Panel analityczny: analityka kampanii

Panel analityczny: analityka kampanii pozwala na badanie przepływu kontaktów przez kampanię sprzedażową uwzględniając źródła pozyskania kontaktu (oznaczone jako tagi).

Raport ten może być przydatny przy:

 • badaniu, które źródło pozyskania kontaktów jest najbardziej efektywne,
 • analizie przejścia kontaktów pomiędzy różnymi etapami w obrębie jednego lejka sprzedażowego,
 • weryfikacji kanałów komunikacji przy pozyskiwaniu kontaktów,
 • obliczaniu konwersji kontaktów w kampanii,
 • ocenie pracy handlowców.

W celu ustawienia panelu analitycznego należy przejść do

Panele Analityczne => Analityka kampanii => Dodaj nowy panel analityczny

Screenshot_1

Następnie zostajemy przekierowani na ekran ustawień raportu:

Screenshot_19

[1] Nazwa należy podać nazwę raportu

[2] Kampania – wybieramy kampanię sprzedażową, która ma zostać poddana analizie

[3] Tagi – wpisujemy tagi, które są źródłem pozyskania kontaktów, które trafiają do danej kampanii sprzedażowej.

Uwaga:

 • wystarczy podać pierwsze trzy litery, wówczas wyświetlą się propozycje tagów.
 • można podać dowolną liczbę tagów.

[4] Aktywuj generowanie raportu –  zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne generowanie raportu.

WAŻNE – raport generuje się raz na dobę. Jeżeli np. w poniedziałek ustawimy raport pierwsze dane pojawią się we wtorek. Dane w raporcie uaktualniane są raz na dobę.

Jeżeli nie zaznaczymy tej opcji będziemy mogli w każdej chwili powrócić do edycji ustawień raportu za nim zostanie on pierwszy raz wygenerowany.

[5] Zapisz – jeżeli wszytko ustawimy należy kliknąć zapisz.

OPIS RAPORTU 

[A] LICZBA KONTAKTÓW

Sekcja ta pozwala na analizowanie zmiany kontaktów na poszczególnym etapie w określonym zakresie czasu.

dddd

za

[A1] Czas – zakresy czasu do analizy:

 • ostatnie 7 dni
 • ostatnie 30 dni
 • bieżący miesiąc
 • poprzedni miesiąc
 • bieżący kwartał
 • bieżący rok
 • poprzedni rok

[A2] Ilość kontaktów – jest to suma kontaktów będąca w wybranym zakresie czasu w kampanii sprzedażowej. Zmiana pokazuje porównanie do poprzedniego okresu. Czyli jeśli mamy wybrane „ostatnie 30 dni” zmiana porównuje ostatnie 30 dni do wcześniejszych 30 dni (dzień 31-60 licząc od dnia dzisiejszego).

[A3] Poszczególne etapy – każdy box pokazuje poszczególny etap wraz z liczą kontaktów na danym etapie w wybranym zakresie czasu wraz z porównaniem do poprzedniego okresu.

[A4] Wykres –  kliknięcie w dowolny box [B2, B3, itd] powoduje wyświetlanie na wykresie dokładnej liczny kontaktów jaka została pozyskana każdego dnia ( wyniki zbiorcze). Wykresy pokazują aktualny okres i poprzedni. Dzięki temu można w prosty sposób porównać, czy np. prowadzone działania marketingowe przynoszą pożądane efekty.

[A5] Przepływ kontaktów przypisanych do tagów przez etapy w kampanii – wykres ten również zmienia się przy wyborze zmiany czasu. Na nim wyświetlane są poszczególne etapy w kampanii sprzedażowej wraz z informacją o ilości kontaktów pozyskanych z określonego tagu.

[B] ŹRÓDŁA POZYSKANIA KONTAKTÓW 

W tej sekcji przeanalizowane są dokładnie źródła pozyskania kontaktów, czyli informacja ile kontaktów pochodzi z konkretnego tagu. Dane te również podlegają zmianie powyższego zakresu czasu.

estap-5-1024x720

etap-6-e1452506243972

[B1] Ilość kontaktów – suma kontaktów ze wszystkich wybranych źródeł w wybranym zakresie czasu.

[B2] Poszczególne źródła – każdy box pokazuje poszczególne źródła pozyskania kontaktów (tagi) wraz z liczbą kontaktów pozyskanych w wybranym zakresie czasu. Udział wyrażony w procentach jest to stosunek kontaktów z danego źródła do wszystkich kontaktów z box’u ILOŚĆ KONTAKTÓW.

[B3] Szczegółowy przepływ kontaktów, pomiędzy etapami w kampanii –  na tym wykresie został zaprezentowany przepływ kontaktów z poszczególnych etapów kampanii (przepływ w jednym kierunku). Po najechaniu kursorem myszki na ścieżkę pokazuje nam się:

 • droga kontaktów np. Nowy kontakt -> Zainteresowany
 • liczba kontaktów
 • średni czas przepływu kontaktów pomiędzy porównywanymi etapami

[B4] Sumaryczny przepływ kontaktów, pomiędzy etapami w kampanii – wykres ten prezentuje całkowity przepływ kontaktów pomiędzy etapami (przepływ w obu kierunkach). Wykres ten również zmienia się w zależności od ustawionego zakresu czasu. Na tym wykresie można dokładnie przeanalizować np. czy kontakty przez handlowców są przypisywane odpowiednio do etapów w kampanii oraz jak na prawdę wygląda przejście kontaktów pomiędzy poszczególnymi etapami.

[C] KONWERSJA KONTAKTÓW W KAMPANII

W tej sekcji  możemy zbadać średni czas przepływu kontaktu przez całą kampanię sprzedażową w wybranym zakresie czasu uwzględniając źródła pozyskania kontaktu.

frsz

[C1] Średni czas przepływu kontaktów (w dniach) – liczba obrazuje ile średnio zajmuje przejście kontaktu z pierwszego etapu do ostatniego w dniach.

[C2] Zmiana średniego czasu ( w dniach) – jest to porównanie do poprzedniego okresu.

[C3] Ilość kontaktów – liczba kontaktów, która przeszła przez kampanię sprzedażową w danym okresie czasu

[C4] Czas przepływu kontaktów przez kampanię w dniach (według źródła) – na wykresie przeanalizowane są poszczególne źródła pozyskania kontaktów wraz ze średnią czasu przejścia kontaktów pozyskanych z danego źródła przez całą kampanię.

[C5] Ilość kontaktów, które przeszły przez kampanię (według źródła) – na wykresie przeanalizowane są poszczególne źródła pozyskania kontaktów wraz z ilością kontaktów, które przeszły przez kampanię sprzedażową.

WAŻNE – W odniesieniu do źródeł pozyskania kontaktów i przypisywanych tagów. Jeżeli do kontaktu zostaną przypisane 2 lub więcej tagów, które odpowiadają za źródło pozyskania, zawsze w analizie brany jest ten tag, który jako pierwszy został przypisany do kontaktu. Nie ma możliwości, że jeden kontakt będzie zakwalifikowany do dwóch źródeł pozyskania kontaktów.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022