Opt-in/Opt-out callback

Opcja Opt-in/Opt-out callback pozwala na przesyłanie informacji o kontaktach z SALESmanago do zintegrowanej poprzez API platformy zewnętrznej. Informacja ta odnosi się do zmiany statusu kontaktu.

Przeczytaj nasz przewodnik poświęcony callbackom (w języku angielskim) >>

 

Aby zmienić ustawienia callbacków, przejdź do

Centrum Integracji → Callbacki

ede

[1] Opt-in callback URL – przesyła informacje do systemu zewnętrznego o zapisaniu kontaktu do subskrypcji. Informacja, że kontakt posiada status opt-in zostanie przesłana w przypadku kliknięcia przez kontakt w link potwierdzający subskrypcję lub zostanie zmieniony bezpośrednio na karcie kontaktu.

[2] Opt-out callback URL – przesyła informację do systemu zewnętrznego o wypisie kontaktu z subskrypcji. Informacja, że kontakt posiada status opt-out zostanie przesłana w przypadku kliknięcia przez kontakt w link wypisu z subskrypcji (np. w e-mailu) lub status zostanie zmieniony bezpośrednio na karcie kontaktu.

Należy podać adres URL integracji API swojej platformy z programem SALESmanago uwzględniając parametr $email$.

Przykład jak taki link powinien wyglądać dla opcji opt-in callback:

 http://www.twoja.domena.pl/modules/salesmanago/optincallbackurl.php?email=$email$&key=sha1($email$paramtr.zabezpieczający)

Parametr zabezpieczający powinien być stały. Należy go wygenerować i przechowywać we własnym zakresie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023