Akcja: usuń kontakt z kampanii

Kontakt możemy usunąć z kampanii sprzedażowej używając opcji „zarządzaj kontaktami” lub przy pomocy reguły automatyzacji.
Sprawdź jak stworzyć kampanię sprzedażową w oparciu o lejek.

Reguła przydaje się np. w sytuacji, gdy kontakt szybciej ukończył wszystkie etapy w lejku lub stracił zainteresowanie danym lead nurturingiem.

kampania

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Usuń kontakt z kampanii.

[2] Kampania: należy wybrać, z której kampanii kontakt ma zostać usunięty.