Dashboard Mobile Marketing

Analizuj efekty prowadzonych kampanii na podstawie informacji zawartych w zaawansowanej analityce wysłanych wiadomości tekstowych, którą odnajdziesz na naszym nowym Dashboardzie Mobile Marketingu. Sprawdź, które kanały wysyłki są najbardziej efektywne dla Twojego ecommerce: SMS, WhatsApp, czy może Viber?

Aby przejść do Dashboardu Mobile Marketingu należy przejść do

Kanały → Mobile Marketing → Dashboard


Spis treści

 1. Analityka wiadomości SMS/WhatsApp/Viber
 2. Lista wysłanych wiadomości

1. Analityka wiadomości SMS/WhatsApp/Viber

Zupełnie nowy Dashboard Mobile Marketingu to miejsce, z którego podejrzysz analitykę każdej wysłanej oraz zaplanowej wiadomości, oraz sprawdzisz, czy wykorzystywane przez Ciebie kanały komunikacji z klientami spełniają swoje założenia.

Zobacz, jak utworzyć nową wiadomość urodzinową >>

Zobacz, jak wysłać nową wiadomość >>

Po otwarciu panelu na górze strony, pojawi się analityka wysłanych wiadomości. Pamiętaj, że dane mogą się różnić w zależności od zintegrowanych na Twoim koncie kanałów komunikacji.

[1] Wybierz, dla jakiego źródła wysyłki wiadomości chcesz wyświetlić statystyki:

 • Wszystkie – wybierz, aby wyświetlić całościowe statystyki wiadomości wysłanych drogą dostępnych, zintegrowanych komunikatorów oraz podpiętych bramek SMS.
 • SMS – statystyki dla wiadomości wysłanych z bramek SMS; pamiętaj, że niektóre bramki nie posiadają callbacków – opcji przesyłania informacji o wyniku wysyłki. Oznacza to, że wysłane z tych bramek wiadomości nie zostaną wliczone w statystyki.
 • WhatsApp – statystyki dla wiadomości wysłanych przez wcześniej zintegrowany komunikator WhatsApp. Zobacz, jak zintegrować komunikator WhatsApp z systemem SALESmanago >>
 • Viber – statystyki dla wiadomości wysłanych przez wcześniej zintegrowany komunikator Viber. Zobacz, jak zintegrować komunikator Viber z systemem SALESmanago >>

[2] Kontakty opt-in – liczba kontaktów, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą SMS/WhatsApp/Viber. Kliknij przycisk „Kto?”, aby wyświetlić pełną listę kontaktów ze statusem opt-in dla źródła wybranego w punkcie [1]. Np. zobacz, które kontakty zapisały się na otrzymywanie wiadomości przez WhatsApp.

[3] Przedział czasowy możliwość wyboru przedziału czasowego dla wyświetlanych statystyk. Dostępne opcje to: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy.

[4] Wysłaneliczba wysłanych wiadomości przez wybrane w punkcie [1] źródło. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie, wyświetlone zostaną statystyki dla każdego z komunikatorów.

[5] Dostarczone – liczba dostarczonych wiadomości, które zostały wysłane przez wybrane w punkcie [1] źródło. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie, wyświetlone zostaną statystyki dla każdego z komunikatorów.

[6] Otwarte – liczba otwartych wiadomości, które zostały wysłane przez wybrane w punkcie [1] źródło. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie, wyświetlone zostaną statystyki dla każdego z komunikatorów.

[7] Kliknięte – liczba klikniętych wiadomości, które zostały wysłane przez wybrane w punkcie [1] źródło. Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie, wyświetlone zostaną statystyki dla każdego z komunikatorów.


2. Lista wysłanych wiadomości

Dashboard umożliwia Ci również przejrzenie listy wysłanych i zaplanowanych wiadomości ze szczegółami, oraz przejście do analityki danej wiadomości:

[1] Lista wysłanych wiadomości – wysłane i zaplanowane wiadomości dzielą się na 5 podstawowych grup:

[A] Wiadomości masowe –  wiadomości wysłane i zaplanowane do grupy kontaktów.

[B] Wiadomości z reguł – wiadomości wysłane i zaplanowane z reguł automatyzacji.

[C] Wiadomości z workflow – wiadomości wysłane i zaplanowane z modułu Workflow.

[D] Wiadomości urodzinowe – wiadomości wysłane i zaplanowane z modułu Mobile Marketing przez funkcję wiadomości urodzinowych.

[E] Wiadomości testowe – wiadomości wysłane jako test. 

WAŻNE: Wiadomości wysłane jako test nie wliczają się w zbiorcze statystyki wiadomości.

[2] Filtruj – umożliwia filtrowanie wiadomości i skrócenie ich listy do tych, które:

 • zostały wysłane z tego konta
 • zostały zaplanowane – dotyczy wszystkich wiadomości poza testowymi

[3] Personalizuj – przycisk umożliwia dowolne ułożenie przez nas elementów tabeli, usunięcie ich, oraz dodanie. 

Kliknij przycisk +”, który pojawi się na pasku z nazwami poszczególnych kafelków, aby je edytować.

[4] Wyszukiwarka – wprowadź całą nazwę wiadomości, bądź jej fragment, aby skrócić listę wysłanych wiadomości do tych poszukiwanych.

[5] Elementy kolumny – pod kafelkami wyświetlają się najważniejsze informacje na temat wiadomości. Dostępne kafelki to:

 • Nazwa wiadomości
 • Właściciel
 • Wysłane 
 • Data wysłania
 • Dostarczone
 • Otwarte
 • Niedostarczone
 • Kanał komunikacji – wyświetlany w formie ikony:

WAŻNE: Przy każdej informacji o ilości wysłanych, dostarczonych oraz otwartych wiadomości widnieje przycisk “Kto?”, dzięki któremu możesz przejść do listy kontaktów ze statusem opt-in, zapisanych do systemu na otrzymywanie wiadomości tekstowych.

[6] Analityka – przejdź do analityki konkretnej wiadomości . Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

[7] Eksport – eksportuj wiadomości:

[A] Wybierz folder – wybierz folder do którego chcesz eksportować wiadomości.

[B] Wybierz typ – wybierz typ wiadomości, który chcesz eksportować (wiadomości masowe, z reguł, z workflow, urodzinowe, testowe), lub wybierz opcję wszystkie wiadomości.

[C] Wybierz przedział czasowy – określ przedział czasowy z jakiego chcesz eksportować wiadomości.

[D] Ustaw plik jako prywatny – jeśli ustawisz plik jako prywatny, tylko Ty jako jego właściciel będziesz miał do niego dostęp. 

[E] Eksport – potwierdź wybrane informacje i rozpocznij eksport wiadomości w tle.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024