Workflow | Warunek: Scoring kontaktu osiągnął

Warunek ten jest spełniony, gdy scoring kontaktu osiągnął lub nie osiągnął wyznaczonej liczby punktów.

UWAGA: Warunek będzie spełniony wtedy i tylko wtedy, gdy kontakt osiągnie dokładną liczbę podanych punktów. Jeśli ustawimy liczbę punktów na 200, a liczba punktów kontaktu zwiększy się z 199 na 201, akcja nie zostanie uruchomiona.

W Workflow, z listy elementów wybierz Warunki => Scoring kontaktu osiągnął.

Następnie przejdź przez ustawienia:

[1] Zaznacz NIE, aby odwrócić działanie całego warunku, tj. warunek zostanie spełniony jeśli kontakt nie osiągnął podanego scoringu.

[2] Score – wpisz wybraną liczbę punktów scoringowych.

Kliknij Zapisz zmiany, a w kolejnym kroku Workflow wybierz Akcję, która będzie uzależniona od ustawionego warunku i połącz ją strzałką.

WIĘCEJ:

Podstawowe zasady przyznawania scoringu

Workflow | Warunek: Scoring kontaktu przekroczył

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808