Zdarzenie: scoring kontaktu przekroczył

Zdarzenie to uruchamia regułę automatyzacji w momencie, gdy kontakt przekroczy określoną wartość punktów w zdarzeniu. Przykładowo, po ustawieniu scoringu 150, reguła zadziała za każdym razem, gdy suma wszystkich punktów danego kontaktu będzie większa niż 150 punktów.

Ważne: Jeśli chcemy, aby reguła uruchomiła się tylko raz dla danego kontaktu po przekroczeniu progu np. 150 punktów musimy zaznaczyć w Ilości uruchomień reguły wartość 1. W innym przypadku reguła będzie uruchamiać się za każdym razem po przekroczeniu przez kontakt 150 punktów np. po osiągnięciu 151, 160 200 punktów.

scoring3

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: scoring kontaktu przekroczył,
[2] Score: należy określi ilość punktów, po przekroczeniu których reguła zostanie uruchomiona.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808