Import firm do CRM

W SALESmanago możesz grupować kontakty według firm. Możesz osobno importować kontakty z kolumną „Firmy” i pliki ze szczegółowymi informacjami na ich temat. Jeśli nie potrzebujesz dodatkowych szczegółów oprócz nazwy firmy, wystarczy, że zaimportujesz kontakty z kolumną „Firmy”.

Plik do importu firm jest bardzo podobny do pliku importu bazy kontaktów. Każda dodatkowa informacja o firmie musi się znajdować w osobnej kolumnie. Możesz zaimportować następujące dane (podgląd mapowania danych podczas importu firm):

1

 

Jeśli chcesz wykonać import i masz już gotowy plik z danymi firm do importu, przejdź do CRM → Wykaz firm i pracowników → Firmy. Przewiń stronę aż znajdziesz opcję Import firm. Żeby dodać plik z dysku naciśnij przycisk Wybierz plik, a następnie przycisk Wyślij plik.

d

Na stronie z mapowaniem kolumn (screen pierwszy) wybierz, które dane chcesz importować i naciśnij Importuj.

UWAGA: Importuj tylko firmy, które zostały wcześniej zaimportowane wraz z kontaktami.

 

Po imporcie w CRM → Wykaz firm i pracowników → Firmy wyświetlą się firmy [1],

dededede

 

Klikając w nazwę odpowiedniej kolumny, możesz sortować firmy według:

  • nazwy
  • strony WWW
  • typu
  • zasięgu
  • branży
  • numeru telefonu
  • numeru fax
  • daty utworzenia
  • daty modyfikacji.

 

Po wejściu w Szczegóły możesz otworzyć informacje o poszczególnych firmach [2].

dededede

 
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808