Workflow | Warunek: Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne

Zdarzenie to uruchamia workflow w momencie, gdy wystąpi nowe zdarzenie zewnętrzne, np. dodanie produktu do koszyka czy zakup.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Warunek => Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne.

Następnie wprowadź ustawienia:

[1] Zaznacz to pole jeśli zdarzenie nie wystąpiło, np. kontakt nie dokonał zakupu, dlatego dalszą akcją może być wysyłka wiadomości SMS do kontaktu.

Następnie wybierz rodzaj zdarzenia [2].

[3] Wartość – zaznacz tą opcję, jeśli rodzaj wybranego zdarzenia wymaga podania wartości. Wybierz operator matematyczny i wpisz wartość.

 

UWAGA: Dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: = jeśli wartość detalu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie < oraz > dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak ~, który spowoduje odpalenie reguły, jeśli fraza podana w regule będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla szczegółu opisującego płeć). Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt dodania szczegółu, pozostawiamy domyślny znak . W jednym zdarzeniu można sprawdzać tylko jeden szczegół i wartość, jednak w razie potrzeby należy zrobić kilka równoległych zdarzeń.

[4] Produkty –  zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wpisać konkretne produkty związane z rodzajem wybranego zdarzenia.  Produkty mogą być podane np. jako indywidualne ID, można przekazywać kilka produktów po przecinku.

 

[5] Szczegół – wybierz tę opcję, jeśli chcesz sprawdzić szczegół kontaktu.  W razie potrzeby można przekazywać w zdarzeniu zewnętrznym do 10 dodatkowych, zdefiniowanych przez nas szczegółów, a następnie wykorzystać je w regule automatyzacji. Zdarzenie zadziała jeśli wartość przekazanego w zdarzeniu szczegółu będzie taka sama jak podana w regule.

 

[6] Czas – wybierz tę opcję, jeśli uwzględnić datę wydarzenia zewnętrznego lub datę ze szczegółu.

 

[7] Lokalizacja – wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyróżnić informacje przesyłane w zdarzeniu zewnętrznym w polu lokalizacja.

Kliknij Zapisz zmiany, a w kolejnym kroku Workflow wybierz Akcję, która będzie uzależniona od ustawionego warunku i połącz je strzałką.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808