Workflow | Warunek: Predykcja wystąpienia zakupu

Workflow uruchomi się w momencie, gdy na karcie kontaktu danego klienta Predykcja wystąpienia zakupu mieści się w wybranych ramach (mała, średnia, wysoka, bardzo wysoka), lub nie.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Predykcja wystąpienia zakupu.

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element ustawień. po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów których predykcja zakupu nie wynosi określonej ilości w punkcie [B].

[B] W tym miejscu określasz ile ma wynosić predykcja zakupu na karcie kontaktu, możesz wybrać następujące wartości:

  • Mała => 0% – 25%
  • Średnia => 26% – 50%
  • Wysoka => 51% – 75%
  • Bardzo wysoka => 76% – 100%

[C] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808