Zdarzenie: kontakt otworzył e-mail

To zdarzenie uruchamia regułę w momencie otwarcia przez kontakt wybranej wiadomości e-mail.

otworzyl

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ: Kontakt otworzył e-mail.

[2] E-mail: który ma być otwarty, można wybrać każdy e-mail dostępny na liście wiadomości standardowych.

Ważne: Z technicznego punktu widzenia za otwarcie e-maila rozumiemy wejście w wiadomość przez odbiorcę oraz wyświetlenie grafik. Niektóre programy pocztowe blokują automatyczne pobranie grafik. Jeśli odbiorca nie wybierze opcji pobrania grafik, wówczas system SALESmanago nie odnotuje tej wiadomości jako pobranej. Dla takiego odbiorcy reguła się nie uruchomi. Dodatkowo wyniki otwarć e-maili wysłanych z reguły mogą być lekko zaniżone w stosunku do rzeczywistości.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808