Workflow | Zdarzenie: Kontakt ma nowego właściciela/współwłaściciela

Zdarzenie zostanie uruchomione, gdy do kontaktu zostaje przypisany nowy właściciel. Nowego właściciela można przypisać na karcie kontaktu lub przez inną regułę automatyzacji.

>>Dowiedz się jak tworzyć konta użytkowników.

Ważne: Zdarzenie nie uruchamia się dla masowego przypisywania właścicieli poprzez Zarządzanie kontaktami lub import plików z xls/csv/xlsx.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Kontakt ma nowego właściciela/współwłaściciela

Następnie należy wejść w ustawienia zdarzenia:


[1] Typ właściciela: po kliknięciu suwaka rozwinie się lista właścicieli do wyboru.

[2] Właściciel: tutaj należy określić dokładny adres email właściciela. Można wpisać lub wybrać z listy.

Po poprawnym wprowadzeniu ustawień, kliknij Zapisz zmiany, aby kontynuować.

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808