Wiadomość potwierdzająca subskrypcję

W kreatorze wiadomości SALESmanago możesz wybrać dwa typy wiadomości: wiadomość zwykłą oraz wiadomość potwierdzającą subskrypcję. Wiadomości potwierdzającej nie wyślesz do całej bazy kontaktów na raz; posłuży Ci jako pomocnicze narzędzie w potwierdzaniu wyrażonych zgód w formularzu np. w Live Chacie.

Aby stworzyć wiadomość potwierdzającą subskrypcję przejdź do

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI => NOWY E-MAIL


Spis treści:

  1. Wybierz układ wiadomości
  2. Wybierz elementy do wiadomości
  3. Ustawienia widżetu Opt-in
  4. Ustawienia wiadomości
  5. Wysyłka wiadomości potwierdzającej subskrypcję 

Po wybraniu opcji do wyboru będziesz mieć stworzenie zwykłej wiadomości e-mail, którą wyślesz do grupy kontaktów.

Stwórz wiadomość – możliwość stworzenia zwykłej wiadomości, którą można wysłać ręcznie, za pomocą Reguł Automatyzacji lub Workflow. Taką wiadomość możesz wysyłać cyklicznie lub zaprojektować ją jako e-mail urodzinowy.

Stwórz wiadomość potwierdzającą subskrypcję – możliwość stworzenia wiadomości, która zawiera link opt-in.

WAŻNE: Jest to wiadomość, która nie zawiera linku opt-out. Pomimo tego, że po stworzeniu takiej wiadomości będzie się znajdować na liście e-maili, nie można będzie jej wysłać do całej bazy kontaktów, ponieważ nie zawiera linku wypisującego z subskrypcji (opt-out). Natomiast będzie można ją wysłać do kontaktów, które zapiszą się do bazy za pośrednictwem np. Live Chatu.


1. Wybierz układ wiadomości

[1] – naciśnij ikonę ołówka, aby przejść do ustawień wiadomości. Zmienisz nazwę systemową wiadomości, temat, grupę osób, do której wyślesz wiadomość oraz konto wysyłkowe, z którego zostanie wysłana. Więcej informacji w sekcji poniżej.

[2] Układ – wybierz ogólny format szablonu. Układ wpływa na to, jak elementy szablonu są ułożone względem siebie.

[3] Szablon – jeśli nie chcesz samodzielnie projektować wiadomości od podstaw, możesz wybrać jeden z gotowych szablonów.

[4] Przejdź do poprzedniej wersji kreatora 

[5] Przejdź do edycji – po wybraniu układu lub szablonu wiadomości, przejdź do kolejnego kroku, w którym będziesz przeciągać elementy do wiadomości.


2. Wybierz elementy do wiadomości

[1] Widżety – możesz dodać widżety do szablonu w dowolnej kolejności. Dodawanie widżetu do szablonu odbywa się na zasadzie przeciągania wybranego elementu i upuszczania go do podglądu wiadomości po lewej stronie ekranu. Po dodaniu widżetu najedź na niego kursorem, żeby otworzyć menu kontekstowe (kliknij ikonę ołówka, by przejść do edycji widżetu) lub przesunąć element.

WAŻNE: Po wybraniu opcji stworzenia wiadomości potwierdzającej, wybór widżetów jest ograniczony. Nie ma w nim 4 rodzajów ramek produktowych, baneru dynamicznego ani linku opt-out, które można znaleźć w kreatorze po wybraniu stworzenia zwykłej wiadomości.

[2] Twoje widżety – w tej zakładce możesz tworzyć i zapisywać własne kombinacje widżetów. Jeżeli zawsze używasz np. takiej samej stopki, możesz ją zapisać w tej zakładce i dodawać ją w szybki sposób do kolejnych struktur, które będziesz tworzyć w kreatorze.

[3] Ustawienia – ustawienia wyświetlania wiadomości (dokładny opis poniżej).

Więcej informacji o tworzeniu wiadomości w Drag & Drop Email Designer


3. Ustawienia widżetu Opt-in

Widżet opt-in może przybrać postać tekstu z dodanym podlinkowaniem [A] lub może mieć postać przycisku [B].

[A] Podlinkowany opt-in w tekście

[1] – wybierz postać w jakiej zostanie zamieszczony link opt-in w Twojej wiadomości. Na ilustracji wybrana jest opcja tekstu. Po wybraniu drugiej opcji link opt-in zostanie ukryty w przycisku.

[2] Poziomy margines – Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować poziomy margines od krawędzi elementu.

[3] Pionowy margines – Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować pionowy margines od krawędzi elementu.

[4] Kolor tła – po naciśnięciu selektora kolorów możesz wybrać barwę tła widżetu. Domyślnie jest zaznaczona opcja przezroczysty.

[5] Tekst – w polu tekstowym wprowadź tekst o dowolnej długości. Tekst możesz pogrubiać oraz wyrównywać, zmienić wielkość, kolor i rodzaj czcionki,  ustawić podświetlenie, kursywę lub podkreślenie, a także wstawiać linki. Zaznaczony element jest podlinkowany linkiem opt-in, co oznacza, że użytkownik po kliknięciu w niego potwierdzi swoją subskrypcję.

[B] Przycisk z linkiem opt-in

[1] – wybierz postać w jakiej zostanie zamieszczony link opt-in w Twojej wiadomości. Na ilustracji wybrana jest opcja przycisku. Po wybraniu drugiej opcji link opt-in zostanie dodany w tekście.

[2] Poziomy margines – Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować poziomy margines przycisku od krawędzi elementu.

[3] Pionowy margines – Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować pionowy margines przycisku od krawędzi elementu.

[4] Kolor tła – po naciśnięciu selektora kolorów możesz wybrać barwę tła widżetu. Domyślnie jest zaznaczona opcja przezroczysty.

[5] Tekst na przycisku – w polu tekstowym wprowadź tekst, który będzie wyświetlał się na przycisku. Po prawej stronie pola znajdują się selektory kolorów, dzięki którym zmienisz kolor tła przycisku oraz kolor czcionki.

[6] Ustawienia przycisku:

  • Szerokość przycisku – w tym polu wprowadź szerokość przycisku lub ustaw go za pomocą strzałek.
  • Wysokość przycisku – w tym polu wprowadź wysokość przycisku lub ustaw go za pomocą strzałek.
  • Położenie przycisku – przycisk może znajdować się na środku, po lewej lub po prawej stronie.
  • Zaokrąglenie – ustaw stopień zaokrąglenia krawędzi przycisku.

WAŻNE: Link opt-in jest dodawany automatycznie.

[7] URL przekierowania – wprowadź adres strony internetowej na który zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu przycisku.

WAŻNE: Kontakt po kliknięciu zostanie zapisany na subskrypcję i jednocześnie zostanie przekierowany na wybraną stronę internetową.


4. Ustawienia wiadomości

[1] Nazwa wiadomości – pod tą nazwą wiadomość zostanie zapisana w systemie.

[2] Temat wiadomości – do tematu możesz dodać proste ikony (przycisk po prawej).

[3] Dodaj przycisk na liście wiadomości Gmail – do wiadomości możesz dodać przycisk, który jest wyświetlany obok tematu e-maila. Po przyciśnięciu może skierować na wybraną przez Ciebie stronę


(więcej informacji na temat dodawania znaczników Gmail Markup).

[4] Grupa – w celu przyspieszenia procesu wysyłki możesz wybrać z rozwijanej listy grupę adresatów lub przyciskając + utwórz nową.

[5] Konto wysyłkowe – wybierz konto, z którego zostanie wysłana ta wiadomość. Kliknij [ + ], żeby stworzyć nowe konto specjalnie na potrzebę tej wysyłki


(więcej informacji na temat tworzenia konta wysyłkowego).

[6] Szerokość wiadomości – przesuń suwak, żeby dostosować szerokość szablonu wiadomości. Jest to ważne ustawienie w stosunku do widżetu Grupa obrazków. Maksymalnie możesz ustawić szerokość wiadomości na 700 pikseli.

Przykład: Jeśli ustawisz szerokość wiadomości na 700 pikseli, w takim przypadku, aby szablon wiadomości się skalował łączna szerokość obrazków nie może przekraczać 700 pikseli szerokości.

[7] Kolor okna i tła wiadomości – kliknij pole wyboru koloru, żeby zmienić kolor danego elementu. Okno wiadomości to obszar, na którym znajdują się wszystkie elementy szablonu – tekst, obrazy itp. Tło to obszar znajdujący się z samego tyłu, za oknem wiadomości.

[8] Preheader – każda wiadomość na liście emaili w skrzynce odbiorczej ma widoczny Temat wiadomości oraz linijkę tekstu zaraz po temacie – tzw. preheader. Jest to pierwsza rzecz, którą odbiorca zobaczy po przeczytaniu tematu wiadomości.preheader

[9] Nazwa kampanii (do monitorowania w Google Analytics)  odznacz jeśli chcesz, by ten mailing znalazł się w Twoim Google Analytics.

Jeśli zostawisz to pole puste, miejsce preheadera zajmie pierwsza linijka tekstu w szablonie wiadomości. Z tego powodu najlepiej ustawić własny preheader i mieć nad nim kontrolę.

WSKAZÓWKA: Temat i preheader współdzielą miejsce na pasku w skrzynce odbiorczej. Na przykład, jeśli napiszesz krótszy temat, na pasku zmieści się dłuższy preheader.


5. Wysyłka wiadomości potwierdzającej subskrypcję 

Po utworzeniu i zapisaniu wiadomości znajdzie się ona na liście e-maili (E-mail Marketing => Lista e-maili), jednak wysyłka wiadomości z poziomu listy nie będzie możliwa.

Wysyłkę e-maila potwierdzającego można ustawić w Live Chacie. W tym celu należy przejść do Website Marketing => Live Chat, a następnie wybrać opcję edycji czatu lub dodanie nowego. W drugim i trzecim kroku, gdy ustawiasz formularz wyświetlany pod nieobecność konsultanta lub z prośbą o dane, możesz dodać zgodę z listy zgód.

Więcej informacji o tworzeniu zgód w SALESmanago

Następnie w czwartym, a zarazem ostatnim kroku, należy przejść do Ustawień zaawansowanych.

Należy zaznaczyć opcję Wyślij e-mail z prośbą o potwierdzenie wyrażenia zgody marketingowej. Jeżeli już wcześniej został stworzony taki e-mail, wtedy będzie można go wybrać z rozwijanej listy. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Stwórz nowy, by stworzyć taki e-mail od podstaw.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Styczeń 17 2023 Styczeń 12 2023