Workflow | Akcja: Wyślij powiadomienie Web Push

Dzięki Workflow możesz zautomatyzować procesy komunikacji z klientem w różnych kanałach, przyspieszyć proces sprzedaży, dostarczać handlowcom gotowe do zakupu leady oraz indywidualnie reagować na zachowanie kontaktów na stronie WWW. Teraz w Workflow możesz dodać również Akcję: Wyślij powiadomienie Web Push, która uatrakcyjni twoje kampanie marketingowe. Przy pomocy akcji Wyślij powiadomienie Web Push możesz automatycznie wysyłać powiadomienia zarówno Web Push jak i Rich Web Push do kontaktów, które spełnią warunki określone w regule.

Web Push i  Rich Web Push

Aby użyć akcji Wyślij powiadomienie Web Push należy przejść do

PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW => DODAJ NOWY WORKFLOW => ELEMENTY => AKCJE


Spis treści

  1. Ustawienia powiadomienia Web Push
  2. Ustawienia powiadomienia Rich Web Push

1. Ustawienia powiadomienia Web Push 

W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Wyślij powiadomienie web push

Na liście Akcji znajdź Wyślij powiadomienie web push. Następnie kliknij ikonę Opcji, żeby stworzyć powiadomienie i ustawić szczegóły akcji. Ponieważ powiadomienia web push są zwięzłą formą komunikacji, tworzenie ich trwa jedynie kilka minut. W tym przypadku możesz stworzyć nowe powiadomienie bezpośrednio w Opcjach akcji.

[1] Nazwa – wpisz nazwę systemową powiadomienia web push.

[2] Formularz zgody – wybierz formularz zgody na wyświetlanie powiadomień. Użytkownicy strony będą musieli wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień. Ikona z okiem otwiera podgląd wybranego formularza.

UWAGA: Pamiętaj, możesz mieć wiele formularzy zgody, ale tylko jeden może być aktywny na danym adresu URL. Użyj tego samego formularza dla wielu powiadomień zarówno web push, jak i rich web push.

[3] +Dodaj kolejny formularz – wybierając formularz zgody, wybierasz również grupę odbiorców powiadomienia web push. Wybierz wiele formularzy zgody, aby dotrzeć do użytkowników na różnych adresach URL.

[4] Ustaw czas wysłania

[5] Wybierz typ powiadomienia, którego chcesz użyć – web push lub rich web push. Możesz zaznaczyć obie opcje, wówczas w przypadku nieobsługiwania powiadomień rich web rush przez przeglądarkę użytkownika, zostanie wysłane powiadomienie web push. Po zaznaczeniu opcji należy przejść przez ustawienia powiadomień.

[1] Tytuł – tytułowa linijka tekstu powiadomienia. Maksymalnie 48 znaków.

[2] Treść – główny tekst powiadomienia. Maksymalnie 100 znaków.

[3] Obrazek powiadomienia – wybierz z Galerii grafikę do umieszczenia na powiadomieniu. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar obrazka to 150 x 150 px lub mniej. Większe obrazki zostaną zmniejszone do rozmiaru dopuszczalnego w powiadomieniach web push (zależne od przeglądarki).

WSKAZÓWKA: Jeśli wybierzesz grafikę w kształcie innym niż kwadrat, zawartość obrazka zostanie dopasowana do wymiarów dopuszczalnych w powiadomieniach.

[4] Docelowy URL – adres przekierowania w powiadomieniu. Kliknięcie powiadomienia przekieruje użytkownika na ten URL.

[5] Czas ważności powiadomienia – czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas.

[6] Przycisk Web Push – dodaj jeden lub dwa przyciski do powiadomienia Web Push.

[1] Przycisk  wybierz ilość przycisków, którą chcesz dodać do powiadomienia (1 lub 2)

[2] Tekst na przycisku – wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku

[3] Adres URL przycisku  – wprowadź adres, na który docelowo nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk


2. Ustawienia powiadomień Rich Web Push

[1] Treść – główny tekst powiadomienia. Maksymalnie 100 znaków.

[2] Ikona – dodaj grafikę do powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 150×150 px.

[3] Docelowy URL – dodaj pełny link do powiadomienia.

[4] Tytuł – wprowadź tytuł powiadomienia. Maksymalnie 45 znaków.

[5] Obrazek powiadomienia – dodaj główną grafikę powiadomienia. Następujące typy plików mogą być używane jako ikony: JPG, PNG, WebP, ICO/CUR, i BMP. Format GIF w ikonie powiadomienia nie jest obsługiwany przez przeglądarki. Sugerowany rozmiar 360×240 px.

[6] Czas ważności powiadomienia – czas, po którego upływie niewyświetlone powiadomienie straci ważność. Może to nastąpić np. jeśli użytkownik nie włączy swojego urządzenia przez jakiś czas. Czas jest liczony od momentu spełnienia warunku.

[7] Przycisk Web Push – dodaj jeden lub dwa przyciski do powiadomienia Rich Web Push.

[1] Przycisk  wybierz ilość przycisków, którą chcesz dodać do powiadomienia (1 lub 2)

[2] Tekst na przycisku – wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku

[3] Adres URL przycisku  – wprowadź adres, na który docelowo nastąpi przekierowanie po kliknięciu w przycisk

Na koniec kliknij Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808