Analityka reguł automatyzacji

Reguły automatyzacji pozwalają na ustawienie automatycznych kampanii marketingowych, usprawnienie sprzedaży w branży eCommerce, a także ułatwiają pracę handlowców w branży B2B. Dzięki szczegółowej analityce reguł dowiesz się jak często dana reguła została uruchomiona dla kontaktów, a co najważniejsze, jeśli reguła wysyła wiadomości e-mail poznasz dokładne statystyki z przeprowadzonej wysyłki.

W celu podglądu analityki reguł przejdź Procesy Automatyzacji -> Reguły Automatyzacji -> wybierz regułę i kliknij Szczegóły.

123_regula

Widok szczegółowy reguły – w tym oknie można poznać dodatkowe dane na temat wybranej reguły, uruchomić ją lub wyłączyć, zrobić export, edytować parametry i wyświetlić powiązane z regułą emaile.

analityka_1

[1] Nazwa reguły

[2] Łączna ilość uruchomień reguły

[3] Kontakty, dla których reguła się uruchomiła (przycisk Kto? otwiera okno z listą tych kontaktów)

[4] Właściciel reguły (login)

[5] Informacja o tym czy reguła ma więcej niż jednego właściciela

[6] Data utworzenia reguły

[7] Data modyfikacji reguły

[8] Przycisk włącz/wyłącz dla reguły

ar_details1-pl

Wykres – liczba uruchomień reguły dla wszystkich kontaktów dla wybranego okresu.

ar_details2-pl

Szczegóły reguły – w tym oknie można wyświetlać i edytować parametry reguły w rozwijalnych paskach.

[1] Zdarzenia – tutaj zebrane są zdarzenia uruchamiające regułę np. „Kontakt został oznaczony tagiem: DEMO_TAG1”

[2] Warunki – tutaj znajdują się warunki, które muszą zostać spełnione, żeby reguła się uruchomiła np. „Kontakt kliknął link w e-mailu: Demo email 2”

[3] Akcje „Jeśli tak” – akcje, które zostaną wykonane jeśli warunki dla zdarzenia zostały spełnione np. „Wyślij alert: Demo alert”

[4] Akcje „Jeśli nie” – akcje, które zostaną wykonane jeśli warunki dla zdarzenia nie zostały spełnione np. „Oznacz kontakt tagami: DEMO_TAG2, DEMO_TAG3”

ar_details3-pl

Wykres liczby wysłanych, otwartych, klikniętych wiadomości reguły dla wybranego okresu.

Ważne: poniższa sekcja pojawia się wówczas, gdy w akcji reguły mamy zaplanowaną wysyłkę wiadomości e-mail. 

 

ar_details4-pl

Dane statystyczne – na dole strony znajduje się ostatnia grupa okien z informacjami o regule.

[1] Statystki wysłanych wiadomości – w tym oknie można zapoznać się m.in. z łączną liczbą wysłanych wiadomości (przycisk Kto? otwiera okno z listą tych kontaktów), oraz będącymi jej częścią: liczbą odfiltrowanych wiadomości (niedostarczonych z powodu ustawień filtru wiadomości, albo dlatego, że kontakt nie wyraził zgody na otrzymywanie więcej niż jednej wiadomości tygodniowo), nieudanych wiadomości (niedostarczonych), liczbą wiadomości oflagowanych przez odbiorców jako spam.

[2] Wykres: średni Open Rate – na wykresie można zobaczyć stosunek wiadomości otwartych do wysłanych. Unikalne otwarcia są liczone za każdym razem gdy wiadomość zostanie otworzona po raz pierwszy (przycisk Kto? otwiera okno z listą tych kontaktów).

[3] Wykres: średni Click Through Rate – na wykresie można zobaczyć stosunek wiadomości klikniętych do wysłanych. Unikalne kliknięcia są liczone za każdym razem gdy wiadomość zostanie kliknięta po raz pierwszy (przycisk Kto? otwiera okno z listą tych kontaktów).

[4] Emaile automatyczne – lista powiązanych z regułą automatycznych emaili. Podane są tu też statystyki ilości wysłanych, unikalnych otwarć i kliknięć oraz nieudanych dla każdego szablonu z osobna.

ar_details5-pl

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808