Segmenty dynamiczne | element: szczegóły kontaktu

Możesz tworzyć i aktualizować w czasie rzeczywistym grupy kontaktów, które spełniają w danym momencie zestaw kryteriów obejmujących dane CRM, behawioralne i transakcyjne. Wzbogać je o dane zapisane w szczegółach kontaktu, aby adresować swoje kampanie tylko do ściśle zdefiniowanej grupy odbiorców.

Więcej na temat dynamicznych segmentów możesz przeczytać tutaj

Aby utworzyć Dynamiczne Segmenty i je przeliczyć należy przejść do

Segmentacja => Dynamiczne Segmenty


Aby utworzyć nowy segment i dodać element Szczegóły kontaktu należy przejść do panelu Segmentacja => Dynamiczne segmenty, a następnie klikamy przycisk “+Dodaj nowy segment”:

W otwartym panelu tworzenia nowego segmentu, klikamy dodaj element i wybieramy opcję “Szczegół kontaktu”, a następnie przeciągamy wybrany element w pole wyboru:

Aby ustawić detale wybranego szczegółu kontaktu kliknij ikonę ustawień przy kafelku.

Wpisz nazwę szczegółu w okienku Nazwa szczegółu.

WAŻNE: W jednym kafelku może być użyty tylko jeden szczegół. Jeżeli chcemy zdefiniować grupę kontaktów przy użyciu większej liczby szczegółów kontaktów należy wybrać więcej elementów.

Następnie wybierz Wartość szczegółu:

Dowolny – zostaną wybrane kontakty, które posiadają określony szczegół (wpisany w polu Nazwa szczegółu), ale nie ma znaczenia wartość szczegółu.

Fraza – zostaną wybrane kontakty, które posiadają daną wartość szczegółu:

  • Dokładna fraza – wpisz dokładną frazę, którą zawiera szczegół kontaktu
  • Fraza czyna się od – wpisz początek frazy, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością
  • Fraza kończy się na – wpisz koniec frazy, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością
  • Fraza zawiera – wpisz część frazy, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością

Liczba – jeśli wiesz, że wartością szczegółu jest liczba możesz wybrać liczbę jako wybieraną wartość:

  • Wynosi dokładnie – wpisz dokładną liczbę, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością.
  • Jest mniejsza od – wpisz liczbę od której wartość szczegółu musi być mniejsza, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością.
  • Jest większa od – wpisz liczbę od której wartość szczegółu musi być większa, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością.
  • Jest mniejsza lub równa – wpisz liczbę od której wartość szczegółu musi być większa, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością.
  • Jest większa lub równawpisz liczbę od której wartość szczegółu musi być większa lub jej równa, aby wybrać wszystkie kontakty z szczegółem z daną wartością.

CIEKAWOSTKA: Szczegóły kontaktu w Segmentach dynamicznych są liczone są przy użyciu technologii BigQuery. Dane odnośnie szczegółów kontaktów przesyłane są raz na dzień (w nocy czasu polskiego), czyli np. ustawiając i przeliczając segment we wtorek, będą brane tylko i wyłącznie informacje o kontaktach z przypisanym szczegółem kontaktu w dzień poprzedni (w tym wypadku poniedziałek). Zmiany dotyczące dodawania szczegółów kontaktu w bieżącym dniu nie będą brane pod uwagę. Pod uwagę brane są tylko zwykłe szczegóły (szczegóły słownikowe nie są uwzględniane).

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808