Dodawanie linku opt-out

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, odbiorcom newsletterów przysługuje prawo do natychmiastowej rezygnacji z otrzymywania dalszej korespondencji poprzez kliknięcie w link opt-out – czyli link rezygnacji ze subskrypcji.

SALESmanago zapewnia prosty i wygodny moduł wypisywania się z wysyłek za pośrednictwem specjalnego linku – Opt-out link.

LINK OPT-OUT JEST OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM KAŻDEJ WIADOMOŚCI WYSŁANEJ Z SALESmanago.

Po kliknięciu w link w emailu i potwierdzeniu decyzji, odbiorca jest automatycznie wypisywany z listy wysyłkowej. Patrząc od strony technicznej, link taki powinien mieć inną postać dla każdego odbiorcy, aby SALESmanago Marketing Automation mogło zidentyfikować adres email osoby, która chce się wypisać z wysyłek. Jest to jednak bardzo proste do wykonania, gdyż za tworzenie odpowiednich linków odpowiada specjalny generator linków opt-out. Wstawienie linku do szablonu lub wiadomości zajmuje kilkanaście sekund.


Spis treści

1. Dodawanie linku opt-out w Drag&Drop Email Designer

2. Dodawanie linku opt-out w kreatorze newsletterów

3. Dodawanie linku opt-out w kreatorze HTML

4. Dodawanie linku opt-out w kodzie HTML

5. Formularz wypisu z subskrypcji


1. Dodawanie linku opt-out w Drag&Drop Email Designer

Po przejściu do kreatora Drag&Drop Email Designer, przejdź do zakładki z Widżetami, wybierz z nich [1] Link opt-out i przeciągnij do podglądu wiadomości po lewej stronie ekranu. Po najechaniu kursorem myszy na widżet, wyświetli się zielone menu kontektstowe. [2] Ikona ołówka przenosi do trybu edycji widżetu.

[1] i [2] – w tym miejscu możesz dostosować marginesy widgetu. Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować poziomy i pionowy margines treści od krawędzi elementu.

[3] Kolor tła – aby zmienć kolor tła należy nacisnąć ikonę, a gdy pojawi się paleta kolorów, należy odhaczyć okienko przezroczysty.

[4] Tekst – w polu tekstowym wprowadź tekst o dowolnej długości. Tekst możesz pogrubiać oraz wyrównywać, zmienić wielkość, kolor i rodzaj czcionki,  ustawić podświetlenie, kursywę lub podkreślenie, a także wstawiać linki. Zaznaczony element jest podlinkowany linkiem opt-out, co oznacza, że użytkownik po kliknięciu w niego wypisze się z subskrypcji.


2. Dodawanie linku opt-out w Zaawansowanym kreatorze
opt-out_1

W stwarzanym przez nas szablonie należy z zakładki widżety wybrać treść opt-out i przeciągnąć w preferowane przez nas pole. Treść podlinkowanego pola można zmieniać dowolnie. Szablon bez linku opt-out nie zostanie zapisany.


3. Dodawanie linku opt-out w kreatorze HTML

Możemy w szybki sposób dodać link opt-out korzystając z kreatora do edycji szablonów html. Dodawanie linku jest możliwe zarówno przy tworzeniu szablonu, jak i już bezpośrednio w wiadomości (pod warunkiem, że utworzyliśmy edytowalne pola w szablonie z którego korzystamy).

Pierwszym krokiem jest wpisanie tekstu, który chcemy podlinkować w odpowiednie miejsce w szablonie. Następnie podstawimy pod wybrany fragment tekstu link do wypisywania, korzystając z opcji „Insert placeholder”. 

W tym celu musimy zaznaczyć lewym przyciskiem myszy fragment, który ma być podlinkowany – w naszym przypadku będzie to fraza „ten link”

new2

Mając zaznaczony tekst, wybieramy jaki link ma się pod nim znaleźć. W tym celu klikamy w ikonę „Insert placeholder”.

new3

Pojawia nam się okno wyboru.

[1] Tag name – należy wybrać Opt-out URL

[2] Redirect – adres URL, na który użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w link wypisu. Domyślnie ustawiona jest strona, na której znajduje się formularz (opisany poniżej). Można oczywiście ustawić inną stronę na którą użytkownik zostanie przekierowany.

[3] Insert – klikając w ten przycisk potwierdzamy ustawienia.

new4


4. Dodawanie linku opt-out w kodzie HTML

Przy tworzeniu szablonu za pomocą kodu HTML również możemy odpowiednio zakodować link opt-out. Adres odnośnika, do którego powinniśmy linkować to $opt-out$, więc link powinien mieć postać na przykład:

<a href="$opt-out$">Wypisz mnie z wysyłek </a>

Przy wysyłaniu wiadomości pod ten link zostanie podstawiony rzeczywisty link do strony z mechanizmem wypisywania wygenerowany indywidualnie dla każdego odbiorcy.

Przykładowy link w mailu będzie więc prowadził do strony:

https://www.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=a656a1c31-2260-43b8-9c17-815dedcd13b4

WAŻNE: Umieszczenie powyższego linku przy tworzeniu szablonu nie zadziała prawidłowo! Link w szablonie zawsze musi kierować do strony $opt-out$, zamiana linku na rzeczywisty URL odbywa się automatycznie przy wysyłce.  Zawsze warto upewnić się, że mamy poprawny opt-out w mailu. Pozwoli nam to uniknąć problemów, gdy nasi klienci będą próbowali bezskutecznie wypisać się z wysyłek.


5. Formularz wypisu ze subskrypcji

Po kliknięciu w link opt-out użytkownik zostanie przekierowany na stronę z formularzem. Na tym etapie użytkownik może zaznaczyć:

  • Chcę otrzymywać wiadomości dalej,
  • Chcę otrzymywać tylko jedną wiadomość tygodniowo – przy zaznaczeniu tej opcji użytkownik w ciągu tygodnia otrzyma tylko jedną wiadomość e-mail. Nie ma możliwości obejścia tego filtru.
  • Nie chcę otrzymywać więcej wiadomości.

Po wybraniu trzeciej opcji użytkownik może podać jeszcze powód, dla którego rezygnuje ze subskrypcji. Do wyboru: 

  • otrzymywałem zbyt wiele wiadomości,
  • treść wiadomości nie była dopasowana do moich zainteresowań,
  • nigdy nie zapisywałem się do te listy,
  • nie interesuje mnie ta tematyka,
  • komentarz – tu użytkownik może pozostawić swoją indywidualną notatkę.

Podgląd do tych statystyk znajduje się w analityce kontaktów

formularz wypisu_2

Wygląd formularza można częściowo zmienić przechodząc USTAWIENIA => INNE => zakładka OPT – OUT

dededede

Możliwości zmiany:

[1] Logo – możliwość wgrania logo swojej firmy. Domyślnie wyświetla się logo SALESmanago.

[2] Kolorystyka – możliwość zmiany barwy tła oraz czcionki.

[3] Język – wybór domyślnie wyświetlanego języka.

[4] Save – klikając w ten przycisk zapisujemy swoje ustawienia.

WAŻNE: Kontakty w systemie, które wypiszą się z wysyłki zaznaczone są na pomarańczowo. Do takich kontaktów, żadna wiadomość z systemu SALESmanago nie zostanie wysłana, nawet z reguł automatyzacji. Jednakże, jeśli kontakt był monitorowany to ciągle będzie monitorowany. Do takiego użytkownika można np. wysłać reklamę na Facebook za pomocą Custom Audiences.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024