Warunek: wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne

Warunek ten zachodzi gdy wystąpiło określone zdarzenie zewnętrzne. Zdarzenia typu External Events są jedną z metod przekazywania danych przez API, domyślnie służą do integrowania sklepów internetowych – między innymi zdarzeń dodania produktów do koszyka lub dokonania zakupu. Warunki tego typu mogą być użyte np. do wykluczania z reguły kontaktów, które nie dokonały zakupów w ciągu określonego czasu wstecz (np. 24 godzin).

zdarzenie

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne

[2] Rodzaj zdarzenia: definiuje się go podczas integracji. Dla sklepów zintegrowanych domyślnie z SALESmanago zdarzenie typu koszyk/cart odpowiada za dodanie produktu do koszyka, natomiast zdarzenie zakup/purchase – za dokonanie zakupu. Do wyboru są jeszcze zdarzenia typu wizyta/visit, rozmowa telefoniczna oraz zdefiniowanie zdarzenia typu inne z nadanym przez nas indywidualnym ID.
[3] Opcjonalnie: Sprawdzanie dodatkowych parametrów

  • Czas – Zdarzenie zewnętrze może być przesyłane w raz z datą jego wystąpienia. W tym miejscu można zaznaczyć opcję sprawdzania zakresu czasu, z którego dane zdarzenie będzie zakwalifikowane do spełnienia przy sprawdzaniu warunków.

zdarzenie 1

 

  • Wartość – Zasady analogiczne do sprawdzania wartości dodatkowych detali. Dowiedz się więcej.

zdarzenie 2

 

  • Produkty. Przekazuje się je przez API do SALESmanago w specjalnej kolumnie. Produkty mogą być podane np. jako indywidualne ID, można przekazywać kilka produktów po przecinku.

zdarzenie 3

 

  • Szczegół dodatkowy. W razie potrzeby można przekazywać w zdarzeniu zewnętrznym do 10 dodatkowych, zdefiniowanych przez nas szczegółów, a następnie wykorzystać je w regule automatyzacji. Zdarzenie zadziała jeśli wartość przekazanego w zdarzeniu szczegółu będzie taka sama jak podana w regule.

zdarzenie 4

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808