Integracja Automatic Sales Chat z Facebookiem

Automatic Sales Chat to chatbot wykorzystujący zestawy scenariuszy, żeby zastępować konsultantów w rozmowach z klientami i tym samym usprawnić pracę działu obsługi klienta. Jest to idealne rozwiązanie dla eCommerce, pozwalające klientom szybko uzyskać informacje na temat interesującego ich produktu. Jeżeli bot nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, w każdej chwili do rozmowy może dołączyć konsultant. Dodatkowo w czacie możliwe jest wyświetlenie produktu z przekierowaniem do wybranego URL, na przykład strony produktu w sklepie.

W SALESmanago możesz stworzyć własnego chatbota. Automatic Sales Chat działa na platformie Messenger. Ustaw scenariusze bota, zapisz go, a następnie zintegruj ze stroną na Facebooku. Jeden bot może mieć dowolną ilość scenariuszy, ale z jedną stroną na Facebooku może być zintegrowany tylko jeden bot.

Jak stworzyć bota Automatic Sales Chat >>

Żeby zintegrować chat ze stroną na Facebook, przejdź do Website Marketing → Automatic Sales Chat. Wybierz bota i kliknij Integruj z Facebookiem.

1

[A] Ustawienia integracji 

2

[A1] Token dostępu do strony — w tym miejscu wprowadź kod wygenerowany na koncie twojej strony Facebook for Developers.

[A2] Callback URL — po utworzeniu bota, w tym miejscu wyświetli się kod. Jest to „adres” tego bota. Skopiuj i wklej go w polu Zwrotny adres URL, (w Facebook Developers → Webhooks → konfiguracja z Messenger).

[A3] W tym miejscu wyświetli się token weryfikacyjny — po utworzeniu bota, w tym miejscu wyświetli się token weryfikacyjny. Skopiuj i wklej go w ustawieniach Webhooks.

Po ustawieniu bota, aplikacji na koncie Facebook Developers oraz przeklejeniu kodów, kliknij Zapisz.


Integrację zacznij od zalogowania się na swój Facebook for Developers>>.

1

2

Jeżeli nie masz konta Facebook for Developers, musisz je zarejestrować.

1

2

Przełącz z nie na tak i przejdź Dalej.

Jeżeli nie masz przypisanego numeru telefonu, Facebook poprosi Cię o podanie go przy rejestracji.

5

Wprowadź numer telefonu, wyślij kod na podany numer (send as text) i wprowadź kod potwierdzający. Aby zakończyć rejestrację, wybierz Zarejestruj się.

3

Po rejestracji powinno wyskoczyć powiadomienie, że rejestracja przebiegła pomyślnie. Kliknij Gotowe.


Kolejny krok to utworzenie nowej aplikacji. Wybierz Moje aplikacje i kliknij Utwórz nową aplikację.

1

2

Wprowadź dane do stworzenia aplikacji.

1

[1] Wyświetl nazwę — w tym miejscu wprowadź nazwę aplikacji. Nazwa samego bota będzie taka sama jak nazwa strony, z którą go połączysz.

[2] E-mail kontaktowy — podaj adres email, na który chcesz, żeby przychodziły wiadomości dotyczące tej aplikacji.

[3] Kategoria  przypisz aplikację do jednej z kategorii.

Na koniec, kliknij Create App ID.


Po utworzeniu aplikacji zostaniesz przekierowany do pulpitu. Kliknij Dodaj produkt.

6

Wybierz opcję Messenger i kliknij Rozpocznij.

9Wybierz Webhooks, a następnie Set Webhooks.

Wyświetli się pop-up z ustawieniami:

10

[1] Zwrotny adres URL – wklej wcześniej wygenerowany Callback URL [A1] z systemu SALESmanago. Każdy bot ma swój własny adres URL.

[2] Zweryfikuj token – wklej wcześniej wygenerowany token weryfikacyjny [A2] z systemu SALESmanago.

[3] Pola subskrypcji – zaznacz pola messages i messaging_postbacks.

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Zweryfikuj i zapisz.

1

Wybierz stronę, na której chcesz uruchomić bota. Jeżeli nie posiadasz strony, możesz stworzyć ją z tego miejsca klikając Utwórz stronę. Token dostępu do strony wyświetli się obok. Skopiuj go i wklej w Ustawieniach integracji bota [A]. Bot będzie nieaktywny, dopóki nie wprowadzisz tokena do SALESmanago.


W Webhooks wybierz stronę ze zintegrowanym botem i kliknij Subskrybuj.

2

W  Subskrybowane strony powinna wyświetlić się nazwa wybranej strony.

3


Aby bot był dostępny dla innych użytkowników Facebooka, wprowadź ustawienia prywatności.

Przejdź do Ustawień podstawowych aplikacji.

1

Wprowadź adres URL polityki prywatności (Privacy Policy URL) swojej strony. Jeżeli nie masz takiego adresu, utwórz go – jest to wymagane do udostępnienia aplikacji innym. Następnie dodaj ikonę aplikacji. Na koniec kliknij Zapisz zmiany.


Aplikacja musi zostać zatwierdzona przez interfejs API, przejdź do PRODUKTY → Messenger → Ustawienia.

1

W miejscu App Review for Messenger przy pages_messaging kliknij Add to Submission. To pozwoli botowi odpowiadać na pytania.

Żeby bot działał poprawnie dla innych użytkowników, musi zostać uwierzytelniony. Poniżej wyświetli się Current Submissions – kliknij Edit Notes.

2

Pojawi się pop-up – wprowadź do niego dane scenariusza bota.

2

Wybierz stronę Facebooka (tę samą, co w poprzednich krokach). Następnie dokładnie wprowadź przykładowe Komendy i odpowiedzi (Automated Reply) bota ustawione w systemie SALESmanago. Aby dodać kolejną komendę, kliknij + Add Command.

WSKAZÓWKA: Zatwierdzanie bota może trwać do 5 dni roboczych (zgłoszenie weryfikuje pracownik Facebooka).

Ostatni krok to ustawienie dostępności bota. Na swoim koncie deweloperskim Facebook otwórz zakładkę App Review i ustaw przełącznik na Yes. Bot stanie się dostępny publicznie i zacznie działać na stronie.appdevreview

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808