Integracja z SALESmanago – Konfiguracja

System SALESmanago umożliwia integrację z zewnętrznymi platformami E-commerce, co pozwala na automatyczny przepływ danych zebranych na tych platformach do systemu SALESmanago.

Poznaj listę platform E-commerce, z którymi w prosty sposób możesz przeprowadzić integrację z SALESmanago.

 • Integracja z platformą Magento 1
 • Integracja z platformą Magento 2
 • Integracja z platformą PrestaShop
 • Integracja z platformą Shoper
 • Integracja z platformą Click Shop
 • Integracja z platformą Shopify
 • Integracja z platformą Shoplo
 • Integracja z platformą WordPress
 • Integracja z platformą OpenCart
 • Integracja z SugarCRM
 •  
   

  Spis treści:

  Panel zarządzania integracją SALESmanago

  1. Logowanie/rejestracja
  2. Integracje
  3. Ustawienia użytkownika
  4. Eksport danych
  5. Ustawienia
  6. Ustawienia konta

  TWOJE KONTO PLATFORMY E-COMMERCE

  1. Logowanie/rejestracja

  Zaloguj się do swojego konta na platformie E-commerce, a następnie do modułu SALESmanago klikając Zaloguj w lewym górnym rogu.

  Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w SALESmanago, stworzysz je klikając przycisk Stwórz w prawym górnym rogu a następnie w kolejnych polach uzupełnij: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz numer telefonu. Następnie z rozwijanej listy wybierz język i zaznacz checkboxy wyrażając zgodę na przetwarzanie danych i przesyłanie informacji handlowej.

  2. Integracje

  Po zalogowaniu zostaniesz automatycznie przeniesiony do zakładki Integracje, gdzie w ustawieniach możesz wybrać język i kolory oraz dodać logo sklepu. Po ustawieniu swoich preferencji, kliknij Integruj. Logo będzie używane we wszystkich modułach, które aktywujesz. Ustawienia te możesz zmienić w dowolnym momencie.

  [1] Wybierz język – wybierz język, którego chcesz używać na platformie SALESmanago. Język, który wybierzesz będzie używany w funkcjonalnościach, które aktywujesz.
  [2] Dodaj logo sklepu – kliknij kwadrat i dodaj dowolne zdjęcie ze swojego komputera.
  [3] Wybierz kolory – wybierz schematy kolorów, które będą występować w funkcjonalnościach, które aktywujesz.

  3. Ustawienia użytkownika

  W zakładce Ustawienia użytkownika wybierz z listy funkcjonalności, które możesz włączyć z poziomu wtyczki. W przypadku zaawansowanych ustawień, kliknij przycisk Edytuj w SALESmanago, po czym zostaniesz automatycznie przeniesiony do aplikacji, gdzie będziesz mógł spersonalizować ustawienia modułów.

  W LIVE CHAT przeniesiesz obsługę klienta na nowy poziom dzięki inteligentnym rekomendacjom produktowym. Wykorzystując formularze progresywne poszerzysz wiedzę o swoich klientach. Więcej informacji o Live Chat

  Powiadomienia WEB PUSH (krótkie wiadomości wyświetlane na urządzeniu odbiorcy) to nowa, szybka i wygodna forma komunikacji z klientem. Więcej informacji o web push

  Pozyskuj także nowych klientów dzięki narzędziu POP-UP. To jeden z najskuteczniejszych sposobów generowania leadów sprzedażowych w obrębie własnej strony internetowej. Twórz i wyświetlaj pop-upy dla wszystkich użytkowników Twojej witryny. Więcej informacji o pop-up

  Wszystkie te opcje w prosty sposób włączysz klikając ON po prawej stronie każdego z modułów. W każdej chwili możesz aktywować bądź dezaktywować wybrane funkcjonalności.

  4. Eksport danych

  W kolejnej zakładce – Eksport danych, zaznaczając odpowiedni checkbox możesz eksportować kontakty oraz historyczne dane transakcji.

  Krok 1: Jeżeli kontakty nie zostały jeszcze dodane do Twojego konta w SALESmanago, przeprowadź eksport kontaktów do systemu. W tym celu zaznacz checkbox Eksportuj kontakty do SALESmanago.

  Po zaznaczeniu tego checkboxa, pojawią się dwie możliwości – eksportu kontaktów ze statusem opt-in lub opt-out.

  W opcjach zaawansowanych wybierzesz zakres czasu, w którym kontakty zostały pozyskane. Możesz też oznaczyć je tagami tak, aby wyróżniały się od reszty kontaktów, które już posiadasz w bazie SALESmanago. WAŻNE: tagi należy oddzielić od siebie przecinkami, bez spacji.

  W przypadku wątpliwości, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami – najedź kursorem na ikonę .

  Krok 2: Gdy upewnisz się, że kontakty znajdują się w systemie SALESmanago, przeprowadź eksport danych transakcyjnych (potwierdzone i opłacone zamówienia) klikając Eksportuj.

  WAŻNE: Eksport danych transakcyjnych powinien być wykonany tylko raz. Wielokrotne wykonanie eksportu powoduje powielenie danych na kartach kontaktu.

  5. Ustawienia

  W kolejnej zakładce – Ustawienia możesz przypisać tagi kontaktom przesyłanym do SALESmanago.

  WAŻNE: Tagi należy oddzielić przecinkami, bez spacji.

  6. Ustawienia konta

  Następnie przejdź do zakładki Ustawienia konta

  [1] Ustawienia callback dla opt-in oraz opt-out – opcja opt-in/opt-out callback pozwala na przesyłanie informacji o kontaktach z SALESmanago do zintegrowanej poprzez API platformy zewnętrznej. Informacja ta odnosi się do zmiany statusu kontaktu.

  • Opt-in callback URL – przesyła informacje do systemu zewnętrznego o zapisaniu kontaktu do subskrypcji. Informacja, że kontakt posiada status opt-in zostanie przesłana w przypadku kliknięcia przez kontakt w link potwierdzający subskrypcję lub zostanie zmieniony bezpośrednio na karcie kontaktu.
  • Opt-out callback URL – przesyła informację do systemu zewnętrznego o wypisie kontaktu z subskrypcji. Informacja, że kontakt posiada status opt-out zostanie przesłana w przypadku kliknięcia przez kontakt w link wypisu z subskrypcji (np. w e-mailu) lub status zostanie zmieniony bezpośrednio na karcie kontaktu.

  [2] ID klienta – jest to zewnętrzny identyfikator klienta. Informacja ta pochodzi z systemu SALESmanago. Zostaje ona automatycznie przeciągnięta do pola. Można ją znaleźć w zakładce Ustawienia => Integracje => Dostęp do API.

  [3] Endpoint – informacja w tym miejscu pochodzi z systemu SALESmanago. Zostaje ona automatycznie przeciągnięta do pola. Można ją znaleźć w zakładce Ustawienia => Integracje => Dostęp do API.

  [4] E-mail właściciela kontaktu – wybierz adres e-mail, który zostanie właścicielem pozyskiwanych kontaktów.

  [5] kod formularza Web Push – po stworzeniu formularza zgody, który dodajesz do powiadomienia Web Push, zostaje wygenerowany do niego kod. W tym polu po rozwinięciu listy wyświetlą się kody wszystkich formularzy Web Push, które stworzyłeś w systemie SALESmanago. Wybierz jeden z nich.

  [6] Pobieranie statusu zgody – możesz włączyć lub wyłączyć pobieranie statusu zgody kontaktu z SALESmanago.

  Podczas rejestracji kontaktu sprawdzamy, czy konkretny kontakt znajduje się już w bazie SALESmanago i pobieramy jego zgodę. Jeżeli klient przy rejestracji nie zaznaczy zgody na newsletter ale posiada już w SALESmanago status opt-in, zmieniamy również jego status na opt-in na platformie E-commerce. Natomiast jeżeli klient ręcznie zmieni status w swoich ustawieniach na opt-out i odbędzie się to przynajmniej 15 minut po rejestracji na platformie E-commerce, ten sam status zostanie mu przypisany również w systemie SALESmanago. Ma to zapobiec przypisywaniu statusu opt-out kontaktom, które już wcześniej wyraziły zgodę.

  Dzięki integracji systemu SALESmanago z platformami E-commerce możliwe jest przesyłanie danych pomiędzy systemami, co w oczywisty sposób zwiększy możliwości podejmowanych działań.