Analityka kontaktów

W SALESmanago możemy na bieżąco śledzić przyrost kontaktów w bazie, a także ilość kontaktów, które wypisały się z wysyłki – posiadających status opt – out. Analizuj średnią godzinową i dzienną aktywność kontaktów i sprawdź dlaczego użytkownicy decydują się na wycofanie swojej zgody marketingowej. Wszystkie te informacje znajdziesz przedstawione w prosty, graficzny sposób w Analityce kontaktów.

Aby znaleźć wykresy Analityki kontaktów należy przejść do

CRM => Analityka kontaktów


Po wejściu w panel na samej górze strony widzimy Informacje podstawowe – jest to zbiór informacji o kontaktach, które podzielone są na cztery grupy:

[1] Wszystkich kontaktów – stan liczbowy wszystkich kontaktów z systemu.

[2] Twoje nowe kontakty – przyrost kontaktów w danym okresie, czyli to ile kontaktów przybyło do bazy.

[3] Wypisane kontakty – liczba kontaktów, która wypisała się z bazy danych i posiada status opt-out.

[4] Monitorowane kontakty – liczba kontaktów zapisana do bazy danych, która posiada status opt-in.

W panelu Informacji podstawowych mamy też opcję Filtrowania danych podstawowych [6], dzięki niej, możesz wybrać  zakres czasu z którego zostaną wyświetlone statystyki na wykresach poniżej. Można wybrać: ostatnie 7 dni, 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok oraz ostatnie 12 miesięcy.

Po naciśnięciu przycisku Podgląd [5], informacje zostaną zaprezentowane w formie graficznej, na wykresie poniżej:

Wykres prezentuje wybrane wcześniej informacje, po naciśnięciu przycisku podglądu. Można na nim porównać statystyki z bieżącego i poprzedniego okresu.

Przycisk Eksport [7] umożliwia nam wyeksportowanie plików do Repozytorium, po kliknięciu go wyświetli nam się następujący panel:

[1] Wybierz folder – z rozwijanej listy wybierz folder, do którego zostanie eksportowany plik w zakładce Repozytorium.

[2] Ustaw dostęp – eksportowany plik może mieć status prywatny, to znaczy, że będzie dostępny tylko dla konta użytkownika, z którego został wykonany eksport pliku.

[3] Data – wybierz zakres czasowy, z którego zostaną wyciągnięte informacje do pliku.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk Eksport.


W sekcji Aktywność kontaktów znajduje się zestawienie aktywności kontaktów ze względu na godzinę w ciągu dnia oraz ze względu na dzień tygodnia. Jest to wypadkowa aktywności związanej z wizytami na stronie oraz odczytywaniem wiadomości przez kontakty. 


Sekcja Subskrybenci podzielona jest na trzy części:

Pierwsza część poświęcona jest Powodom wypisu z bazy. Możliwości do wyboru to:

  • nigdy nie zapisywałem się do tej listy,
  • otrzymywałem zbyt wiele wiadomości,
  • nie interesuje mnie ta tematyka,
  • treść wiadomości nie była dopasowana do moich zainteresowań,

Drugi wykres przedstawia Domeny adresów e-mail subskrybentów. A trzeci wykres przedstawia Ilość kontaktów monitorowanych w stosunku do kontaktów niemonitorowanych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808