Analityka reguł automatyzacji

Reguły automatyzacji pozwalają na ustawienie automatycznych kampanii marketingowych, usprawnienie sprzedaży w branży eCommerce, a także ułatwiają pracę handlowców w branży B2B. Dzięki szczegółowej analityce reguł dowiesz się, jak często dana reguła została uruchomiona dla kontaktów, a jeśli reguła wysyła wiadomości e-mail, poznasz dokładne statystyki z przeprowadzonej wysyłki.

W celu podglądu analityki reguł przejdź do

Procesy Automatyzacji → Reguły Automatyzacji → wybierz regułę Analityka.

W tym oknie można poznać dodatkowe dane na temat wybranej reguły, uruchomić ją lub wyłączyć, zrobić eksport, edytować parametry i wyświetlić powiązane z regułą e-maile.

Ustawienia reguły


W tym polu znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące ustawień reguły:

[1] Nazwa reguły.

[2] Łączna liczba uruchomień reguły.

[3] Kontakty, dla których została uruchomiona reguła – przycisk Kto? otwiera okno z listą tych kontaktów.

[4] Właściciel reguły (login).

[5] Współdzielenie reguły – informacja o tym, czy reguła ma więcej niż jednego właściciela. Podczas tworzenia reguły opcja ta jest zaznaczona domyślnie, jednak można ją w dowolnym momencie odznaczyć.

[6] Utworzono – data utworzenia reguły.

[7] Modyfikowano – data modyfikacji reguły.

[8] Reguła aktywna – przycisk włącz/wyłącz do aktywowania reguły.

Analityka sprzedaży

W tej części analityki znajdziesz informacje na temat poszczególnych elementów sprzedaży, w tym sumę sprzedaży, sumę sprzedaży (last click), liczbę transakcji i liczbę transakcji (last click).

Liczba uruchomień reguł dla wszystkich kontaktów

Szczegóły reguły

W tym oknie wyświetlisz i zedytujesz parametry reguły w rozwijalnych paskach.

[1] Zdarzenia – tutaj zebrane są zdarzenia uruchamiające regułę.

[2] Warunki – tutaj znajdują się warunki, które muszą zostać spełnione, żeby reguła się uruchomiła.

[3] Akcje „Jeśli tak” – akcje, które zostaną wykonane, jeśli warunki dla zdarzenia zostały spełnione.

[4] Akcje „Jeśli nie” – akcje, które zostaną wykonane, jeśli warunki dla zdarzenia nie zostały spełnione.

Liczba wysłanych, otwartych, klikniętych wiadomości

WAŻNE: poniższa sekcja pojawia się wówczas, gdy w akcji reguły zostanie zaplanowana wysyłka wiadomości e-mail.

Na wykresie przedstawiono liczbę wysłanych, otwartych i klikniętych wiadomości w ramach reguł dla wszystkich kontaktów we wskazanym przedziale czasowym, dzięki czemu możesz łatwo śledzić zmieniające się statystyki.

Statystyki wysłanych wiadomości, Średni OR, Średni CTR

[1] Statystki wysłanych wiadomości – w tym oknie można zapoznać się m.in. z łączną liczbą wiadomości do wysłania, liczbą wysłanych wiadomości oraz będącymi częścią tej drugiej: liczbą nieudanych wysyłek wiadomości, miękkimi zwrotkami, twardymi zwrotkami i zgłoszeniem spamu. Używając przycisku Eksport, masz możliwość przeniesienia danych do Repozytorium. 

[2] Średni OR (Open Rate) – stosunek wiadomości otwartych do wysłanych. Unikalne otwarcia są liczone za każdym razem, gdy wiadomość zostanie otworzona po raz pierwszy (przycisk Eksport pozwala przenieść dane do Repozytorium).

[3] Średni CTR (Click Through Rate) – stosunek wiadomości klikniętych do wysłanych. Unikalne kliknięcia są liczone za każdym razem, gdy wiadomość zostanie kliknięta po raz pierwszy (przycisk Eksport pozwala przenieść dane do Repozytorium).

E-maile automatyczne

Na liście znajdziesz wiadomości powiązane z regułą automatycznych maili. Podane są tu też statystyki wiadomości wysłanych, unikalnych otwarć, unikalnych kliknięć oraz wiadomości nieudanych dla każdego szablonu z osobna.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023