Zdarzenie: kontakt ma nowego właściciela / współwłaściciela

Zdarzenie uruchamiające się gdy do kontaktu przypisany zostanie nowy właściciel – może się to odbyć z poziomu karty kontaktu lub przez inną regułę automatyzacji. Dowiedz się więcej o kontach użytkowników.

Ważne: Zdarzenie nie uruchamia się dla masowego przypisywania właścicieli poprzez Zarządzanie kontaktami lub import plików z xls/csv/xlsx.

wlasciciele

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Kontakt ma nowego właściciela/ współwłaściciela
[2] Typ właściciela: do wyboru jest główny właściciel, współwłaściciel lub dowolne z powyższych oraz należy określić dokładny adres email właściciela.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808