Dodawanie linku opt-out

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, odbiorcom newsletterów przysługuje prawo do natychmiastowej rezygnacji z otrzymywania dalszej korespondencji poprzez kliknięcie w link opt-out – czyli link rezygnacji ze subskrypcji.

SALESmanago zapewnia prosty i wygodny moduł wypisywania się z wysyłek za pośrednictwem specjalnego linku – Opt-out link.

LINK OPT-OUT JEST OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM KAŻDEJ WIADOMOŚCI WYSŁANEJ Z SALESmanago.

Po kliknięciu w link w emailu i potwierdzeniu decyzji, odbiorca jest automatycznie wypisywany z listy wysyłkowej. Patrząc od strony technicznej, link taki powinien mieć inną postać dla każdego odbiorcy, aby SALESmanago Marketing Automation mogło zidentyfikować adres email osoby, która chce się wypisać z wysyłek. Jest to jednak bardzo proste do wykonania, gdyż za tworzenie odpowiednich linków odpowiada specjalny generator linków opt-out. Wstawienie linku do szablonu lub wiadomości zajmuje kilkanaście sekund.


Spis treści

1. Dodawanie linku opt-out w Drag&Drop Email Designer

2. Dodawanie linku opt-out w kreatorze newsletterów

3. Dodawanie linku opt-out w kreatorze HTML

4. Dodawanie linku opt-out w kodzie HTML

5. Formularz wypisu z subskrypcji


1. Dodawanie linku opt-out w Drag&Drop Email Designer

Po przejściu do kreatora Drag&Drop Email Designer, przejdź do zakładki z Widżetami, wybierz z nich [1] Link opt-out i przeciągnij do podglądu wiadomości po lewej stronie ekranu. Po najechaniu kursorem myszy na widżet, wyświetli się zielone menu kontektstowe. [2] Ikona ołówka przenosi do trybu edycji widżetu.

[1] i [2] – w tym miejscu możesz dostosować marginesy widgetu. Domyślnie elementy są dociśnięte do krawędzi pola, w którym się znajdują. Przesuń suwak, żeby dostosować poziomy i pionowy margines treści od krawędzi elementu.

[3] Kolor tła – aby zmienć kolor tła należy nacisnąć ikonę, a gdy pojawi się paleta kolorów, należy odhaczyć okienko przezroczysty.

[4] Tekst – w polu tekstowym wprowadź tekst o dowolnej długości. Tekst możesz pogrubiać oraz wyrównywać, zmienić wielkość, kolor i rodzaj czcionki,  ustawić podświetlenie, kursywę lub podkreślenie, a także wstawiać linki. Zaznaczony element jest podlinkowany linkiem opt-out, co oznacza, że użytkownik po kliknięciu w niego wypisze się z subskrypcji.


2. Dodawanie linku opt-out w Zaawansowanym kreatorze
opt-out_1

W stwarzanym przez nas szablonie należy z zakładki widżety wybrać treść opt-out i przeciągnąć w preferowane przez nas pole. Treść podlinkowanego pola można zmieniać dowolnie. Szablon bez linku opt-out nie zostanie zapisany.


3. Dodawanie linku opt-out w kreatorze HTML

Możemy w szybki sposób dodać link opt-out korzystając z kreatora do edycji szablonów html. Dodawanie linku jest możliwe zarówno przy tworzeniu szablonu, jak i już bezpośrednio w wiadomości (pod warunkiem, że utworzyliśmy edytowalne pola w szablonie z którego korzystamy).

Pierwszym krokiem jest wpisanie tekstu, który chcemy podlinkować w odpowiednie miejsce w szablonie. Następnie podstawimy pod wybrany fragment tekstu link do wypisywania, korzystając z opcji „Insert placeholder”. 

W tym celu musimy zaznaczyć lewym przyciskiem myszy fragment, który ma być podlinkowany – w naszym przypadku będzie to fraza „ten link”

new2

Mając zaznaczony tekst, wybieramy jaki link ma się pod nim znaleźć. W tym celu klikamy w ikonę „Insert placeholder”.

new3

Pojawia nam się okno wyboru.

[1] Tag name – należy wybrać Opt-out URL

[2] Redirect – adres URL, na który użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w link wypisu. Domyślnie ustawiona jest strona, na której znajduje się formularz (opisany poniżej). Można oczywiście ustawić inną stronę na którą użytkownik zostanie przekierowany.

[3] Insert – klikając w ten przycisk potwierdzamy ustawienia.

new4


4. Dodawanie linku opt-out w kodzie HTML

Przy tworzeniu szablonu za pomocą kodu HTML również możemy odpowiednio zakodować link opt-out. Adres odnośnika, do którego powinniśmy linkować to $opt-out$, więc link powinien mieć postać na przykład:

<a href="$opt-out$">Wypisz mnie z wysyłek </a>

Przy wysyłaniu wiadomości pod ten link zostanie podstawiony rzeczywisty link do strony z mechanizmem wypisywania wygenerowany indywidualnie dla każdego odbiorcy.

Przykładowy link w mailu będzie więc prowadził do strony:

https://www.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=a656a1c31-2260-43b8-9c17-815dedcd13b4

WAŻNE: Umieszczenie powyższego linku przy tworzeniu szablonu nie zadziała prawidłowo! Link w szablonie zawsze musi kierować do strony $opt-out$, zamiana linku na rzeczywisty URL odbywa się automatycznie przy wysyłce.  Zawsze warto upewnić się, że mamy poprawny opt-out w mailu. Pozwoli nam to uniknąć problemów, gdy nasi klienci będą próbowali bezskutecznie wypisać się z wysyłek.


5. Formularz wypisu ze subskrypcji

Po kliknięciu w link opt-out użytkownik zostanie przekierowany na stronę z formularzem. Na tym etapie użytkownik może zaznaczyć:

  • Chcę otrzymywać wiadomości dalej,
  • Chcę otrzymywać tylko jedną wiadomość tygodniowo – przy zaznaczeniu tej opcji użytkownik w ciągu tygodnia otrzyma tylko jedną wiadomość e-mail. Nie ma możliwości obejścia tego filtru.
  • Nie chcę otrzymywać więcej wiadomości.

Po wybraniu trzeciej opcji użytkownik może podać jeszcze powód, dla którego rezygnuje ze subskrypcji. Do wyboru: 

  • otrzymywałem zbyt wiele wiadomości,
  • treść wiadomości nie była dopasowana do moich zainteresowań,
  • nigdy nie zapisywałem się do te listy,
  • nie interesuje mnie ta tematyka,
  • komentarz – tu użytkownik może pozostawić swoją indywidualną notatkę.

Podgląd do tych statystyk znajduje się w analityce kontaktów

formularz wypisu_2

Wygląd formularza można częściowo zmienić przechodząc USTAWIENIA => INNE => zakładka OPT – OUT

dededede

Możliwości zmiany:

[1] Logo – możliwość wgrania logo swojej firmy. Domyślnie wyświetla się logo SALESmanago.

[2] Kolorystyka – możliwość zmiany barwy tła oraz czcionki.

[3] Język – wybór domyślnie wyświetlanego języka.

[4] Save – klikając w ten przycisk zapisujemy swoje ustawienia.

WAŻNE: Kontakty w systemie, które wypiszą się z wysyłki zaznaczone są na pomarańczowo. Do takich kontaktów, żadna wiadomość z systemu SALESmanago nie zostanie wysłana, nawet z reguł automatyzacji. Jednakże, jeśli kontakt był monitorowany to ciągle będzie monitorowany. Do takiego użytkownika można np. wysłać reklamę na Facebook za pomocą Custom Audiences.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808