Zdarzenie: zmodyfikowano szczegół kontaktu

Zdarzenie to odnosi się do modyfikacji już istniejącego szczegółu o zadanej nazwie i wartości. Ustawienia są analogiczne jak w zdarzeniu Nowy szczegół kontaktu. Tego zdarzenia używamy jednak przy zmianie wartości już istniejącego szczegółu, np. przy wzroście sumarycznej wartości zamówień w naszym sklepie powyżej zadanej wartości.

UWAGA: Reguła uruchomi się tylko wtedy, gdy zostanie zmieniona wartość szczegółu. Zmiana samej nazwy szczegóły nie spowoduje uruchomienia reguły.

szczegol2

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Zmodyfikowano szczegół kontaktu
[2] Nazwę szczegółu: należy określić nazwę szczegółu,
[3] Wartość szczegółu: dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: „=” jeśli wartość szczegółu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie „<” oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak „~”, który spowoduje odpalenie reguły, jeśli fraza podana w regule będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla szczegółu opisującego płeć). Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt dodania szczegółu, pozostawiamy domyślny znak „-„. W jednym zdarzeniu można sprawdzać tylko jeden szczegół i wartość, można jednak w razie potrzeby zrobić kilka równoległych zdarzeń.

UWAGA: Zmiany wprowadzone w panelu CRM => Zarządzanie kontaktami nie powodują uruchamiania reguł.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808