Integracja z Adform

Adform to globalny przedstawiciel zajmujący się technologią reklamy cyfrowej. Dzięki integracji SALESmanago z tą platformą możesz wykorzystać dane behawioralne i transakcyjne twoich klientów, zapisane w ich profilach 360º, do tworzenia oraz zarządzania grupami odbiorców reklam. Dzięki możliwości wyboru konkretnych cech kontaktów, takich jak predykcja zakupu, CLV i churnu, tagi i szczegóły kontaktu, segmenty behawioralne, a także wielu innych opcji zacznij tworzyć zaawansowane grupy odbiorców twoich reklam. Możesz także wykorzystać integrację w Procesach Automatyzacji – prowadź remarketing, lub kampanie typu win-back dla indywidualnych klientów, którzy odwiedzili twoją stronę oraz spełnili warunki określone w Workflow i Regułach Automatyzacji. 

Aby zintegrować swoje konto SALESmanago z platformą Adform należy przejść do 

Social Media => Adform => Integruj


Spis treści

  1. Jak poprawnie zintegrować konto w SALESmanago z platformą Adform?
  2. Integracja z Adform – główny panel
  3. Zarządzanie kontaktami w Adform

1. Jak poprawnie zintegrować konto w SALESmanago z platformą Adform?

Integracja z platformą Adform jest bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy, że na panelu głównym klikniesz przycisk “Integruj”:

Zostaniesz przeniesiony do ekranu logowania Google, w którym musisz wprowadzić podstawowe dane swojego konta:

[1] Nazwa użytkownika – podaj swoją nazwę użytkownika, której używasz do zalogowania się w platformie Adform. Pamiętaj, że musi być to konto użytkownika z dostępem do API.

[2] Hasło – podaj hasło do swojego konta, które wybrałeś przy tworzeniu konta w platformie Adform.


2. Integracja z Adform – główny panel

Jeśli poprawnie przeprowadziłeś integrację ze swoim subkontem Adform, na stronie głównej wyświetli ci się następujący panel z pobranymi danymi:

[1] Wybierz konto – wybierz subkonto połączone z głównym kontem w platformie Adform, do którego dopasowane będą konkretne grupy kontaktów. Na liście dostępne są wszystkie subkonta, które stworzyłeś w zakładce User Management w Adform.

[2] Wprowadź nazwę kampanii – użyj wyszukiwarki, wprowadzając część, lub całość Nazwy grupy/ID właściciela, aby skrócić listę kampanii. 

[3] Filtruj – listę możesz także skrócić używając filtrów i wyszukać grupy Aktywne, bądź Nieaktywne.

[4] Dane z Adform – wszystkie dane podane w oknie przesyłane są do SALESmanago z Adform. Ich definicje znajdziesz na stronie pomocy platformy Adform.

[5] Edytuj – klikając przycisk przejdziesz do panelu identycznego jak w punkcie Zarządzanie kontaktami w Adform, z tym wyjątkiem, że nie można zmienić ID wprowadzonego wcześniej właściciela. Wszystkie pozostałe dane możesz dowolnie edytować.

[6] Rozłącz integrację – kliknij przycisk, aby rozłączyć integrację. Pamiętaj, że jeśli to zrobisz wszystkie ustawione elementy staną się nieaktywne. 

[7] Dodaj grupę – kliknij przycisk, aby stworzyć nową grupę kontaktów, którą będziesz mógł później użyć, aby dodawać kontakty w Procesach automatyzacji.


3. Zarządzanie kontaktami w Adform

Ten proces w SALESmanago dzieli się na dwa etapy – wprowadzenie danych w celu określenia grupy kontaktów, oraz zarządzanie kontaktami. Zarządzanie kontaktami polega na wybraniu, które z nich chcemy dodać do utworzonej przez nas grupy.

[1] Konto – wybierz subkonto, które będzie właścicielem utworzonej grupy kontaktów.

[2] Nazwa grupy – wprowadź nazwę odbiorców jako dostawca danych. Z pomocą tej nazwy przeszukasz później listę swoich kampanii.

[3] ID właściciela – unikalny identyfikator odbiorców zdefiniowany przez właściciela. 

[4] Kategoria – ścieżka kategorii odbiorców ustawiona przez właściciela.

[5] Time to Live – liczba dni, po których aktywne unikalne identyfikatory zostaną usunięte z listy odbiorców. Maksymalny dozwolony okres to 120 dni.

[6] Frequency – pozwala segmentować użytkowników na podstawie działań, które mają miejsce lub powtarzają się w określonym przedziale dziennym.

[7] Status – wyróżniamy dwa statusy. Aktywny – stan użytkownika to „włączony”. Nieaktywny – użytkownik został zdezaktywowany przez system lub lokalnego administratora, a jego status to „wyłączony”.

[8] Dalej – kliknij, aby przejść do drugiego kroku, czyli zarządzania kontaktami.

Są dwa sposoby na usuwanie, oraz dodawanie kontaktów do grup:

[1] Procesy automatyzacji – możesz wykorzystać Reguły Automatyzacji, lub Workflow, aby dodać nowe kontakty, lub je usunąć z utworzonych grup.

Zobacz jak działa kafelek akcji w Regułach Automatyzacji >>

Zobacz jak działa kafelek akcji w Workflow >>

[2] Grupa kontaktów – określ kontakty wybierając je, lub wykluczając, w identyczny sposób jak robisz to wysyłając wiadomości z systemu SALESmanago.

Wybierz kontakty – w tym polu doprecyzować możesz grupę kontaktów używając tagów, lejków, grup mailingowych, zdefiniowanych grup odbiorców, a także selektorów. Więcej informacji na temat selektorów znajdziesz tutaj >>

Wyklucz kontakty – wybierz grupę odbiorców wykluczonych w sposób analogiczny.

[2] Filtrowanie zaawansowane – wybierz dodatkowe filtry z listy.  Więcej informacji na temat zaawansowanego filtrowania znajdziesz tutaj >>

[3] Liczba odbiorców – ten współczynnik pokazuję całkowitą liczbę kontaktów w danej grupie. Klikając przycisk Przelicz możesz odświeżyć tę liczbę, jeśli zostały wprowadzone zmiany w wyborze filtrów.

Wybrane na podstawie filtrów i selektorów grupy możesz usuwać [A], lub [B] dodawać. Wystarczy, że klikniesz interesujący cię przycisk, aby wykonać daną akcję.

Kliknij Zapisz, aby utworzona przez ciebie grupa została zapisana.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022