Integracja z Magento 1 i Magento 2

Magento jest platformą e-commerce, która umożliwia swoim klientom sprzedaż internetową. Platforma ta może zostać zintegrowana z SALESmanago. Dzięki integracji możliwe jest zautomatyzowanie swoich działań marketingowych i większa sprzedaż twoich produktów.

ZAKRES INTEGRACJI

Podstawowy zakres integracji

 • Przekazywanie zdarzeń zewnętrznych ‚zakup’ i ‚koszyk’ dla kontaktów zalogowanych oraz niezalogowanych, jeżeli posiadają wcześniej utworzone ciasteczko smclient
 • Eksport kontaktów oraz historycznych danych zakupowych z platformy e-commerce
 • Automatyczne dodawanie kodu monitorującego na stronę
 • Możliwość ustawienia tagów przy rejestracji, zapisie na newsletter oraz po zakupie, z jakimi kontakty mają być przesyłane do systemu
 • Automatyczne dodawanie podstawowych funkcjonalności takich jak Live Chat, Pop-up Basic, Web Push

Integracja formularzy kontaktowych

 • Dodawanie parametru monitorującego do kontaktów zapisujących się przez formularz
 • Przekazywanie danych podanych przy rejestracji, logowaniu oraz edycji konta
 • Przesyłanie danych kontaktowych (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, firma, data urodzenia, data utworzenia kontaktu, tagi przypisywane kontaktom w sklepie)
 • Przekazywanie kontaktów wraz z odpowiednim statusem opt-in/opt-out
 • Synchronizacja wsteczna (Opcja ta umożliwia sprawdzenie, czy kontakt rejestrujący się na platformie e-commerce znajduje się już w bazie SALESmanago. Jeżeli kontakt znajduje się w bazie ze statusem opt-in, ale przy rejestracji pominie zaznaczenie zgody, to zarówno w systemie SALESmanago, jak i platformie e-commerce będzie miał status opt-in.)
 • Przekazywanie do SALESmanago kontaktów wraz z tagiem odnoszącym się do nazwy sklepu

INSTALACJA WTYCZKI DLA PLATFORMY MAGENTO

Instalację wtyczki potrzebnej do przeprowadzenia integracji można przeprowadzić na dwa sposoby.

PIERWSZY SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INTEGRACJI – SKORZYSTAJ Z MAGENTO MARKETPLACE

Korzystając z tego rozwiązania, masz pewność, że w prosty i łatwy sposób samodzielnie przeprowadzisz integrację, nawet gdy nie posiadasz wiedzy techniczej w tym zakresie.

1) Jeśli korzystasz z platformy Magento 1.x, zaloguj się i wejdź w link


[1] Edition – wybierz edycję platformy Magento (np. Community)
[2] Your store version – wybierz wersję platformy Magento, z której korzystasz
[3] Add to cart – kliknij i stosuj się do zaleceń dotyczących instalacji modułu w Magento Marketplace

Następnie przejdź do koszyka, gdzie znajduje się wybrany produkt i sfinalizuj transakcję.

[1] Cart – kliknij aby podejrzeć wybrany produkt w koszyku
[2] Proceed to checkout – przejdź do kasy, kliknij tę opcję aby potwierdzić transakcję

Zaloguj się/zarejestruj lub przejdź do następnego kroku.

[1] Registered users – zaloguj się jeśli posiadasz już konto na platformie Magento 1
[2] New users – zarejestruj się jeśli jeszcze nie posiadasz konta na platformie Magento 1

W kolejnym widoku znajdują się wszelkie informacje dotyczące transakcji.

[1] Dane zamawiającego – imię, nazwisko, adres, które po kliknięciu Edit można zmienić
[2] Total – wartość zamówienia
[3] Place order – kliknij, aby potwierdzić transakcję. Jeżeli nie jesteś jeszcze zalogowany/zarejestrowany, zostaniesz przekierowany do okna gdzie podasz dane do logowania lub założysz konto.

[1] Download – kliknij tę opcję aby pobrać plik

WAŻNE: Dalej patrz INSTALACJA WTYCZKI DLA PLATFORMY MAGENTO KORZYSTAJĄC Z LINKU DO POBRANIA PLIKU

[1] Install – kliknij aby zainstalować moduł

Skopiuj klucz dostępu do wtyczki SALESmanago klikając Copy.

W kolejnym kroku należy przejść do instalacji Magento w panelu Admina. Zaloguj się do swojego konta.

Na górnym pasku menu wybierz System → Magento Connect → Magento Connect Manager.

Zaloguj się do Magento Connect Manager danymi do panelu Admina Magento.

W Magento Connect Manager należy wykonać dwie czynności:

[1] Wklej klucz dostępu skopiowany z Marketplace a następnie kliknij Install
[2] Proceed – kliknij aby przejść dalej

W następnym widoku, do którego zostaniesz automatycznie przeniesiony, pojawi się komunikat Procedure completed, który informuje, że procedura zakończyła się sukcesem.

Po odświeżeniu strony w odpowiednim kanale pojawi się informacja o zainstalowanym pakiecie SALESmanago.

W kolejnym kroku wracamy do panelu Admina Magento 1. Na górnym pasku menu znajduje się teraz pozycja SALESmanago.

2) Jeśli korzystasz z platformy Magento 2.x, zaloguj się i wejdź w link

[1] Edition – wybierz edycję platformy Magento (np. Community)
[2] Your store version – wybierz wersję platformy Magento, z której korzystasz
[3] Add to cart – kliknij i stosuj się do zaleceń dotyczących instalacji modułu w Magento Marketplace

Następnie przejdź do koszyka, gdzie znajduje się wybrany produkt i sfinalizuj transakcję.

[1] Cart – kliknij aby podejrzeć wybrany produkt w koszyku
[2] Proceed to Checkout – przejdź do kasy, kliknij tę opcję aby potwierdzić transakcję

W kolejnym widoku znajdują się wszelkie informacje dotyczące transakcji.

[1] Dane zamawiającego – imię, nazwisko, adres, które po kliknięciu Edit można zmienić
[2] Total – wartość zamówienia
[3] Place order – kliknij aby potwierdzić transakcję.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zalogowany/zarejestrowany, zostaniesz przekierowany do okna gdzie podasz dane do logowania lub założysz konto

[1] Install – kliknij aby zainstalować moduł

Teraz nastąpi przekierowanie do strony pobierania kluczy dostępu (Access Keys).

[1] Create A New Access Key – wybierz tę opcję i zatwierdź jeżeli nie masz wygenerowanych kluczy dostępu. Jeżeli masz wygenerowane klucze, przejdź do następnego kroku.

Następnie zostaniesz przekierowany do okna z kluczami dostępu (Public Key oraz Private Key) o statusie Enabled.

W kolejnym kroku należy przejść do instalacji Magento w panelu Admina. Zaloguj się do swojego konta.

[1] System – wybierz zakładkę z menu po lewej stronie a następnie [2] Web Setup Wizards

Zostaniesz przekierowany do okna z narzędziami.

[1] System Configuration – wybierz tę opcję aby zmienić ustawienia konfiguracji

W kolejnym kroku zostaniesz przekierowany do okna z kluczami dostępu.

[1] System Config – wybierz tę zakładkę z menu po lewej stronie a następnie [2] Magento Marketplace. W polach tekstowych wpisz klucze uzyskane z Marketplace (Public Access Key oraz Private Access Key). Zapisz konfigurację klikając Save Settings.

[1] Extension Manager – z menu po lewej stronie wybierz tę zakładkę a następnie
[2] Review and Install – kliknij

W kolejnym oknie pojawi się lista wtyczek.

[1] Odnajdź wtyczkę benhauer/salesmanago-integration i zaznacz checkbox po lewej stronie
[2] Wybierz wersję z rozwijanej listy
[3] Install – kliknij aby dokonać instalacji

Kliknij [1] Start Readiness Check a następnie, jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, [2] Next aby przejść do kolejnego kroku.

WAŻNE: Jeżeli sprawdzenie nie zakończy się sukcesem, należy poprawić błędy.

[1] Install – wybierz tę opcję aby zainstalować wtyczkę

Wróć do panelu Admina, w menu po lewej stronie znajduje się teraz ikona SALESmanago.

DRUGI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INTEGRACJI – SKORZYSTAJ Z LINKU DO POBRANIA PLIKU

Korzystając z tego rozwiązania masz pewność, że korzystasz z najnowszej wtyczki.

1) Jeśli korzystasz z platformy Magento 1.x, zaloguj się, wejdź w link

W kolejnym kroku należy przejść do instalacji Magento w panelu Admina. Zaloguj się do swojego konta.

Na górnym pasku menu wybierz System → Magento Connect → Magento Connect Manager.

W kolejnym kroku zaloguj się do do Magento Connect Manager danymi do panelu Admina Magento.

Następnie przejdź do części Direct Packege File upload.

[1] Choose file – wybierz plik
[1] Upload – kliknij aby załadować plik

Automatycznie zostaniesz przeniesiony do konsoli gdzie znajdziesz informację o poprawnie zakończonej instalacji, nazwę oraz wersję pakietu.

Po odświeżeniu strony na tablicy powinna się pojawić zainstalowana wtyczka SALESmanago

W kolejnym kroku przejdź do panelu Admina Magento 1. Na górnym pasku menu znajdziesz ikonę SALESmanago.

2) Jeśli korzystasz z platformy Magento 2.x, pobierz paczkę benhauer/salesmanago-integration przy użyciu Composer’a

Aby dokonać instalacji pakietu Composer benhauer/salesmanago-integration, wejdź z poziomu konsoli do folderu z instalacją platformy Magento 2.

Za pomocą wybranego edytora (np. Nano) należy otworzyć plik composer.json

W kolejnym kroku do sekcji “require” należy dodać “benhauer/salesmanago-integration”: “^2.0.4” (czyli pakiet i jego wersję).

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Z poziomu katalogu Magento (gdzie znajduje się plik composer.json) należy z konsoli wykonać następujące polecenie
> composer update

Po poprawnej instalacji powinny być widoczne dwa pakiety – benhauer/salesmanago-integration (w wybranej wersji) oraz salesmanago/api-util-sso (w najnowszej wersji; jest on wymagany do poprawnego działania wtyczki)

Następnie z konsoli należy wykonać następujące polecenia:


> php bin/magento setup:upgrade &&
> php bin/magento setup:di:compile &&
> php bin/magento setup:static-content:deploy -f &&
> php bin/magento cache:flush

Po poprawnej instalacji zaloguj się do swojego panelu Admina Magento 2.

W menu po lewej stronie znajduje się ikona SALESmanago.

KONFIGURACJA

1) Jeśli korzystasz z platformy Magento 1.x, zaloguj się do swojego konta platformy e-commerce. Na stronie głównej, na górnym pasku wybierz SALESmanago.

2) Jeśli korzystasz z platformy Magento 2.x, zaloguj się do swojego konta platformy e-commerce. Na stronie głównej, z paska po lewej stronie wybierz SALESmanago.

Po przeprowadzeniu poprawnej instalacji, przejdź do następnego wpisu, aby krok po kroku dokończyć konfigurację w panelu naszego modułu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808