Zdarzenie: scoring kontaktu osiągnął

Zdarzenie to uruchamia się, gdy scoring kontaktu osiągnie zadaną w regule wartość. Przykładowo, po ustawieniu scoringu 150, reguła zadziała, gdy kontakt osiągnie 150 punktów.

Ważne: Jeżeli kontakt posiadał 149 punkty i po wykonaniu akcji zostaną mu dopisane 2 punkty, czyli będzie miał 151 punktów reguła nie zadziała. Przy tym zdarzeniu reguła zadziała tylko i wyłącznie, gdy dany kontakt osiągnie wyznaczoną wartość, czyli w tym przypadku – kontakt osiągnie 150 punktów.

scoring 2

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Scoring kontaktu osiągnął,
[2] Score: ilość punktów, przy której ma się uruchamiać reguła.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808