Segmentacja kontaktów (tagi)

W systemie SALESmanago większość działań opartych jest na tagach. Tagi służą do segmentowania bazy kontaktów. Dzięki tagom bazę można posegregować np. ze względu na zainteresowania kontaktów, aktywność na stronie, płeć, czy sposób pozyskania kontaktu. W oparciu o tagi możesz:

  • w prosty sposób adresować wysyłki wiadomości e-mail oraz SMS, które będą bardziej spersonalizowane,
  • personalizować treści na stronie za pomocą konkretnych tagów,
  • wysyłać powiadomienia Web Push,
  • działać na regułach automatyzacji,
  • działać w Workflow,
  • zarządzać kontaktami w CDP,
  • segmentować kontakty według ich źródła pozyskania,
  • używać ich do analityki Lead Generation, która pozwala na określanie źródeł pozyskiwanych kontaktów,
  • tworzyć custom audience na Facebooku do tworzenia kampanii reklamowych dla grupy kontaktów,
  • eksportować dane do pliku.

WAŻNE: W nazwach tagów nie można stosować polskich liter oraz niektórych znaków specjalnych: ! # $ & * ” ‚
Można za to używać cyfr, znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych takich jak: – ( [ { ) ] } _ (nie sugerujemy używania spacji).

System automatycznie zmieni niedozwolone znaki na underscore, a polskie litery na te bez znaków specjalnych. Dodatkowo – wszystkie tagi automatycznie zostaną zapisane wielkimi literami. Pamiętaj, że przecinek rozdziela frazę na oddzielne tagi.

ABY ZARZĄDZAĆ TAGAMI NALEŻY PRZEJŚĆ DO

 CDP => Segmentacja kontaktów 


[1] – możesz wyszukać tag, wpisując w polu jego nazwę.

[2] Akcja – możesz wykonać parę akcji wobec wybranych tagów. Zaznacz checkboxy przy wybranych tagach, a następnie rozwiń przycisk Akcja. Możesz usunąć lub połączyć wybrane tagi. Podczas łączenia kilku tagów w jeden, możesz nadać nowemu tagowi nazwę, a kontakty, którym przypisane były tagi, które zostaną połączone w jeden zostaną przypisane do nowego tagu.

[3] Nazwa tagu

[4] Liczba kontaktów – to całkowita liczba kontaktów, którym został przypisany dany tag.

[5] Wybrane tagi – możesz sortować tagi, oznaczając je gwiazdką, aby pojawiały się na początku listy.

[6] Kto? – po kliknięciu przycisku zostaniesz przekierowany do listy kontaktów, którym został przypisany dany tag.

  – przeliczanie kontaktów przypisanych do tagu. Domyślnie ten parametr jest przeliczany co piętnaście minut. Skorzystanie z tej opcji jest zalecane w przypadku, gdy zostały wykonane działania, które mogłyby wpłynąć na liczbę kontaktów przypisanych do tagów.

– zmień nazwę tagu. Jeśli zmienisz nazwę tagu na nazwę, która istnieje już w systemie, wtedy tagi zostaną połączone w jeden. Kontakty, które wcześniej były przypisane do dwóch tagów, zostaną przypisane do jednego.

– usuń tag.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022