Integracja z WordPress – wtyczka WooCommerce

WooCommerce to najpopularniejsze rozwiązanie eCommerce na świecie. To elastyczna platforma z dostępem do setek darmowych i płatnych rozszerzeń, która daje pełną kontrolę zarówno właścicielom sklepów, jak i deweloperom.

ZAKRES INTEGRACJI

 • Eksport kontaktów, które zalogowały się do sklepu
 • Eksport kontaktów które wypełniły formularz rejestracyjny do SALESmanago
 • Przesyłanie kontaktów z tagami po rejestracji, zalogowaniu, zakupie oraz po zapisie na newsletter
 • Monitorowanie kontaktów (dodanie cookies smclient)
 • Funkcja odzyskiwania URL z porzuconym koszykiem
 • Dodanie eventów (zdarzeń zewnętrznych) CART i PURCHASE – (koszyk i zakup), bez logowania

Pamiętaj, że aplikację integrującą sklep na platformie Woocommerce z SALESmanago możesz pobrać klikając w link.


INSTALACJA WTYCZKI DLA PLATFORMY WOOCOMMERCE

1. Po instalacji pluginu SALESmanago, wejdź do wtyczki. Znajdziesz ją w menu po lewej stronie.

[1] SALESmanago – kliknij w głównym menu a następnie przejdź do [2] Wtyczki.

WAŻNE: Automatycznie we wtyczce działają dwa moduły: WordPress i Newsletter.

2. Włącz integrację SALESmanago z wtyczką WooCommerce.

[1] ON – kliknij suwak

WAŻNE: Jeśli WordPress nie posiada wtyczki WooCommerce lub jest ona nieaktywna, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o brakującym module do integracji.

[2] Zapisz ustawienia – kliknij aby zapisać konfigurację.

3. Po zapisie konfiguracji w menu Wtyczki SALESmanago pojawi się pozycja WooCommerce.

WooCommerce to najpopularniejsze rozwiązanie eCommerce na świecie. To elastyczna platforma z dostępem do setek darmowych i płatnych rozszerzeń, która daje pełną kontrolę zarówno właścicielom sklepów, jak i deweloperom.

ZAKRES INTEGRACJI

 • Eksport kontaktów, które zalogowały się do sklepu
 • Eksport kontaktów które wypełniły formularz rejestracyjny do SALESmanago
 • Przesyłanie kontaktów z tagami po rejestracji, zalogowaniu, zakupie oraz po zapisie na newsletter
 • Monitorowanie kontaktów (dodanie cookies smclient)
 • Funkcja odzyskiwania URL z porzuconym koszykiem
 • Dodanie eventów (zdarzeń zewnętrznych) CART i PURCHASE – (koszyk i zakup), bez logowania

Pamiętaj, że aplikację integrującą sklep na platformie Woocommerce z SALESmanago możesz pobrać klikając w link.


INSTALACJA WTYCZKI DLA PLATFORMY WOOCOMMERCE

1. Po instalacji pluginu SALESmanago, wejdź do wtyczki. Znajdziesz ją w menu po lewej stronie.

[1] SALESmanago – kliknij w głównym menu a następnie przejdź do [2] Wtyczki.

WAŻNE: Automatycznie we wtyczce działają dwa moduły: WordPress i Newsletter.

2. Włącz integrację SALESmanago z wtyczką WooCommerce.

[1] ON – kliknij suwak

WAŻNE: Jeśli WordPress nie posiada wtyczki WooCommerce lub jest ona nieaktywna, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o brakującym module do integracji.

[2] Zapisz ustawienia – kliknij aby zapisać konfigurację.
 
3. Po zapisie konfiguracji w menu Wtyczki SALESmanago pojawi się pozycja WooCommerce.

[1] Wybierz metodę – w tym miejscu z rozwijanej listy wybierz jedną z trzech metod, na podstawie której będą przypisywane dane transakcyjne:

   • Hooks – jest to metoda oparta na zdarzeniach, tzw. eventach (powiązanych ze złożeniem zamówienia) w integrowanej platformie. Następnie z listy możesz wybrać konkretny event, po uruchomieniu którego zostanie przesłane do SALESmanago zdarzenie typu PURCHASE.
   • Other – jest to metoda, w której unikalny identyfikator złożonego zamówienia jest zapisywany w trakcie procesu zakupowego. Następnie, po zakończeniu procesu zakupowego i przy wykorzystaniu wspomnianego identyfikatora, zamówienie zostaje odtworzone. Zdarzenie typu PURCHASE zostaje wysłane do SALESmanago.
   • Cron – jest to metoda, w której zdarzenia typu PURCHASE są wysyłane cyklicznie.
   • WAŻNE: Przy wyborze tej metody należy określić interwał (zakres od 1-24h), który jest odpowiedzialny za to z jaką częstotliwością zdarzenia typu PURCHASE będą wysyłane do SALESmanago. Na przykład wybierając interwał 1h i ustawiając CRON’a na 1h, dokładnie co godzinę zdarzenia typu PURCHASE z zamówień złożonych w ciągu zeszłej godziny będą wysyłane do systemu SALESmanago. Należy o tym pamiętać przy ustawianiu reguł dotyczących porzuconego koszyka. Ustawiając interwał na 3h zdarzenia typu PURCHASE mogą zostać przesłane z opóźnieniem nawet do 3h od faktycznego momentu ich wystąpienia. Dlatego w tej sytuacji reguła dla porzuconych koszyków powinna być odpowiednio dostosowana (nie może się aktywować wcześniej niż wybrany interwał CRON)

   

  [2] Wybierz event – skorzystaj z rozwijanej listy. Zdarzenia powiązane są z procesem checkout, czyli zdarzeniami typu PURCHASE w momencie potwierdzenia zakupu.

  WAŻNE: Pole to pojawi się jedynie przy wyborze metody Hooks. Jeżeli wybrałeś inną metodę (Cron lub Other), przejdź do pkt. [3].

  Lista eventów w metodzie Hooks – zdarzenia powiązane z procesem checkout (PURCHASE w momencie potwierdzenia zakupu):

  woocommerce_order_status_changed (domyślne ustawienie) – zdarzenie typu PURCHASE jest przesyłane na koniec procesu zakupowego i jest powiązane ze zmianą statusu zamówienia na on-hold, wc-on-hold, processing lub pending. Wymienione statusy są statusami jakie może otrzymać nowo zapisane zdarzenia zakupu na integrowanej platformie.

  woocommerce_checkout_update_order_meta – zdarzenie typu PURCHASE przesyłane jest na koniec procesu zakupowego, po zapisaniu zdarzenia zakupu na zintegrowanej platformie. Jest ono powiązane z aktualizacją już obecnego zdarzenia zakup na platformie klienta , które następuje zaraz po utworzeniu nowego zakupu.

  woocommerce_checkout_order_processed – zdarzenie typu PURCHASE przesyłane jest na koniec procesu zakupowego, gdy zakończy się procesowanie zdarzenia zakup po kliknięciu w „złóż zamówienie”/”potwierdź zakup” na zintegrowanej platformie.

  Lista eventów w metodzie Hooks – zdarzenia powiązane z procesem płatności (PURCHASE w momencie opłacenia zamówienia)

  woocommerce_payment_complete – zdarzenie typu PURCHASE jest przesyłane w momencie dokonywania płatności, po zmianie statusu zamówienia na opłacone na zintegrowanej platformie.

  woocommerce_pre_payment_complete – zdarzenie typu PURCHASE jest przesyłane w momencie dokonywania płatności, przed zmianą statusu zdarzenia na opłacone na zintegrowanej platformie.

  [3] URL do koszyka

  [4] Ustaw tagi, jakie będą przypisywane kontaktom przesyłanym do SALESmanago – dostępne kategorie tagów: po rejestracji, po zalogowaniu, po zakupie, po zapisie na newsletter

  [5] Zapisz ustawienia

   

Teraz przejdź do następnego wpisu, aby dokonać konfiguracji

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024