Zdarzenie: Przypisano zgodę do kontaktu

Zgoda użytkownika na komunikację (przez e-mail, SMS lub powiadomienia Web Push) jest niezbędna przy prowadzeniu działań marketingowo-sprzedażowych. Dzięki zdarzeniu Przypisano zgodę do kontaktu możesz automatycznie dostosować komunikację z klientem (możesz ją rozpocząć lub zakończyć) w momencie kiedy zostanie przypisana zgoda o konkretnym statusie do danego użytkownika. W praktyce oznacza to, że jeżeli do systemu zostanie przesłana informacja o dodaniu zgody (potwierdzonej lub wycofanej, co można doprecyzować w ustawieniu zdarzenia), wtedy zostanie uruchomiona reguła.

WAŻNE: Musisz mieć stworzoną zgodę w systemie SALESmanago, by skorzystać z tego zdarzenia Więcej informacji

ABY DODAĆ REGUŁĘ AUTOMATYZACJI Z TYM ZDARZENIEM NALEŻY PRZEJŚĆ DO

PROCESY AUTOMATYZACJI => REGUŁY AUTOMATYZACJI => DODAJ NOWĄ REGUŁĘ


Spis treści

  1. Dodawanie zdarzenia do reguły
  2. Ustawienia zdarzenia

 1. Dodawanie zdarzenia do reguły

[1] – po wybraniu zakładki Elementy przejdź do Zdarzeń i znajdź na liście zdarzenie Zgoda przypisana do kontaktu. Możesz również wpisać nazwę tego zdarzenia w wyszukiwarce. Następnie przeciągnij zdarzenie na panel.

[2] Ustawienia zdarzenia – kliknij przycisk, aby wybrać zgody lub zgodę, która będzie uruchamiała regułę automatyzacji oraz jaki status powinna mieć zgoda.


2. Ustawienia zdarzenia

[1] Zgoda – wybierz z listy zgodę, która uruchomi regułę automatyzacji. Na liście znajdują się wszystkie zgody, które zostały utworzone w systemie.

[2] Status – wybierz status zgody, która uruchomi regułę automatyzacji. Dla kontaktów, które potwierdziły lub wycofały zgodę można przygotować osobne reguły automatyzacji.

[3] Dodaj kolejną zgodę – jeżeli chcesz aby inne zgody również uruchamiały regułę automatyzacji wybierz tę opcję.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808