcej informacji znajdziesz tutaj>>

Analityka
W kreatorze Alertu dostępna jest analityka. Możesz dzięki temu poznać statystyki powiązane z tym kreatorem. Dowiedz się jak pracować z panelem analityki reguł automatyzacji >>

salesalertPL