Live Chat: panel konsultanta

Live chat jest narzędziem umożliwiającym skuteczną komunikację z klientem na stronie internetowej. SALESmanago Live Chat dostarcza jeszcze więcej możliwości, gdyż łączy w sobie funkcje podstawowego czatu z funkcjonalnościami dostępnymi na platformie Marketing Automation. Rozwiń swoją sprzedaż za pomocą LiveChat i analizuj wyniki kampanii w panelach analitycznych. 

Jeśli stworzyłeś już czat i ustawiłeś swojego konsultanta, możesz przystąpić do korzystania.

Przeczytaj jak stworzyć czat i ustawić konsultanta

PRZEJDŹ DO WEBSITE MARKETING => LIVE CHAT


 

  1. Nadaj dostęp do czatu wybranym użytkownikom.
  2. Zaloguj się do czatu.
  3. Poznaj panel konsultanta.

 

NADAJ DOSTĘP DO CZATU WYBRANYM UŻYTKOWNIKOM

Aby móc korzystać z czatu, musisz stworzyć konto użytkownika.

Jak stworzyć i zarządzać kontami użytkownika

W ustawieniach dostępu funkcjonalności, nadaj innym użytkownikom dostęp do kanału Website Marketing.

WSKAZÓWKA: Jeśli masz dużą ilość konsultantów, ustaw domyślny zestaw opcji, które będą udostępnione dla danego użytkownika.

 

ZALOGUJ SIĘ DO CZATU

Przejdź do zakładki Website Marketing => Live Chat.

[1] Wybierz z listy czat, do którego chcesz się zalogować.

[2] Akcje – możesz edytować, usunąć, aktywować/dezaktywować wybrany czat.

[3] Lista konsultantów – lista wszystkich konsultantów przypisanych do czatu.

[4] Zaloguj – kliknij, aby się zalogować.

 

UWAGA: Będąc zalogowanym w systemie, nie jesteś automatycznie zalogowany na czacie. Aby korzystać z czatu, musisz zalogować się osobno.

 

POZNAJ PANEL KONSULTANTA

Po zalogowaniu się na wybrany czat wyświetli się panel konsultanta. 

 

[1] Oczekujące – Do folderu Oczekujące wpadają wszystkie wiadomości z czatu, również te pozostawione pod nieobecność konsultanta, gdzie czekają na podjęcie przez któregoś z konsultantów. Po podjęciu rozmowy, rozmowa znajdzie się w folderze Aktywne.

[2] Aktywne – konwersacje w toku. Każdy użytkownik ma dostęp tylko do swoich konwersacji, które właśnie prowadzi.

[3] Zakończone – historia podjętych rozmów z możliwością ponownego podjęcia. 

UWAGA: Kiedy rozmowa zostanie zakończona, wtedy będzie przechowywana w folderze Zakończone. Natomiast historia rozmów, które zostały porzucone nie będą wyświetlały się w żadnym z folderów. 

[4] Szukaj – wyszukaj konwersację wpisując nazwę lub adres e-mail. Opcja ta działa jedynie dla zidentyfikowanych użytkowników.

[5] Wybierz czat, dla którego chcesz wyświetlić konwersacje lub pokaż wszystkie.

[6] Podejmij – rozpocznij rozmowę.

 

Po podjęciu rozmowy, obok okna konsultanta wyświetli się okno rozmowy.

 

[1] Nazwa i adres e-mail osoby, z którą prowadzisz konwersację, pod warunkiem, że kontakt wypełnił już formularz lub jest monitorowany w systemie.

[2] Zakończ konwersację – kliknij, aby zakończyć rozmowę. Zakończona rozmowa zostanie przeniesiona do folderu Zakończone.

[3] Obok każdej wiadomości, znajduje się adres strony, na której właśnie znajduje się kontakt.

[4] Pole wprowadzania tekstu – wprowadź treść swojej odpowiedzi i kliknij , aby wysłać. Ponadto, możesz dodawać emotikony oraz wysyłać grafiki. Grafiki mogą być wysłane jedynie przez konsultanta 

[5] Galeria produktów – po naciśnięciu ikony, zostaniesz przekierowany do galerii produktów Twojego sklepu internetowego. Możesz wybrać dowolne produkty i wysłać je klientowi podczas rozmowy na czacie. W galerii funkcjonuje wyszukiwarka produktów, można filtrować produkty po nazwie, marce oraz kategorii.

[6] Karta kontaktu:

[1] Nazwa kontaktu

[2] Scoring – ogólna liczba punktów scoringowych uzyskanych przez kontakt.

[3] Dane kontaktowe klienta, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres.

[4] Przypisane tagi – wszystkie tagi przypisane do kontaktu w systemie. Kliknij +Dodaj tag, aby dodać nowy tag bezpośrednio z okna czatu.

[5] Ostatnie maile – lista wiadomości e-mail ostatnio wysłanych do kontaktu.

[6] Notatki – notatki dotyczące kontaktu. Kliknij + Dodaj notatkę, aby dodać nową notatkę. Wszystkie notatki dodane w czacie są notatkami globalnymi, dostępnymi również w systemie. Notatki będą widoczne dla wszystkich osób, które widzą dany kontakt.

[7] Zadania – zadania związane z kontaktem. Kliknij + Dodaj zadanie, aby dodać nowe zadanie oraz wybrać osobę, dla której zostanie przypisane dane zadanie.

[8] Rekomendacje produktowe – w zakładce znajdują się trzy typy rekomendacji produktowych. Pierwszą z nich są produkty, które użytkownik oglądał podczas ostatniej wizyty. Kolejną są produkty z porzuconego koszyka. Ostatnią są Rekomendacje AI, działają one na zasadzie nauki zachowań pojedynczego klienta i na podstawie analizy zachowań zakupowych i przewidywań, rekomenduje produkty. 

UWAGA: Karta kontaku jest dostępna jedynie dla identyfikowanych kontaktów. W przypadku anonimowego kontaktu zakładki będą niedostępne, a żadne informacje nie będą wyświetlane. 

 


WIĘCEJ

Jak stworzyć nowy czat