Workflow | Akcja: Ustaw nowego właściciela/współwłaściciela

Zdarza się, że po wystąpieniu danego zdarzenia chcemy zmienić właściciela kontaktu lub przypisać innego współwłaściciela. Dzięki tej akcji nie trzeba już robić tego manualnie z poziomu karty kontaktu, czy zarządzania kontaktami.

W systemie SALESmanago poza kontem głównym, możesz ustawić konta dla innych użytkowników.

>>Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu kontami użytkowników

Właściciel główny kontaktu to użytkownik, który importował kontakty na swoim koncie lub zostały one dodane poprzez API z owner: nazwa użytkownika. Natomiast współwłaściciel może zostać przydzielony dla danych kontaktów, tak aby również mógł na nich pracować (dotyczy to kont: sprzedawca, marketingowiec, zwykły użytkownik).

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Ustaw nowego właściciela/współwłaściciela

Następnie należy wejść w ustawienia akcji.

[Typ właściciela]: możemy wybrać spośród dwóch opcji: główny właściciel / współwłaściciel.

[Właściciel]: należy wybrać adres e-mail właściciela kontaktu.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808