Integracja kodu monitorującego

CO TO JEST KOD MONITORUJĄCY

Kod monitorujący służy do przesyłania danych ze strony www do systemu SALESmanago. Dzięki niemu możesz śledzić aktywność użytkowników swojej strony internetowej. Każdy klient SALESmanago otrzymuje unikalny kod monitorujący w momencie aktywacji konta. Jest on niezbędny do poprawnego funkcjonowania systemu. Na stronie może być tylko 1 kod monitorujący. Natomiast 1 kod monitorujący może posłużyć do zbierania danych z dowolnej liczby stron.

Swój kod możesz znaleźć w dwóch miejscach:

BPL

Jeśli twoja strona jest na platformie PrestaShopMagento, WordPress albo Joomla!, kliknij odpowiedni link poniżej, żeby przejść do dedykowanej instrukcji. Jeśli twoja strona jest na innej platformie, czytaj dalej.

.

JAK DODAĆ KOD MONITORUJĄCY NA STRONĘ

1PL

Przejdź do Ustawienia → Integracja. Otworzy się okno, w którym zobaczysz ramkę ze swoim kodem monitorującym.

[1] Twój kod monitorujący

[2] Pokaż kod z opcją skryptu dynamicznego – (dodatkowa opcja) zaznacz ten checkbox, jeśli chcesz dodać do kodu linijkę ze skryptem dynamicznym. Umożliwia to wykorzystanie dedykowanych skryptów. 

[3] Skopiuj kod do schowka – kliknij ten przycisk, żeby skopiować swój kod monitorujący. Po chwili powinno pojawić się potwierdzenie.

2PL

Teraz wejdź do kodu źródłowego strony internetowej, którą chcesz monitorować.

Wklej kod monitorujący na stronę, zaraz przed końcem sekcji <body> (czyli przed znacznikiem zamykającym </body>).

Wklej swój kod na wszystkich stronach serwisu.

WSKAZÓWKA: Możesz też wgrać kod monitorujący używając Google Tag Manager.

 

Poprawnie dodany kod wygląda następująco:3PL

.

JAK DZIAŁA KOD MONITORUJĄCY

Kod SALESmanago przypisuje ciasteczka smuuid, smclient do osób odwiedzających monitorowaną stronę.

  • Pierwsze (smuuid) z nich przypisuje unikalne ID, odpowiada za monitorowanie wizyt anonimowych i B2B, jest przypisywane wszystkim, którzy odwiedzają stronę i zgodzą się otrzymywać pliki cookie.
  • Drugie (smclient) odpowiada za monitorowanie konkretnych, zidentyfikowanych kontaktów.

Ciasteczka są przypisywane w przypadku:

  • kliknięcia linku w emailu wysłanym z SALESmanago,
  • wypełnienie formularza zintegrowanego z SALESmanago,
  • kliknięcia linku wygenerowany na karcie kontaktu,
  • kliknięcia linku w emailu wysłanym z konta proxy

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas