CRM

Customer Relationship Management (CRM) pozwala na precyzyjne zarządzanie bazą kontaktów, którą
posiadasz w
systemie. Dostosuj funkcję CRM do swojej branży i potrzeb. 

 

CRM w SALESmanago zapewnia szybki dostęp do pełnego profilu klienta, unikalne możliwości segmentacji kontaktów w
systemie, wygodne i efektywne zarządzanie kontaktami w lejkach sprzedażowych, skuteczną organizację pracy działów
dzięki zadaniom i powiadomieniom, a także dostarcza możliwości wykonywania masowych działań na grupach kontaktów.

Najważniejsze możliwości


  • Twórz i zarządzaj swoją bazą kontaktów

  • Zasilaj automatycznie swój CRM danymi klientów

  • Buduj w jednym miejscu 360* profile na podstawie danych osobowych, behawioralnych i transakcyjnych

  • Twórz segmenty oparte o zachowania, transakcje i inne dowolne dane

  • Używaj scoringu do rozpoznania najgorętszych leadów i ich faktycznych zainteresowań

  • Alertuj swój zespół o aktywności leadów

  • Dowiedz się jaka jest najlepsza godzina i dzień by kontaktować się z klientem

  • Zarządzaj sprzedażą dziekim notatkom, zadaniom i przypomnieniom

  • Buduj, mierz i optymalizuj swój proces sprzedażowy dzięki lejkom

CRM

Moduł CRM pozwala na dodawanie kontaktów do systemu wraz ze szczegółowymi danymi oraz daje dostęp do informacji, które znajdują się na kartach kontaktu. Zebrane informacje na temat użytkowników możesz eksportować do pliku i wykorzystywać je do przygotowywania raportów.  Dodadtkowo moduł pozwala na bieżące monitorowanie działań i aktywności kontaktów na Twojej stronie internetowej.

CRM – import i eksport danych, analityka bazy kontaktów, informacje o kontaktach


 KAMPANIE, LEJKI & ZARZĄDZANIE LEADAMI

Zarządzaj przepływem kontaktów w lejkach sprzedażowych i kampaniach. Zobacz również jak przykładowo możesz zautomayzować proces sprzedażowy.

Kampanie, lejki i zarządzanie leadami – mechanizmy tworzenia kampanii i lejków, przykłady automatyzacji, zarządzanie procesami na własnej grupie klientów


ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

Skorzystaj z możliwości wykonywania masowych działań na grupach kontaktów.

Zarządzanie kontaktami – spis akcji do wykonania  na zdefiniowanych grupach kontaktów


ADMINISTRACJA

Nielimitowana liczba użytkowników korzystających z jednego systemu pozwala na jeszcze lepsze połączenie działań marketingowych i sprzedażowych w Twojej firmie.

Zarządzanie kontami użytkowników – tworzenie, edytowanie i zarządzanie kontami, przypisywanie właściciela do kontaktu
Współdzielenie danych pomiędzy kontami – zakres uprawnień na kontach
Przypisanie zadań dla użytkowników do kontaktu– tworzenie kategorii zadań, zarządzanie zadaniami, dodawanie zadań

ZARZĄDZAJ ZGODAMI

Zgoda odbiorcy na otrzymywanie komunikatów jest koniecznym warunkiem przy prowadzeniu działań marketingowych. Skorzystaj z narzędzia do tworzenia i dokumentowania zgód w systemie.

Zarządzanie zgodami w SALESmanago – tworzenie i dodawanie zgód do formularzy
Dodawanie zgody do formularza w Live Chacie – tworzenie i dodawanie zgody do formularza